Anders 26 år
  Var hälsade.

  Jag har precis påbörjat en resa mot fördjupning inom datavetenskap efter att ha studerat dataspelsutveckling med inriktning på ljudproduktion vid Högskolan i Skövde. Jag vill ta mig in på ett masterprogram inom data science som skolan erbjuder och för att bli behörig behöver jag ackvirera en kandidatexamen inom informationsteknologi (ljudutbildningen är kategoriserad som "medier, estetik och berättande").

  Så, jag är i full färd med att tänka så många steg framåt som bara möjligt i min planering av de fristående kurser som jag behöver studera under det kommande året för att hamna där så snart jag kan. Någonting som har fått mig att klia mig i huvudet ordentligt när jag läser behörighetskraven för kurser på högre nivå är formuleringen "eller motsvarande". Ta nedan länkade kurs som exempel:

  https://www.umu.se/utbildning/kurser/nosql-databaser

  Behörighetskraven formuleras här på följande vis:

  "För tillträde till kursen fordras moment 2 Databasdesign, 7.5 hp i kursen Informatik B, 30 hp, eller moment 2 Databasdesign, 7.5 hp i kursen Design av informationssystem, 30 hp, eller kursen Databasdesign, 7.5 hp, eller motsvarande."

  Det tycks vara samma kurs som refereras till upprepade gånger då den verkar erbjudas i olika konstellationer, men kontentan är tydlig: de vill att man ska ha förkovrat sig inom databaser innan. Men till vilken grad kan jag förbereda mig på dessa krav med så specifika formuleringar, eller egentligen vilka krav som helst för en annan godtycklig kurs, utan att uttryckligen studera den specifika kurs som åsyftas i sammanhanget?

  Jag har kommit över en hel del andra kurser där redogörelsen kort och gott är i stil med "tidigare kunskaper inom databaser" eller "kurs inom databaser, 7.5 hp". Det låter enkelt och tydligt nog, så jag blir väldigt osäker på hur jag ska förhålla mig till formuleringar av tidigare nämnda typ, där ytterst specifika kurser omnämns. Ska jag jämföra med kursmålen? Kursens innehåll? Eller bör jag enbart applicera "sunt förnuft" och tänka att de i slutändan helt enkelt vill ha folk som är dugligt insatta inom databaser, varpå de specifika delmomenten av utbildningen inte är av större vikt?

  I slutändan ska det hela leda fram till ett examensarbete vid ett valfritt lärosäte som ger mig en kandidatexamen inom informationsteknologi/datavetenskap/liknande. Jag kommer att prioritera HiS på den punkten men för att inte riskera att bli bortsållad i urvalet och sitta utan projektarbete söker jag då förstås till andra lärosäten för säkerhets skull, och då blir man något skraj när man ser examensarbeten av denna typ:

  https://www.umu.se/utbildning/kurser/examensarbete-for-kandidatexamen-i-datavetenskap3

  ... där behörighetskraven är formulerade på följande vis:

  "För tillträde till kursen krävs minst 135hp avklarade kurser varav minst 75hp ska vara inom huvudområdet datavetenskap och minst 15hp av de 75hp ska vara på kandidatexamensnivå. Bland kurserna i datavetenskap ska följande kurser ingå (eller motsvarande): 5DV159 DV0: Komputationellt tänkande, 5DV160 DV1: Datavetenskaps byggstenar, 5DV161 DV2: Algoritmer och problemlösning,5DV162 DV3: Beräkningar och språk, 5DV163 DV4: Datavetenskaplig logik och 5DV164 DV5: Metoder och aktuell kunskap. Beroende på examensarbetets inriktning kan särskilda förkunskaper krävas."

  Återigen en drös med unika kurskoder i kravlistan, ackompanjerat med den föga rogivande termen "eller motsvarande". Min fråga är helt enkelt hur man planerar sin studieväg under dessa omständigheter då det sista jag vill är att spendera något år av mitt liv på att studera bara för att hamna i dispyt med någon som muttrar "njaaa, det är ju inte riktigt samma sak som våra kurser, va...", speciellt då det finns tydligt etablerade fördjupningskoder från SUHF som dikterar vad en person behöver ha i bagaget för att kunna ta sig från en nivå till en annan (G1F, G2F, G2E o.s.v.).

  Tilläggas bör att G2F-kurser verkar vara ytterst problematiska i detta avseende. SUHF:s formulering är mycket enkelt - man behöver ha 60 hp inom huvudområdet för att få studera på denna nivå, vilket i sin tur krävs för att få göra ett examensarbete. I praktiken verkar dock i princip varje fristående G2F-kurs ha någon form av kravtillägg med specifika kurser som måste ha studerats innan. "Eller motsvarande", naturligtvis. Jag kan inte annat än se det som att det dödar syftet med SUHF:s etablerade standard.

  Stort tack på förhand.

  Med vänlig hälsning
  Anders Köhler
  • Ludmila Termen "eller motsvarande" tillämpas många ggr ganska fritt och slumpmässigt; utbildningsanordnare och arbetsgivare menar då att de ska själva bedöma om sökande har tillräckliga kvalifikationer eller inte.
  • Anders Jag förstår; så pass enkelt alltså. Jättetack för svaret, Ludmila.

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Anders, jag håller med om det som Ludmila skriver i sin kommentar.

  Om du anser att ett lärosäte (en högskola eller ett universitet) gör fel i sin info till sökande eller gör felbedömningar vid antagning till utbildningar, så kan vi tyvärr här på Fråga SYV inte hjälpa dig med ngt. mer än att tipsa dig om möjlighet att kontakta UHR, Universitets- och högskolerådet och/eller UKÄ - Universitets Kanslersämbetet.

  Det är mycket möjligt att du har rätt och att vissa ändringar skulle behövas göras och det är i så fall bra om de som kan göra de ändringar får reda på det. Kontakta gärna UHR >> och UKÄ >>.

  Du kan också ringa och prata med Antagning.se - de har tel.tid kl.9-16 på vardagar och tel.nr är 0771-550 720 och Antagning.se kan förhoppningsvis ge dig råd Exakt vem som du skulle kontakta.

  Vänliga hälsningar

  L.

  • Anders Mycket tack för det, Liselotte. Jag har i sådana här sammanhang, speciellt då det rör sig om samspelet mellan enorma institutioner, ingen aning om huruvida en knappt insatt privatperson som jag kan vara i en position att "anse att de gör fel" då verksamheter på en sådan skala definitivt bör ha betydligt bättre koll på vad de sysslar med än jag. Med det sagt kan det vara värt att gräva i det hela för att lära sig mer för egen del, så jag tackar ödmjukast för kontaktuppgifterna till vidare informationskällor. Vad vårt ärende här beträffar, gör jag rätt i att ta det som att svaret på min fråga är att det är "sunt förnuft"-faktorn som förmodligen kommer att vara applicerbar i mer eller mindre samtliga utvärderingsmoment? D.v.s. att det egentligen inte går att förbereda sig mer ordentligt än att studera så många olika delområden som möjligt?
  • Mikael Din fråga ligger utanför vår kompetensområde. Vi kan därför Tyvärr endast råda dig att ta den men "någon annan", exempelvis med UHR och UKÄ. Vi vill givetvis hjälpa dig men vi kan inte svara på din fråga - pga vi är inte insatta i just de kompetensområdena och ej har resurser att fördjupa oss i dem; det skulle krävas mycket lång tid och att flera personer "gräver i det" under många timmar; sedan vet vi ju inte heller vad vi kommer - i så fall- fram till. Vi måste därför "släppa" den frågan och råda dig ta den med "någon annan". Lycka till!
  • Anders Uppfattat. Tack till hela teamet för alla utförliga och väldigt snabba svar.
  • Julia Vi på Fråga SYV är glada om våra svar blir till någon hjälp! *L* Du får också gärna Gilla oss på https://m.facebook.com/fragasyv.se/ - om du vill.
  • Anders Skall ordnas. Det tycker jag att jag är skyldig er. Tack igen.
  • Anna Tack Anders! Vi önskar dig det bästa; lycka till i allt som du kommer att företa dig!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Zilan 18 år

   Vad krävs för att bli engelska lärare?

   Hej jag läser mitt sista år på Gymnasiet ekonomiprogrammet inriktning juridik. Efter gymnasiet hade jag tänkt studera engelska lärare för elever som läser grundskolan. Jag har ingen aning vad som krävs för att komma in i den utbildningen, vilka ämnen jag måste ha läst? Hur många poäng? Vad krävs...

   Mikael SYV: hej Zilan,engelska på den svenska grundskolan läser eleverna både på mellan- och på högstadiet.Högstadielärare i Sverige är ofta behörig att undervisa i 3... Läs hela svaret
  • Ronja 16 år

   Jobbigt i skolan vad kan jag göra?

   Jag har väldigt jobbigt i skolan på grund av att jag lider av ångest och depression. Jag stannar helst hemma än att gå dit och känner att jag mår så dåligt just nu så jag funderar på att hoppa av. Kan man bli sjukskriven på...

   Anna SYV: Hej! Prata med kuratorn. Hen har relevant utbildning och erfarenhet för att hantera den typen av frågor. Skolsköterska kan bistå med hjälp i kontakter mot vårdcentral och skolläkaren eller psykologen.
  • Felicia 19 år

   Andra ämnen för examenbevis på Komvux?

   Hej. Det är såhär nu att jag nu under juli månad tog studenten men gick ut med 4 F i ämnena Kemi 2, Fysik 1, Bioteknik och Matte 3c. Kort sagt var anledningarna att jag helt enkelt inte gillade min inriktning och att det i slutet av 2:an blev klyddig då det...

   Julia SYV: Hej Felicia,du kan på komvux göra planering mot examensbevis från Ekonomiprogrammet, till exempel. Då behöver du läsa matematik 3b och du slipper läsa fysik och kemi. Dock, kan du... Läs hela svaret
  • Alma 18 år

   Tips på frågeställning?

   Hej! Jag går tredje året på gymnasiet och ska skriva mitt gymnasiearbete. Jag har tänkt skriva om ämnet "mäns våld mot kvinnor i nära relationer" men behöver hjälp och tips på frågeställning till ämnet. Tack...

   Julia SYV: Hej Alma,SYV är inte expert på Gymnasiearbete eller på temat "våld i nära relationer". Med det sagt, så skulle jag, till exempel, som inte alls är insatt i det område kanske fråga... Läs hela svaret
  • Lin 16 år

   Kan man högre hans betyg i IB genom Kumvux eller folkhögskola ?

   Enligt de förändringar som skedde 2011 blev det omöjligt för dem som studerar i IB att komma in på medicinska universitet i Sverige. Så för att kunna gå till läkareprogrammet eller apotakare programme behöver du max 20 poäng enligt det...

   Julia SYV: hej Lin,om du är 16 år så ska du väl börja på gymnasiet nu.... du har väl inte redan ha fått gymnasial utbildning som 16-åring?*****ang.... Läs hela svaret
  • Kevin 19 år

   Hoppa in i ett program?

   Hej! Jag ska nu under hösten läsa Nationalekonomi A som en fristående kurs och sen under våren läsa Företagsekonomi A även den som en fristående kurs. Min fråga är kan jag hoppa in i en utbildning under den tredje terminen dvs hösten...

   Milla SYV: Hej Kevin,om du menar att "hoppa in ett program" som innehåller de kurser som du redan har läst - så finns det inte någon automatisk rätt att göra det.Om ledig plats finns på programmet i termin 3... Läs hela svaret
  • Lina 24 år

   Vad ska jag jobba med?

   Hej! Jag är ganska vilsen när det gäller vad jag vill göra med mitt liv. Jag gillar att resa, träffa nya människor, har en kandidat i psykologi, vill jobba internationellt och är intresserad av kultur. Jag har hela tiden varit inställd på att bli...

   Milla SYV: Hej Lina; kika gärna på många olika yrken på www.framtid.se - där beskrivs det över 2.ooo yrken.Det kan hjälpa att skaffa sig mer erfarenhet först...Du kan också se om du vill ta... Läs hela svaret
  • Mathilda 20 år

   Språk/internationellt arbete?

   Vad kan jag arbeta med om jag älskar språk, vill arbeta internationellt (helst i Spanien) med någonting där jag gör någonting bra för världen, exempelvis med miljöfrågor eller mänskliga rättigheter, men också känner...

   Milla SYV: Hej Mathilda;vill man jobba i Spanien, så "vinner" man mycket på att kunna mycket bra spanska. Allt blir mycket lättare om man kan flytande spanska om man ska bo och jobba i Spanien.Du kan kanske... Läs hela svaret
  • Molly 18 år

   Vilka bidrag har jag rätt till?

   Jag har ställt en tidigare fråga om det går att byta gymnasium sista året till en annan stad. Jag har haft mycket kontakt med min syv om detta på min skola och det kan finnas möjlighet för mig att kunna byta. I så fall så måste jag...

   Milla SYV: Hej Molly; du kan kolla med Försäkringskassan - bostadsbidrag för ungdomar: om man är under 29 år och har större utgifter för hyra, än man har råd till att betala - kan man i... Läs hela svaret
  • F 27 år

   Kemist eller molekylärbiolog?

   Hej! Jag funderar på att framöver ev. läsa en dubbel kandidatexamen i kemi och molekylärbiologi. Kemister behövs, men tydligen inte molekylärbiologer, stämmer det? Vilken sida är mest pålitlig när det kommer till löner? Det skiljer...

   Milla SYV: Hej F; att läsa till kandidatexamen tar 3 år och ska du läsa till dubbel examen, lär det ta ännu längre tid.På 3 år kan arbetsmarknaden förändras rätt mycket...Ang.... Läs hela svaret
  • Adam 18 år

   Går sista året och ångrar mig vad kan jag göra?

   Hej! går sista året i gymnasiet i hotell och turism programmet inriktat mot konferens. Jag har på senaste tiden haft lite ångest angående mitt gymnnasieval. När jag gick i 1an och 2an så var det roligt men på senaste tiden så har jag tappat...

   Milla SYV: Hej Adam;om du vet inom vilket område du i stället för hotell, vill jobba - får du gärna svara vad det är för yrke/bransch... I vissa yrken, som t.ex Elektriker - är... Läs hela svaret
  • Rakibul 22 år

   B1 eller B2? Urvalet ?

   Hej! Jag undrar vilket urvalet kommer att gälla för mig antagning till universitet. Jag läser min gymnasiet examen på komvux. Men det finns några kurser som var avbrytas Men jag har ingen F betyg i nån ämnet.

   Anna SYV: Hej, enligt de nuvarande regler, är det så här:om minst två tredje delar av poängen i examensbevis från komvux är Komvux-kurser (alltså lästes på komvux och ej på... Läs hela svaret
  • Tim 18 år

   vad för behörighet behöver man för att driva en elfirma?

   Hej! Jag undrar om man behöver någon speciell behörighet om man ska starta EL firma pluggar på EL-programmet och blir klar till sommaren. Funderar på att starta företag och undrar om man behöver någon speciell behörighet eller räcker de...

   Milla SYV: Hej Tim;kika gärna på info som finns på yrken-inom-elbranschenHar du pratat med dina El-lärare? De borde kunna hjälpa dig med frågan om vilken behörighet som... Läs hela svaret
  • Rania 21 år

   MINSKAR MERITVÄRDET ?

   Hej jag har utländsk gymnasiebetyg, sökte till civilingenjör men blev inte antagen, dessutom jag är BEHÖRIG, tänkte höja mitt meritvärde genom att läsa psykiatri 1, Medicin 1, psykologi 1, vård-och omsogsarbete, jag undrar om de kurser kan...

   Milla SYV: Hej Rania,om du redan nu är Behörig, kan inga nya kurser du läser minska ditt meritvärde. De nya kurserna, i fall de inte höjer ditt meritvärde, kommer in att räknas in.vänligenMilla syv
  • August 18 år

   Byte av kurs i trean?

   Hej jag funderar på om jag valt en inriktning i 2 an som jag påbörjat och börjat på en kurs jag märker är för svår. Jag behöver tid till en tidigare underkänd kurs, kan jag byta den mot en annan kurs med lika mycket poäng?

   Milla SYV: Hej August; boka tid med syv på din skola.För att uppnå kraven för examensbevis måste man även följa rätt "programstruktur" - alltså det är ganska strikt vilka kurser som... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga