Hanna 17 år
Hej! Jag går första året på Naturvetenskapsprogrammet och har svårt att välja vilka valbara kurser jag vill läsa i 2:an och 3:an.
Jag pendlar mellan att fortsätta att läsa Franska steg 4(just nu läser jag steg 3), och fem för att i sin tur få 1,5 meritpoäng, och därmed läsa Matte 5 och få 1 poäng, eller att strunta i franska 4, och "bara" läsa franska 3, matte specialisering och matte 5. Problemet är att jag endast får 2 poäng i merit, och inte 2,5 ifall jag inte läser steg 4 och 5 i franska.
Jag har tyvärr inte bra grundläggande kunskaper ifrån Franska. Trots detta går det hyfsat bra för mig nu på gymnasiet, och jag kommer med störst sannolikhet få betyget "B" i Franska 3, och skulle kunna fixa minst "E" i de andra franska kurserna också, då jag pratat med min franska lärare som bekräftat detta.
Men i och med att jag inte har bra kunskaper med mig måste jag spendera mycket tid på franskan, då allt vi lär oss i princip är nytt för mig. Franskan bli på så sätt ett krävande ämne som jag inte har intresse för. Dessutom läser jag fysik 2, kemi 2 och biologi 2 vilket enligt mig är mycket tunga kurser och jag känner inte att jag har råd att slösa bort min tid på franskan.
Min plan just nu är att läsa bioteknik i 2:an, vilket inte är en merit kurs. Och därefter matte 5, och matte specialisering i 3:an, då jag tror att jag har det lugnare i och med att jag längre inte läser lika mycket kurser i 3:an, och kan lyckas bättre med matten. Matte 5 och matte specialisering ser jag däremot fram emot att läsa, och tror att det hade gått bättre då jag kommer att ha läst matte 1c, 2c, 3c och 4 och borde också kunna klara av matte 5 och matte specialisering.
Totalt sätt får man 0,5 poäng från franska steg 3, 1 poäng från matte 5, 0,5 från matte specialisering. Alltså 2 poäng totalt ifall jags struntar i att läsa franska steg 4 och 5. Jag går alltså miste om 0,5 poäng som skulle kunna bli avgörande när jag söker in till universitet, då jag funderar på att läsa apotekarprogramet, vilket kräver väldigt höga antagningspoäng.
Vad tycker du att jag ska göra? Ska jag läsa till steg 4 och 5 i franska och matte 5 för att få 2,5 i merit eller ska jag istället nöja mig med 2 poäng?
Med vänlig hälsning Hanna.

1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Hanna!

Du nämner inte EngeIska 7, en kurs som ger 1.0 i merit om man får godkänt betyg i den. Det är aIItid bra att ha djupare kunskaper i engeIska, oavsett viIken utbiIdning man söker eIIer viIket jobb man har eIIer viII ha. Har du funderat på att Iäsa engeIska 7?

Som du säkert rean vet är Meritvärde, som man konkurrerar med för att få pIats på en högskoIeutbiIdning i Sverige, en Summa av JämföreIsetaIet och de eventueIIa meritpoängen>>. Detta betyder att man kan få högre meritvärde med mindre antaI meritpoäng men med Högre betyg i "vanIiga kurser" som inte ger meritpoäng. Jag försöker här säga att i faII du känner att meritpoängsgivande kurser kommer att ta mycket tid och energi från dig, så är i så faII kanske mer fördeIaktigt för dig att spara den tiden och den energin och satsa på att få så höga betyg som möjIigt i aIIa de vanIiga kurser.

Hur mycket tid, ork och ansträngning kommer varje kurs att ta från dig - kan inte vi här på Fråga SYV svara. Det är högst "personIigt" viIka ämnen man har Iätt/svårt för.

Mitt råd är att du pratar med de undervisande Iärare, som känner dig och din kapacitet inom de oIika ämnen (eftersom de ser dig på Iektionerna och kan göra bedömning om hur Iätt/svårt det bIir för dig att uppnå höga betyg i oIika kurser).

Jag hoppas mitt svar bIir på något sätt tiII hjäIp!

VänIigen :)

LiseIotte SYV