Anders 27 år
  Var hälsade.

  Jag har precis påbörjat en resa mot fördjupning inom datavetenskap efter att ha studerat dataspelsutveckling med inriktning på ljudproduktion vid Högskolan i Skövde. Jag vill ta mig in på ett masterprogram inom data science som skolan erbjuder och för att bli behörig behöver jag ackvirera en kandidatexamen inom informationsteknologi (ljudutbildningen är kategoriserad som "medier, estetik och berättande").

  Så, jag är i full färd med att tänka så många steg framåt som bara möjligt i min planering av de fristående kurser som jag behöver studera under det kommande året för att hamna där så snart jag kan. Någonting som har fått mig att klia mig i huvudet ordentligt när jag läser behörighetskraven för kurser på högre nivå är formuleringen "eller motsvarande". Ta nedan länkade kurs som exempel:

  https://www.umu.se/utbildning/kurser/nosql-databaser

  Behörighetskraven formuleras här på följande vis:

  "För tillträde till kursen fordras moment 2 Databasdesign, 7.5 hp i kursen Informatik B, 30 hp, eller moment 2 Databasdesign, 7.5 hp i kursen Design av informationssystem, 30 hp, eller kursen Databasdesign, 7.5 hp, eller motsvarande."

  Det tycks vara samma kurs som refereras till upprepade gånger då den verkar erbjudas i olika konstellationer, men kontentan är tydlig: de vill att man ska ha förkovrat sig inom databaser innan. Men till vilken grad kan jag förbereda mig på dessa krav med så specifika formuleringar, eller egentligen vilka krav som helst för en annan godtycklig kurs, utan att uttryckligen studera den specifika kurs som åsyftas i sammanhanget?

  Jag har kommit över en hel del andra kurser där redogörelsen kort och gott är i stil med "tidigare kunskaper inom databaser" eller "kurs inom databaser, 7.5 hp". Det låter enkelt och tydligt nog, så jag blir väldigt osäker på hur jag ska förhålla mig till formuleringar av tidigare nämnda typ, där ytterst specifika kurser omnämns. Ska jag jämföra med kursmålen? Kursens innehåll? Eller bör jag enbart applicera "sunt förnuft" och tänka att de i slutändan helt enkelt vill ha folk som är dugligt insatta inom databaser, varpå de specifika delmomenten av utbildningen inte är av större vikt?

  I slutändan ska det hela leda fram till ett examensarbete vid ett valfritt lärosäte som ger mig en kandidatexamen inom informationsteknologi/datavetenskap/liknande. Jag kommer att prioritera HiS på den punkten men för att inte riskera att bli bortsållad i urvalet och sitta utan projektarbete söker jag då förstås till andra lärosäten för säkerhets skull, och då blir man något skraj när man ser examensarbeten av denna typ:

  https://www.umu.se/utbildning/kurser/examensarbete-for-kandidatexamen-i-datavetenskap3

  ... där behörighetskraven är formulerade på följande vis:

  "För tillträde till kursen krävs minst 135hp avklarade kurser varav minst 75hp ska vara inom huvudområdet datavetenskap och minst 15hp av de 75hp ska vara på kandidatexamensnivå. Bland kurserna i datavetenskap ska följande kurser ingå (eller motsvarande): 5DV159 DV0: Komputationellt tänkande, 5DV160 DV1: Datavetenskaps byggstenar, 5DV161 DV2: Algoritmer och problemlösning,5DV162 DV3: Beräkningar och språk, 5DV163 DV4: Datavetenskaplig logik och 5DV164 DV5: Metoder och aktuell kunskap. Beroende på examensarbetets inriktning kan särskilda förkunskaper krävas."

  Återigen en drös med unika kurskoder i kravlistan, ackompanjerat med den föga rogivande termen "eller motsvarande". Min fråga är helt enkelt hur man planerar sin studieväg under dessa omständigheter då det sista jag vill är att spendera något år av mitt liv på att studera bara för att hamna i dispyt med någon som muttrar "njaaa, det är ju inte riktigt samma sak som våra kurser, va...", speciellt då det finns tydligt etablerade fördjupningskoder från SUHF som dikterar vad en person behöver ha i bagaget för att kunna ta sig från en nivå till en annan (G1F, G2F, G2E o.s.v.).

  Tilläggas bör att G2F-kurser verkar vara ytterst problematiska i detta avseende. SUHF:s formulering är mycket enkelt - man behöver ha 60 hp inom huvudområdet för att få studera på denna nivå, vilket i sin tur krävs för att få göra ett examensarbete. I praktiken verkar dock i princip varje fristående G2F-kurs ha någon form av kravtillägg med specifika kurser som måste ha studerats innan. "Eller motsvarande", naturligtvis. Jag kan inte annat än se det som att det dödar syftet med SUHF:s etablerade standard.

  Stort tack på förhand.

  Med vänlig hälsning
  Anders Köhler
  • Ludmila Termen "eller motsvarande" tillämpas många ggr ganska fritt och slumpmässigt; utbildningsanordnare och arbetsgivare menar då att de ska själva bedöma om sökande har tillräckliga kvalifikationer eller inte.
  • Anders Jag förstår; så pass enkelt alltså. Jättetack för svaret, Ludmila.

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Anders, jag håller med om det som Ludmila skriver i sin kommentar.

  Om du anser att ett lärosäte (en högskola eller ett universitet) gör fel i sin info till sökande eller gör felbedömningar vid antagning till utbildningar, så kan vi tyvärr här på Fråga SYV inte hjälpa dig med ngt. mer än att tipsa dig om möjlighet att kontakta UHR, Universitets- och högskolerådet och/eller UKÄ - Universitets Kanslersämbetet.

  Det är mycket möjligt att du har rätt och att vissa ändringar skulle behövas göras och det är i så fall bra om de som kan göra de ändringar får reda på det. Kontakta gärna UHR >> och UKÄ >>.

  Du kan också ringa och prata med Antagning.se - de har tel.tid kl.9-16 på vardagar och tel.nr är 0771-550 720 och Antagning.se kan förhoppningsvis ge dig råd Exakt vem som du skulle kontakta.

  Vänliga hälsningar

  L.

  • Anders Mycket tack för det, Liselotte. Jag har i sådana här sammanhang, speciellt då det rör sig om samspelet mellan enorma institutioner, ingen aning om huruvida en knappt insatt privatperson som jag kan vara i en position att "anse att de gör fel" då verksamheter på en sådan skala definitivt bör ha betydligt bättre koll på vad de sysslar med än jag. Med det sagt kan det vara värt att gräva i det hela för att lära sig mer för egen del, så jag tackar ödmjukast för kontaktuppgifterna till vidare informationskällor. Vad vårt ärende här beträffar, gör jag rätt i att ta det som att svaret på min fråga är att det är "sunt förnuft"-faktorn som förmodligen kommer att vara applicerbar i mer eller mindre samtliga utvärderingsmoment? D.v.s. att det egentligen inte går att förbereda sig mer ordentligt än att studera så många olika delområden som möjligt?
  • Mikael Din fråga ligger utanför vår kompetensområde. Vi kan därför Tyvärr endast råda dig att ta den men "någon annan", exempelvis med UHR och UKÄ. Vi vill givetvis hjälpa dig men vi kan inte svara på din fråga - pga vi är inte insatta i just de kompetensområdena och ej har resurser att fördjupa oss i dem; det skulle krävas mycket lång tid och att flera personer "gräver i det" under många timmar; sedan vet vi ju inte heller vad vi kommer - i så fall- fram till. Vi måste därför "släppa" den frågan och råda dig ta den med "någon annan". Lycka till!
  • Anders Uppfattat. Tack till hela teamet för alla utförliga och väldigt snabba svar.
  • Julia Vi på Fråga SYV är glada om våra svar blir till någon hjälp! *L* Du får också gärna Gilla oss på https://m.facebook.com/fragasyv.se/ - om du vill.
  • Anders Skall ordnas. Det tycker jag att jag är skyldig er. Tack igen.
  • Anna Tack Anders! Vi önskar dig det bästa; lycka till i allt som du kommer att företa dig!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Rita 20 år

   arabiska merit?

   Jag undrar om man kan få merit för arabiska 3 och 4 och finns det prövning i arabiska som man kan göra för att få merit ?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Omar 18 år

   Inviduella val?

   Hej! Jag går i NTI gymnasiet i Kristianstad på el och energiprogrammet första året, jag skulle göra mina inviduella val och jag fick veta att svenska 2 och svenska 3 är med på inviduella val. Är det inte elevens rättighet att ha sv 2 och 3 utanför inviduella valen i ett yrkesförberedande?

   Milla SYV: Det är frivilligt att läsa svenska 2&3 på el-&energiprogrammet. Om du vill får du läsa svenska 2,3 och eng 6 utanför programmets 2500 poäng men då läser du på mer än heltid... Läs hela svaret
  • Moa 19 år

   Hoppa av gymnasiet i 3:an?

   Hej! Jag har under 5 månader varit sjukskriven 100% pga depression och ångest. Jag har tappat all studiemotivation och då jag mår lite bättre nu vill jag börja jobba istället. Jag läser Hotell & Turismutbildning, sista året, så det är bara några få månader kvar till studenten. Eftersom att jag...

   Milla SYV: Hej! Mitt råd till dig blir att du får jobb innan du hoppar av skolan. Ännu bättre om du testar jobba i ett par veckor (upp till en månad) och bestämmer sen om du hoppar av skolan. Det finns... Läs hela svaret
  • Camilla 40 år

   Kan man komplettera yrkeskunskaper för att bli syslöjdslärare?

   Hej! Jag arbetar som mönsterkonstruktör inom klädindustrin men har funderingar på textilslöjdlärare för grundskolan, kan jag tillgodose mina yrkeskunskaper och komplettera med pedagogik? Jag fyller 40 år och är inte jättesugen på att studera i 5 år när jag redan har så pass mkt erfarenhet...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Ida 18 år

   Komplettera gymnasiebetyg?

   Hej Om man går ut gymnasiet när man är 19 år och saknar ämnen som man måste ha för att få en fullständig gymnasieexamen. Vad gör man då? Måste man vänta tills man är 20 år för att göra klart gymnasiet?

   Milla SYV: Om man läst tre år på gymnasiets nationellt program får man examensbevis eller studiebevis i slutet av årskurs 3, och i så fall får man vara yngre (hur ung som helst) och... Läs hela svaret
  • Ida 18 år

   Komvux eller gymnasium?

   Hej Jag har ett F i idrott, som tyvärr kommer sänka mitt annars höga snitt och kan göra det problematiskt att komma in på de utbildningar jag vill. Tyvärr vet jag att det är omöjligt för mig att höja mitt betyg i idrott. Nu undrar jag om det skulle vara bättre för mitt snitt att slutföra min...

   Milla SYV: Hej! Det är inte alls självklart att få plats på komvux, på gymnasial nivå. Komvux har begränsat med resurser och du kan få svar Platsbrist när du söker till komvux sen... om du ej... Läs hela svaret
  • Alva 17 år

   När får man göra prövning?

   Om jag får godkänt i en kurs på gymnasiet men vill ha högre betyg i den kan jag då göra en prövning på komvux efter gymnasiet? Eller får man bara göra prövning om man inte fått godkänt i kursen?

   Anna SYV: Hej Alva!När man inte längre är gymnasieelev, får man göra prövningar i hela Sverige, i alla de olika svenska kommuner/städer och det spelar ingen roll om man har godkänt betyg i kursen i... Läs hela svaret
  • Omar 18 år

   Utökandet kurs?

   Hej! Jag läser en yrkesförberedande program i gymnasiet men jag vill plugga vidare till högskolan och planerar att ta u kurser, mitt fråga är att om man går i ett yrkesförberedande program kan man ta u kurs och hur många u kurser kan man läsa...

   Daniel Larsson: Hej Omar; på alla gymnasiala yrkesprogram har alla elever rätt att läsa svenska 2, 3 och engelska 6 - alltså kurser som krävs för Grundläggande behörighet till högskolestudier (och de kurserna... Läs hela svaret
  • Yassin 19 år

   Vad krävs för att bli officer/soldat i försvarsmakten?

   Hej jag studerar just nu 3an på gymnasiet utomlands och är inte så säker på att jag kommer få godkänd i gymnasie betyget, och min dröm är att bli officer i försvarsmakten, så jag undrar om de finns möjlighet att jag kan joina försvarsmakten utan betyg eller om jag kan plugga i komvux och hur...

   Daniel Larsson: Hej, vänd dig gärna till Försvarsmaktens Rekryteringslinje, om du vill utbilda dig till ngt yrke inom FM i Sverige.jobb.forsvarsmakten.se - Försvarsmaktens rekryteringslinje... Läs hela svaret
  • Mahdy 18 år

   Kan man läsa ma4 och ma5 samtidigt på ett år?

   Hej! Jag går andra året på tekniklinjen, som rubriken leder så undrar jag ifall om jag kan läsa ma4 och ma5 samtidigt på tredje året. jag vill läsa ma5 då jag behöver meritpoängen för det. Jag blir tacksam om någon svara! Mvh, Mahdy

   Daniel Larsson: Hej,Matematik 5 bygger på de kunskaper som matematik 4 ger. Man ska, alltså, ha kunskaper inom kursen matematik 4 innan man börjar läsa matematik 5.Om du kan på din skola läsa... Läs hela svaret
  • Viviana 18 år

   Läsa kurser vid sidan om gymnasiet?

   Hej vi hade individuella val nyss och av alla kurser som vår skola erbjöd var det bara en som kunde ge en hel merit (engelska 7). Jag skulle vilja läsa en till kurs som till exempel spanska 4. Kan man på något sätt läsa det vid sidan av gymnasiet? Till exempel på en distanskurs eller om det...

   Daniel Larsson: Hej,tyvärr är det så att en gymnasieelev läser kurser där man kan få BETYG endast på sin gymnasieskola /eller via sin gymnasieskola - om skolan vill och kan köpa kurser för... Läs hela svaret
  • Susanna 18 år

   Kan man förlänga GYARB kursen?

   Hej jag går i trean och undrar ifall det är möjligt att få förlängd kurs i gymnasiearbetet eftersom jag är rädd att jag inte kommer hinna i tid och känner mig väldigt stressad. Ställer frågan här eftersom jag märkt att varje elev i min skola får olika svar gällande samma frågor från SYVn i vår...

   Daniel Larsson: Hej,för att få förlängd studiegång brukar läkarintyg eller intyg från psykologen krävas - och det är rektor på din skola som ansöker om förlängd... Läs hela svaret
  • Alex 25 år

   Pilotutbildning utomlands?

   Hej Syv Jag tänker söka till pilotskola/utbildning utomlands eftersom det kostar mindre än sverige. Det kommer att ligga på cirka 550.000 totalt och jag har sett till att skolan är godkänd från ICAO vilket är ett måste för att man ska kunna...

   Mikael SYV: Hej Alex, det absolut bästa är om du ställer den frågan direkt till CSN. Allmän info om möjlighet att läsa med studiemedel utomlands finns... Läs hela svaret
  • Stefanie 21 år

   Vad är det bästa valet?

   Hej! Jag tog studenten 2018 med ganska så dåliga betyg jag har sökt in till komvux nu med några kurser som jag inte klarade i gymnasiet. Jag börjar undra nu om det var rätt val eller om det hade varit bättre att plugga om på folkhögskolan...

   Julia SYV: Hej!Plugga är oftast bra; mer kunskap kan inte skada, men det är också bra att ha MÅL med sina studier - för att tiden och orken är ju begränsade och bara plugga och plugga ... men vart vill du... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga