Sofie 18 år
Som min rubrik lyder - hur omvandlar man betygen från gymnasiet till poäng för att ta sig in på universitetet? Har inte någon koll på hur det fungerar med poängsystemet vid antagning och undrar därför hur det går till! :)

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Sofie,

det är Antagning.se som räknar på dina betyg när du söker till högskola/universitet i Sverige. Jag gissar på att du kanske går åk3 på gymnasiet nu... och i så fall kan du göra Ansökan från 15 mars t o m 16 april 2018 på www.antagning.se 
Men måste sedan komplettera din ansökan med Examensbeviset så fort du får ut ditt examensbevis, men senast den 21 juni 2018 /senare - om du läser på IB-programmet och får ditt IB-diplom senare/. 

Om du redan har fått ditt examensbevis, se om du på "mina sidor" på din inloggning till Antagning.se ser dina betyg; det kommer att ske om din skola är ansluten till den gemensamma betygsdatabasen. Det är ditt ansvar att kontrollera att alla dina gymnasiala betyg syns på Antagning.se och om så inte är fallet, ladda upp dina betyg så fort du får dem.

Om du i ditt examensbevis ej har några U-kurser /markerade med "U"/ - då räknas alla betyg in, förutom betyget i Gymnasiearbete, som inte räknas in. 
"Snittet" av betygen ger Jämörelsetal. Exempel: har du alla C-betyg i ditt examensbevis, blir ditt jämförelsetal 15.0; om du har hälften A och hälften C - blir ditt jämförelsetal 17,5; 
Till jämförelsetalet "plussar man på" >>Meritpoängen, om man har några. 
Max meritpoäng är 2,5 och har man exempelvis alla D-betyg plus max i merit blir resultatet detsamma som om man hade alla C betyg men inga meritpoäng

Det är endast behöriga sökande som konkurrerar om plats på högskola/universitet i Sverige. Ansöker du som är behörig till en högskoleutbildning, räknar Antagning.se fram ditt meritvärde; du behöver inte göra det på egen hand. Det är ändå den bedömningen och de uträkningar som Antagning.se gör, som gäller.

Vänligen 
Julia syv