Nikolai 18 år
  Om skolan inte kan?
  • Liselotte

   Tips: du kan testa fråga på Arbetsförmedlingen - om arbetsförmedlare känner till några arbetsgivare som de vet brukar ta på praktik eller om AF-anställda /arbetsvägledare/ kan rekommendera dig att kontakta vissa företag där de har goda kontakter. Jag kan inte lova att det kommer att leda till att du hittar en APL-plats, men det skadar inte att testa göra så. Kontakuppgifter till AF finner du på arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Kontakt. Glöm inte att uppge i vilken stad & inom vilken bransch du söker APL-plats samt under vilken period /vilka veckor/. Lycka till!

  • Liselotte Du kan också testa vända dig till Branch-organisationer. Om du uppger inom vilken bransch din utbildning ligger, kan vi tipsa om "de rätta" bransch-organisationerna.

  2 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Mikolaj,
  Det är olyckligt om din skola inte kan hitta APL plats åt dig. I undantagsfall kan rektor besluta om att eleven kan ha APL på den egna skolan. 
  Annars så är det givetvis jättebra om du försöker hitta en plats på egen hand. Att söka praktikplats kan man på många sätt jämföra med att söka jobb. 
  Det är mycket bra om du har någon kontakt (exempelvis genom släkt och vänner känner någon som jobbar där) på en arbetsplats och där kan du i så fall börja fråga - i första hand.

  Tips: fråga dina lärare om de har kontakter som kan hjälpa dig få APL-plats. Skicka e-post eller ring till några arbetsplatser där du vill gå på APL. Det hjälper ofta om man kan kort förklara varför man vill gå på praktik just på deras arbetsplats (ex. att du hörde mycket positiva saker om just deras arbetsplats eller läst på deras hemsida om någonting som du blev extranyfiken på).Fråga på många olika arbetsplatser samtidigt (men du behöver inte berätta för arbetsplatserna att du frågar överallt...). Om man endast frågar på ett ställe och väntar på svar - förlorar man tid, då det kan bli tyvärr Nej som svar... Frågar du på många olika arbetsplatser, är chansen större att du får ett positivt svar (än om du endast frågar på några få). 
  Viktigt! Bli inte ledsen om du får Nej på många ställen/arbetsplatser... det kan bero på att chefen fattade ett principiellt beslut om att inte ta emot praktikanter eller att de redan har lovat för flera andra praktikanter, som hann fråga före dig... . Man ska bara fortsätta fråga vidare, utan att ta åt sig av negativa/avvisande svar. 

  Hoppas någonting i mitt svar blir till hjälp!
  Många vänliga hälsningar och lycka till i sökande efter en APL-plats!

  Milla SYV

  Daniel Larsson SYV

  Hej !
  Enligt Gymnasieförordningen 4 kap 12 §, är det Huvudmannens ansvar att skaffa APL-platser.

  Det är alltså inte ditt ansvar som elev att skaffa en APL plats, utan din skolas ansvar. Länktips - skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/forbereda-elever-for-studier-och-arbetsliv/sa-kan-huvudman-och-rektor-organisera-arbetsplatsforlagt-larande-apl

  och

  youtube.com/watch?

  På yrkesprogram i gymnasieskolan ska APL förekomma i minst 15 veckor.

  En elev som går gymnasial lärlingsutbildning ska genomföra mer än hälften av utbildningen som APL.

  Det är huvudmannen som ansvarar för att skaffa platser för APL och för att de krav som finns för utbildningen uppfylls. Huvudregeln är att utbildningen bara får anordnas om APL kan erbjudas.

   

  Utgångspunkten är att APL alltid ska vara förlagt till en arbetsplats. Det finns 2 situationer då APL får förläggas till skolan: 1) om planerade platser för apl inte kan tillhandahållas på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över. 2) om utbildningen av säkerhetsskäl inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan. Om utbildningen har skolförlagts på grund av första punkten ska huvudmannen vidta de åtgärder som behövs för att utbildningen så snart som möjligt ska förläggas till en arbetsplats.

   

  Det finns inget formellt krav i skollagstiftningen på genomförd apl för att en gymnasieexamen i form av en yrkesexamen ska kunna utfärdas. Dock är genomförd apl ofta en förutsättning för att en elev ska kunna nå kunskapskraven i vissa kurser. Om en elev till exempel har haft omfattande frånvaro under sin apl kan eleven ges möjlighet att på andra sätt visa på de kunskaper som han eller hon skulle ha visat genom APL. 

   

  Läs gärna mer via nedanstående länk till information på Skolverkets webbplats om APL.

   

  Hänvisningar:

  Yrkesprogram i gymnasieskolan ska innehålla APL: 16 kap. 16 § Skollagen 
  Regler för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan: 4 kap. 12-14 §§ Gymnasieförordningen
  Krav för utfärdande av gymnasieexamen i form av yrkesexamen i gymnasieskolan:16 kap. 27 § Skollagen
  Krav för utfärdande av gymnasieexamen i form av yrkesexamen i gymnasieskolan: 8 kap. 4-6 §§ Gymnasieförordningen.

   

  Länkar:

  Här hittar du skollagen, gymnasieförordningen och förordning om vuxenutbildning: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar

  Elevens tid på APL. Planera, genomföra, följa upp: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/arbetsplatsforlagt-larande/elevens-tid-pa-apl

   

  Frågor och svar

  • Hamda 17 år

   Är IB en bra val för att bli inredningsarkitekt?

   Jag går nui ettan på IB programmet och jag är väldigt förvirrad över vilket ämne jag måste välja för tvåan. Jag tänkte på att bli inredningsarkitekt men jag är rädd om IB inte var ett bra val ( jag valde ib...

   Anna SYV: Hej Hamda,Det finns många olika vägar att gå för att bli inredningsarkitekt. I Sverige finns det inga strikta bestämmelser om vilken utblldning en inredningsarkitekt måste... Läs hela svaret
  • Karin 19 år

   Läser kurs för behörighet- hur påverkas merit?

   Hej! Jag läser för tillfället en gymnasiekurs på komvux för att bli behörig till ett universitetsprogram nästa höst. Jag har redan en gymnasieexamen på 2500 gymnasiepoäng. Det jag undrar är- hur kommer betyget på kursen jag...

   Anna SYV: Hej;Karin!Betyget i den kursen som du på komvux läser för behörighet kommer räknas in i ditt jämförelsetal, tillsammans med andra kurser som finns i ditt exam.bevis. Inga kurser... Läs hela svaret
  • Mansora 19 år

   Jobba utomlands som lönespecialist?

   Jag undrar om man har möjligheten att jobba utomlands som lönespecialist? Hur är arbetsmarknaden och hur lönen?

   Anna SYV: Hej,"utomlands" - är alla länder utanför Sverige; och det är väldigt många olika länder, som har olika regler för möjligheter att jobba inom olika yrken, olika... Läs hela svaret
  • Henrik 27 år

   Kan jag komplettera om jag har examen?

   Hej! För tillfället är jag väldigt stressad för att jag behöver skaffa mitt betyg innan sommaren och jag behöver fysik 2, kemi 2 och matte 4 för att komma in på läkarlinjen. Fast jag måste samtidigt jobba heltid då min flickvän ansöker om förlängt uppehållstillstånd och jag måste kunna...

   Anna SYV: Hej,jag gissar på att du läser mot ett Slutbetyg. Men det är bättre om du svarar - för att jag kan ju gissa fel. Det är stor skillnad om du vill ta ut ett SLUTBETYG eller om du läser... Läs hela svaret
  • Veronica 24 år

   Studieplan i gymnasiekatalog?

   Hej, Har ni tips på bra studieplaner i olika gymnasiekataloger? Kan inte hitta några....kvittar om det gäller till nationella program eller introduktionsprogram ? // Veronica

   Vägledare Anonym: Hej Veronica,om du menar Planer för olika gymnasieprogram, så finns de att hitta och skriva ut - på www.gymnasieguiden.se Info om gymnasieprogrammen med exepel på yrken -... Läs hela svaret
  • Ally 18 år

   Få F i nationella?

   Om jag har fått E på alla kursprov i matte 4c men får F på nationella provet, vad får jag för slutbetyg i kursen då?

   Liselotte Johansson: Hej Ally,SYV har inte kompetens i betygssättningen. Det är Lärarens kompetens.Kursen heter Matematik 4; c-spår i matte går till och med matte 3.NP väger tungt. Så, det kan tyvärr inte uteslutas att... Läs hela svaret
  • Cecilia 19 år

   Ge omdöme i svenska språket och stöd?

   Jag skulle vilja ha hjälp med svenska språket i skriftligt t.ex. i uppsatser & rubriker och muntlig t.ex. uttala svenska språket rätt och att förklara i ord. Det mesta jag behöver hjälp med är den skriftliga delen för uppsatser. Jag har ADD och Autism som diagnos, dvs att jag har väldans svårt...

   Julia SYV: Hej Cecilia,väldigt tråkigt att du upplever att du inte får den hjälpen och det stödet som du behöver.Om du redan har läst 3 år på ett nationellt program på... Läs hela svaret
  • Anders 22 år

   Läsa en kurs på Komvux?

   Måste man kunna grammatik när man läser Engelska 5?

   Daniel Larsson: Ja, en del grammatik måste man kunna, säger jag, som inte är lärare i Engelska...Prata gärna med lärare i engelska i stället.hälsningarD:
  • Sara 21 år

   Logistik - ingenjör eller ekonomi?

   Hej! Jag undrar vad den stora skillnaden är att läsa logistik inom ingenjör eller logistik? Förutom att man får två olika examen då. Arbetar man fortfarande med samma saker?

   Daniel Larsson: Hej Sara,Logistik handlar om planering, implementering, styrning & kontroll av effektivitet i materialflöde & tillhörande administrativt flöde, från materialförsörjning till leverans... Läs hela svaret
  • Anders 22 år

   Nationellt prov?

   Jag tänkte läsa Engelska 5 på Komvux och de har sagt till mig att jag måste skriva nationellt prov i Engelska 5 under kursens gång, finns det en hemsida som visar vilka delar som finns i det nationella provet i Engelska 5?

   Daniel Larsson: Hej Anders,nu är inte vi här på Fråga SYV lärare, och vi har inte den kompetensen som krävs för att kunna förklara exakt vad som ingår i Nationella prov i t.ex Engelska 5, men kika gärna... Läs hela svaret
  • Highdon 22 år

   Får man csn och studiemedel?

   I januari tänker jag forkort mina studier fråm hel till deltid för att vara aktiv om jag fick arbete i nästa år. Så jag tänker om några frågor 1. Får man csns lån och studie medel om man läser deltid på komvux? 2. Om man...

   Daniel Larsson: Hej;man måste läsa på minst HALVTID, ALLTSÅ 50% AV STUDIETAKT (som motsvarar 10 gymnasiepoäng per vecka) för att ha rätt till halva studiemedel: då får man halva bidragsdel och... Läs hela svaret
  • Klara 21 år

   Hur många kurser måste jag läsa upp för att höja mitt jämförelsetal?

   Hej! Mitt jämförelsetal ligger nu på 13,50. Jag vill komma in på sjuksköterskeprogrammet där kravet är 17,10. Jag vill läsa upp några kurser från gymnasiet på komvux för att höja mitt snitt. Kommer de nya betygen ändra...

   Daniel Larsson: Hej,är du redan nu BEHÖRIG? alltså har du både Examensbevis och godkända betyg i svenska 2,3; engelska 6; matematik 2; naturkunskap 2 (eller i... Läs hela svaret
  • Diana 18 år

   Behöver man matte 5c för att studera tandteknik?

   Jag studerar på naturvetenskap gymnasiet. Och mina betyg är rimliga . Jag tänker att studera tandteknik eller Biomediciniska analytikerprogrammet- Laboratoriemedicin. Vilka ämne bejöver jag för att studera i någon av dem programer. Och vad är mimst...

   Daniel Larsson: Hej Diana,Tandteknikerprogrammen på de svenska lärosätena kräver idag (dec 2019) följande Särskild behörighet: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap... Läs hela svaret
  • SYV 38 år

   Nyanländ, duktig i skolan- vad är bäst för mig?

   Hej! Min fråga gäller en nyanländ elev, bott i Sverige ca 6 månader. Eleven hade höga betyg i hemlandet och är väldigt duktig i skolan samt ambitiös. Eleven gjorde själv en uppskattning av vad hen tror meritvärdet kommer bli nu under HT....

   Milla SYV: Hej, https://www.gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/IMV eller på ett nationellt program kan man inte komma in på utan godkänt betyg i Svenska eller SAS men även om hen får... Läs hela svaret
  • I 16 år

   Underkänd nationella?

   Hej. Jag började naturvetenskapsprogrammet en månad senare än de andra då jag bytt från ekonomi-juridik när jag insåg att jag ville bli läkare. Nu till problemet: under denna månad har man gått igenom extremt mycket i alla ämnen,...

   Milla SYV: Hej,prata med din mattelärare. Matten är tuffast på Naturvetenskaps- och på Teknikprogrammet; på andra program är det lugnare tempo och lite lättare spår i matte man läser + man... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga