Lina 21 år
Hej! Har lite funderingar angående kursbetyg. Jag har hört att om man läser till kurser på exempelvis komvux och får ett bra betyg, så"petar det ut" det sämsta betyget man har sedan tidigare. Dvs ersätter ett sämre betyg och då ger ett högre snitt när man sedan söker till en utbildning. Stämmer det?

Undrar även hur mycket snittet skulle påverkas om man genom prövning höjer t.ex. ett D till ett B? Ger det en stor skillnad i snittbetyget? :)

Mvh, Lina

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Lina,

det stämmer Inte - det du skriver i din fråga. Det är rätt komplicerat. ;)

Svarar först på en enkel fråga om höjning av betyget från D till B; om det är i en "normalstor" kurs, som de flesta gymnasiekurser är, ex. svenska 1, 2 eller 3; en kurs i Modernaspråk eller i engelska eller i matematik - alla de kurser är på 100 poäng, då blir höjning mellan D och B betyget ca 0.2.
Men om det är en liten kurs, som t.ex Naturkunskap 1a1 - då blir höjning 0.1; och om det är en större kurs som t.ex fysik 1a, då blir höjning ca 0.3.
*********

Angående "peta ut" kurser från Examensbeviset, då är det så här /rätt komplicerat/; inom matte får man ersätta med lättare spår, dvs om du t.ex har betyg i ditt examensbevis i matte 1b eller 1c - kan du räkna in ett nytt betyg i MATTE 1a; och på samma sätt kan du ersätta 2b och 2c med matte 2a... 2c kan du ersätta med 2b eller 2a. Matte 3c kan du ersätta med matte 3b.
För övrigt, så är det i EXAKT SAMMA KURS som du måste få högre betyg, för att högre betyg ska räknas i ställer för lägre betyget.
De "nya kurser", dvs de kurser som ej ingår i ditt examensbevis räknas in endast om de krävs för behörighet, om du utan dem inte är behörig, eller om de ger Meritpoäng>>>. Inga andra nya kurser kommer att räknas in. Om meritpoängen för dig som har Examensbevis - var god läs på www.gymnasieguiden.se/informeras/merit.

För den som fick Studiebevis, gäller det att - för att bli behörig till högskola - komplettera mot Examensbevis, på komvux. I Examensbevis på komvux får ej betyget i Idrott och hälsa 1 ingå; det räcker dock med 2400 poäng och det är lite friare kurssammansättning; man kan på komvux läsa nya kurser, som man inte på gymnasiet läste och få in dem i sitt examensbevis från komvux.

  • Lina Tack för svar! :) Men om man då läst till en kurs som krävs för kommande studier, kommer detta betyg också att räknas med i snittbetyget då man söker till utbildningen? alltså kommer det att adderas till det redan befintliga snittbetyget?
  • Anna Ja, precis så är det. De kurserna, som man läser efter det att man fick sitt Examensbevis och som behövs, dvs som krävs för behörighet, räknas också med i snittbetyget, ja!