Sofie 25 år
  Jag har läst många "ovanliga" kurser och jag är osäker vilka jag kan räkna med eller inte för att ansöka till läkarprogrammet. De utökade kurserna räknar jag inte men, men jag har läst både spanska 4,5 samt eng 7, och undrar om dom meritpoängen räknas in i läkarprogrammets godkäna poäng.
  Bifogar mina betyg nedan!


  Jag har läst Naturvetenskapligt basår för att bli behörig till att ansöka läkarprogrammet, men vad jag förstår så är mina betyg därifrån oväsentliga i denna ansökan, så länge jag är godkänd!


  Akut omhändertagande BEVAKU0 A 100
  Engelska 5 ENGENG05 C 100
  Engelska 6 ENGENG06 B 100
  Engelska 7 ENGENG07 B 100 U
  Filosofi 1 FIOFIO01 A 50
  Geografi 1 GEOGEO01 C 100
  Gymnasiearbete GYARSA E 100
  Historia 1b HISHIS01B A 100
  Historia 2a HISHIS02A A 100
  Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering HUMHUM00S A 100
  Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 A 100
  Matematik 1b MATMAT01B E 100
  Matematik 2b MATMAT02B D 100
  Spanska 1 MODSPA01 A 100
  Spanska 2 MODSPA02 A 100
  Spanska 3 MODSPA03 C 100 U
  Spanska 4 MODSPA04 C 100 U
  Naturkunskap 1b NAKNAK01B D 100
  Aktivitetsledarskap PEDAKI00S A 100
  Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 B 100
  Psykologi 1 PSKPSY01 A 50
  Religionskunskap 1 RELREL01 A 50
  Religionskunskap 2 RELREL02 A 50
  Internationella relationer SAMINR0 A 100
  Samhällskunskap 1b SAMSAM01B D 100
  Samhällskunskap 2 SAMSAM02 A 100
  Samhällskunskap 3 SAMSAM03 A 100
  Svenska 1 SVESVE01 C 100
  Svenska 2 SVESVE02 B 100
  Svenska 3 SVESVE03 B 100
  • Julia Har du Examensbevis? i så fall räknas betyg i U-kurser in i ditt jämförelsetal om de kurser ger meritpoäng.
  • Julia Jag fick ditt meritvärde till 19.9, se mitt svar nedan.

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan,

  jag råder dig att satsa på högskoleprovet och kanske kan du också delta i Alternativt urval >> som t.ex Karolinska Institutet har (där ställe de villkor att man har gjort högskoleprovet).

  Genom att du har kompetterat på ett naturvetenskapligt basår kommer du endast prövas i BII (kompletteringsgruppen). Jag ser att du har ett antal E, D och C betyg i ditt Slutbetyg. Med det kommer du att ha meritvärde som är lägre än det som brukar krävas för att kunna komma in på ett läkarprogram i kompletteringsgruppen, tyvärr. :(

  Jag tycker därför att det inte är så viktigt att exakt på decimalen räkna ut ditt meritvärde, för att dina chanser att komma in till läkarprogrammet ligger inte i betygen (min bedömning) - utan i resultatet av högskoleprovet och eventuellt också om du söker i AU-urvalsgruppen.

  Se på Antagning.se>>> - Räknehjälp för dig med svenska betyg. Där måste man välja om man har slutbetyg från gymnasiet ELLER fån komvux och även kan det spela roll från vilket år är slutbetyget. Därför är inte de uppgifter som du angav i din fråga tillräckliga för att jag ska kunna hjälpa dig att räkna ut ditt meritvärde. Jag tror du har EXAMENSBEVIS. Stämmer det? Var god uppge vad överskrift/rubrik är på det dokumentet som du har. :)

  I BII, kompletteringsgruppen, där du kommer att konkurrera med dina betyg, är det så att ibland kan man inte ens med alla A-betyg i alla kurser komma in på läkarprogrammet, utan de är tvungna att lotta ut platser bland dem som har alla A-betyg i alla kurser. Så hård är konkurrensen till läkarprogrammet i Sverige, tyvärr. :(

  Det är därför inte meningsfullt att räkna ut meitvärde på dina betyg. Det kommer Antagning.se givetvis göra och du kommer att få veta vad det blev, men de kommer inte att göra "varken till eller från", är min bedömning... jag beklagar att behöva ge det svaret, men det är vad vår erfarenhet säger.

  Dina chanser ligger i att få högt resultat på högskoleprovet och att även ansöka om Alternativt urval.

  Ännu ett alternativ är om du gör prövningar i de kurser som ingår i ditt betygsdokument där du har lägre än A-betyg och försöke få upp dem till A-betyg. Jag tror du har Examensbevis, stämme det?

  Jag tror du har EXAMENSBEVIS. Om det stämmer då räknas in U-kurser i ditt jämförelsetal, pga dina U-kurser ger meritpoäng. Eng7 ger 1.0 i merit och Moderna språk 3och4 ger sammanlagt 1,5 i merit. på så sätt har du högsta möjliga meritpoäng 2,5 som "plussas på" till ditt jämförelsetal.

   

  Gymnasiearbete räknas inte in i ditt jämförelsetal. Så det E-betyget i 100 poängskurs räknar man inte in. alla andra kurser - i ditt fall även U-kurser - räknas in och sedan plussar man på 2.5 och får ditt Meritvärde.

   

  Så som jag ser i din lista i din fråga:

  Du har 1200 A-poäng;

  400 B-poäng;

  400 C-poäng;

  300 D-poäng

  och 100 E-poäng.

  Jag fick med de ditt jämförelsetal till

  Jag räknade fram ditt Jämförelsetal till 17.4.

  Du har max antal meritpoäng, därför plussas det på 2.5 och Meritvärde blir 19.9.

  Det är med 19.9 du konkurrerar om platsen i BII gruppen. Det brukar tyvärr inte vara tilräcklig för att komma in på Läkarprogrammet, men vi hoppas och håller tummarna! :)

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga