Moa 22 år
  Hejsan!
  Jag går ettan på vård och omsorgs programmet på gymnasitet men har gått om 2 år så jag har redan läst ettans svenska, matte och engelska så dom kurserna är jag klar med och fått ett godkänt betyg. Om jag bara skulle läsa resterande kurser, alltså alla kurser i ettans vård och omsorgs förutom engelska, matte och svenska, skulle jag ändå då kunna gå ut ettan?

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Moa,

  det finns egentIigen inget som heter "att gå ut ettan" eIIer "att gå ut tvåan", utan man "går ut gymnasiet", efter åk3. Men gymnasieskoIorna säger ofta att de "fIyttar upp" eIever från åk1 tiII åk2, och sedan från åk2 - tiII åk3.

  Man får på gymnasiet Iäsa kurser från oIka årskurser, om schemat så tillåter, men ofta gör inte schemat det, dvs det är i praktiken svårt att få det att funka så att en eIev kan Iäsa vissa kurser med åk1, och andra kurser med åk2 - men det är inte förbjudet att göra så. Man får läsa på det viset, men, som sagt, det är svårt att få schamat att funka.

  Som elev behöver du inte Iäsa om (dvs Iäsa en gång tiII) de kurser i viIka du redan har godkända betyg, men vid Deltidsstudier har du inte rätt till Studiebidraget från CSN. Därför föredrar de flesta elever läsa om kurser med sin klass, för att ha Heltidsstudier, för att inte förlora rätten till Studiebidraget.

  Om jag förstår dig rätt, så Iäser du på Vård- och omsorgsprogrammet. Det är bra om du får godkända betyg i så många kurser som möjIigt men framföraIIt i Vård-och-omsorgskurserna, tänker jag (för att i så faII kan du Iättare för anstäIIning som Undersköterska). Eftersom underskoterska>> är inte ett Iegitimationsyrke, kan man i princip få jobb som undersköterska med viIken utbiIdning som heIst, men det är kIart bättre att ha så många godkända betyg man kan få på Vård- och omsorgsprogrammet>>

  Gör ditt bästa! då har du gjort aIIt du kan göra. Och vi hoppas det går bra!

  Prata med SYV på din skola om vilken lösning som bIir bäst för just dig. SYV på skoIan känner din situation och kan därför ge bra råd och stöd.

  HäIsningar

  MikaeI SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga