Elin 19 år
Hej! Jag undrar hur man räknar ihop meritvärden och meritpoäng. Jag vet hur många meritpoäng jag har gått ut med, men jag förstår inte om de extrakurser jag valt till ger mig extra meritpoäng? Jag läste matte 3b (matte 2b var obligatoriskt för mitt program) samt engelska 7 (engelska 6 var obligatoriskt). Hur många extra meritpoäng får jag? Läste även spanska 4 vilket var obligatoriskt för mitt program, ger den kursen mig extra merit också? Tacksam för svar!

2 Svar

SYV-besökare Syv SYV

Hej Elin,

det är viktigt att veta hur ditt Examensbevis ser ut. Har du någon kurs som är markerad med "U"? U- står för "utökat".

Om du inte har några U-kurser i ditt examensbevis, då är det lite enklare att förstå det hela, men ändå är det rätt krångligt, tyvärr.

Till högskola konkurrerar du med ditt MERITVÄRDE. Meritvärde kan vara olika /på samma betyg/ - till olika utbildning, beroende på vad den utbildning som du söker har för Särskild behörighet. Vad krävs det för Särskild behörighet till den/de utbildning/ar - som du söker på högskola?

 

  • Elin Jag har ännu inte sökt in till någon utbildning. Är mer intresserad av att veta vart jag skulle kunna komma in och därför vill jag ha mer koll på vad jag egentligen har för meritvärde. Ingen av mina kurser är markerade med "u".
  • Anna Om du i examensbeviset ej har några U-kurser, då räknas alla kurser in i ditt jämförelsetal, förutom Gymnasiearbete. Ang. meritpoäng - extrapoängen - så räknas de olika, beroende på Vilken Särskild behörighet som krävs till just den högskoleutbildning som du söker till.
Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Elin,

du skriver att du " läste" matte 3b (matte 2b var obligatoriskt för ditt program) samt engelska 7 (engelska 6 var obligatoriskt). Du undrar - många extra meritpoäng får du? Du skriver att du "Läste" även spanska 4. Vilka kurser som var obligatoriska på din gymnasieutbildning spelar inte någon roll för meritpoäng>>.

Och "läste"... kan betyda olika saker. Har du Godkända betyg? Det är endast GODKÄNDA BETYG, E eller högre som ger meritpoäng. F-betyg i en meritpoängsgivande kursen ger inte meritpoäng.

Om du har E-betyg eller högre i matte 2b och 3b och i Engelska 7 och i spanska 4 (förresten, har du godkänt betyg i spanska 3?) - då blir det så här:

godkänt betyg i eng 7 ger 1.0 i merit;

godkänt betyg i spanska 4 ger 1.0 i merit.

Max i merit är 2,5. "Resterande" 0.5 i merit kan du eventuellt få för matte - men endast om du söker till utbildningar som inte kräver matte 3. Om du söker till utbildningen som kräver matte 3, t.ex Ekonomiutbildningar på högskola - då får du inte merit för matte 3. Detta pga matte 3 krävs för att bli behörig. Det är HÖGRE kurser i matte, som inte behövs/krävs för behörighet, som ger meritpoäng.

På så sätt kan du t.ex få 2,0 i merit om du söker till Ekonomiprogrammet på högskola, men 2,5 i merit om du söker till Psykolog eller juristrpogrammet, där matte 3 ej krävs. Reglerna kring meritpoäng för dig som har Examensbevis, finner du på www.gymnasieguiden.se/informeras/meritpoaeng-meritkurser-omradeskurser