Tobias 18 år
Hej! Om man läser om utbildningen till naturguide står det att man kan ta en kandidat inom biologi/geovetenskap genom att läsa till ytterligare kurser. Hur mycket behöver man läsa till som naturguide för att få sin kandidatexamen inom biologi?

1 Svar

Milla SYV SYV på FrågaSYV

Hej Tobias,

om du menar >> den här 2-åriga högskoleutbildningen i Naturguidining - och du vill efter den komplettera upp till kandidatexamen, så beror det på

- vad du vill ha för Huvudämne i din kandidatexamen?_ och på vilket lärosäte du vill komplettera /olika lärosäten kan ha lite olika regler kring kandidatexamina/.

Det kommer att krävas Minst 1 års studier på högskolenivå; detta för att kandidatexamen förutsätter 180 högskolepoäng och det här programmet ger 120 högskolepoäng. Det kommer alltså att fattas 60 hp, som motsvarar heltidsstudier i 2 terminer.

Om du vill ha som mål att uppnå kraven och få ut kandidatexamen i Biologi, måste du få sammanlagt godkända kurser i biologi motsvarande 3 terminers heltidsstudier.

Enligt info på utbildningens hemsida ser det ut som att det ingår 45 hp kurser i biologi; med det fattas det ännu 45 hp = en och en halv termin studier i biologi. Sedan behöver du också göra en Kandidatkurs i biologi. Du kan hinna göra allt detta på 1 år, är min bedömning.
Men det är egentligen studievägledare på det lärosäte där du vill ta ut kandidatexamen, som du behöver fråga. Detta pga förutom 90 hp biologi, är det lärosätet som bestämmer vilka övriga kurser som de accepterar ... jag gissar på att Umeå Universitet accepterar de "övriga" kurser som utfyllnadskurser för kandidatexamen /som ingår i det programmet/, eftersom de skriver att det är möjligt att komplettera mot kandidat i biologi.
För mer info var god kontakta studievägledningen på det lärosäte där du vill ta ut kandidatexamen.