Linn 21 år
  Hej.

  Jag gick vård och omsorgsprogrammet på gymnasiet och planerar att söka till Sjuksköterskeprogrammet nu i mars 2018.

  Jag håller på räknar ut mitt betygsnitt för att kolla vilka skolor jag kommer in på, och har räknat ut mitt sammanlagda betygsvärde. Jag läste 2600 poäng under gymnasietiden och har förstått att det egentliga grundbeloppet är 2500 poäng. Får jag då välja bort en annan kurs med motsvarande kurspoäng(100) som jag fått sämre betyg i för att räkna ut mitt snittbetyg? Eller hur gör jag?

  'mina sammanlagda kurser'+ extrakursen 'delat' med 2500
  eller: *byter ut extrakursen mot något med sämre betyg och motsvarande poäng* 'delat' med 2400?
  (har räknat bort gymn. arbetet redan)
  (har inga meritpoäng då jag endast läst matte2a och eng6 som är obligatoriskt för behörigheten och inget andraspråk)

  Upptäckte också att min 'extrakurs' inte räknats med i min individuella studieplan men finns med i min yrkesexamen, vilka papper kollar dom på när man söker in? Studieplanen eller examen?  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Linn,

  jag råder dig att söka till de lärosätena där du vill studera - i första hand; inte till dem där du tror du kommer in, i första hand... för att det är så att Antagningsgränserna förändras. De kan förändras mycket om t.ex antal utbildningsplatser ändras; och antal utb.platser kan ändras rätt mycket. Ex. på min egen utbildning som jag gick i Malmö har antal platser plötsligt ökat från 72 till 130 /från ett år till nästa/ - och då sjönk antagningsgränsen rätt mycket. Sådana saker händer och ibland utan någon förvarning... därför är det bäst för dig, tycker jag, att du söker i första hand tilll de orter där du vill läsa; och att du söker så många olika alternativ /till olika orter/ som möjligt - helst alla som finns... Du har möjlighet att söka upp till 20 alternativ till högskola.
  Antagning.se kollar i första hand på Examensbeviset. Det är dock bra att bifoga /ladda upp/ alla de olika betygsdokument som man har; detta för att Antagning.se har som princip att göra det så fördelaktigt för sökande som möjligt, dvs de räknar in kurserna från de "övriga dokumenten" OM REGLERNA SÅ TILLÅTER och OM DET SAMTIDIGT HÖJER DITT MERITVÄRDE. I andra fall, dvs om det skulle sänka ditt meritvärde, räknas inte kurserna in, om de inte är "strikt obligatoriska" att räkna in.

  Jag tycker inte det ger så mycket att räkna på sina betyg... utan det jag rekommenderar att du gör högskoleprovet på våren och om du kan höja något betyg i ditt examensbevis, som inte är en U-kurs /utökat/ eller om det är en U-kurs men som krävs för behörighet eller som ger Meritpoäng, då kan du höja betyget i den kursen; för det höjer ditt meritvärde i så fall.

  Mitt råd till dig är att du bokar tid med syv på komvux i din kommun och tar med dig alla betyg du har. Ställ följande frågor till SYV-en på komvux:

  - har jag Grundläggande behörighet?
  - har jag särskild behörighet till sjuksköterskeprogrammet?
  - hur kan jag höja mitt meritvärde?
  Det viktigaste för dig är att veta om du redan nu är behörig. Om det skulle visa sig att du inte är behörig, måste du försöka bli behörig innan 21 juni 2018 /det är sista Kompletteringsdagen/.
  Om du är behörig, kan du försöka höja ditt meritvärde - ex. genom att läsa någon kur som kommer att ge dig Meritpoäng; ex. matematik 3b eller engelska 7 eller moderna språk 3.

  • Linn Jag är redan behörig. Jag vill söka till mälardalens högskola där det ser ut som att jag kommer in med mina betyg.
  • Linn Jag läste 2600 p i gymn men fick underkänt i matte2a (vilket jag har kompl upp till ett D-betyg) i min yrkesexamen räknas dom 100 poängen för matten med fast jag fick underkänt. Men jag får ju inte ut nått värde eftersom att F=0 vilket gör att det sänker mitt snitt när jag måste dela med 2500 istället för grundläggande 2400. Min fråga är om jag ska räkna med mitt F? jag har ju fått D nu och kan ju inte räkna med en kurs två gånger.
  • Anna Du räknar in D betyget i matte 2, istället för F betyget. Glöm F-betyget i matte 2. Nu har du D-betyg i matte 2. Dock kommer du med det meritvärde du får fram ENDAST prövas i BII, kompletteringsgruppen. Du kommer inte prövas i BI, direktgruppen.
  • Anna Tips - läs matte 3b under våren - på komvux. Detta pga i fall du får godkänt betyg i matte 3, får du merit för det betyget. Och även annan anledning finns: bra kunskaper i matte krävs för att klara studier på sjuksköterskeprogrammet; man läser inte ren matte, men det är många beräkningar "på mediciner" man gör. Det blir tufft om man inte har stabila kunskaper i matte 2. Att du har D-betyg i matte 2a gör dig behörig till Sjuksköterskeprogrammet. Dock har vi uppgifter från de sakkunniga att personer som kommer in på sjuksköterskepr. med "lägre betyg" i matte 2a, som t.ex E eller D betyg har det mycket svårt att klara studier på programmet. De sakkunniga menar att det är för lågt krav som ställs. De menar att det borde ställas kravet på minst matte 2b men helst på matte 2c godkänt betyg eller att man på matte 2a har i alla fall C-betyget som abslulut lägst, men hellre B eller A betyg. Det har förekommit att folk hoppade av sjuksköterskeprogrammet pga det var för tufft att läsa.
  • Linn då tar jag 2500(som krävdes för examen) +100x2, 2700) för matte2a och eng6 som jag kompl.och delar på min slutgiltiga summa 39,125/2700=14.49 det blir ju jättelågt?
  • Anna Om man har C-betyg i alla kurser på gymnasiet, förutom Gymnasiearbete /som inte räknas med/ då får man Jämförelsetal på 15.0.
  • Anna Det är den beräkning som Antagning.se kommer att göra som gäller. Det du kan göra är att göra Högskoleprovet och att försöka höja ditt Jämförelsetal så mycket du kan, ex. är det bra att skaffa sig några meritpoäng. Sedan är det också så att alla, som kommer in på högskoleutbildningar, blir inte färdiga med sina utbildningar utan hoppar av ibland eller blir "avrådda" från utbildningen pga de ej klarar av utbildningen; det är alltså Tyvärr!! inte så att man kommer in på ett högskoleprogram så kan man pusta ut och slappna av helt och hållet, nej. Det är bara första steget. Sedan är det tuffa krav i 3 år på sjuksköterskeprogrammet- både teoretiska studier och praktik, det kan bli påfrestande både fysiskt och psykiskt. Jag vill inte skrämmas eller avråda dig från att söka. Men jag tycker det är bra att veta hur det faktiskt förhåller sig i praktiken. Du kan komma in och klara av studier på sjuksköterskeprogrammet, jag säger inte ngt. annat, men du vinner på att bättre förbereda dig, vilket du kan göra bl a genom mer studier inom matte, engelska och andra ämnen, som t.ex naturvetenskapliga ämnen.
  • Linn Ja men ska jag verkligen dela med 2700?
  • Mikael Nej, så som jag tolkar reglerna, ska du dela med 2400.
  • Linn Ja precis, eftersom jag då hade läst 2600 poäng(1+ kurs som inte är högskoleförberedande eller krävs som behörighet för ssk-programmet) utan engelska 6 när jag gick ut gymnasiet så har jag alltså 2700 poäng nu. Så jag undraregentligen hur jag ska dela för att det ska bli rätt. Det spelar en väldigt stor roll för vad min merit hamnar på och är avgörande för om jag ska läsa någon kurs som ger meritpoäng eller inte. Jag kan ju inte räkna med en 100p kurs där jag har B som blir 1750 och sen inte räkna med den i snittet när jag delar med exempelvis 2400.
  • Anna Läsa kurser för meritpoäng är bra i alla fall; detta eftersom de tidigare antagningsgränser kanske höjs vid nästa antagningsomgång - det vet man inte på förhand; därför är det viktigare att försöka höja sitt meritvärde så mycket man kan. Uträkningen av meritvärde är det den som Antagning.se gör /så som de tolkar reglerna/ som gäller, oavsett vad någon annan tycker.
  • Linn Ja men syven för kommunen länkade en beskrivning där man delar summan man får ihop med antalet lästa poäng och här skrev Mikael att jag troligtvis skulle dela med 2400. vilket inte stämmer med mina poäng.
  • Anna Det är så att om du först läste en kurs och fick F och sedan fick högre betyg i SAMMA KURS, då är endats en gång som du räknar in de poängen, inte 2 ggr.
  • Anna Men "antal LÄSTA poäng" menas det de poängen, vilka kursers betyg Räknas in i ditt Jämförelsetal. Du räknar inte in F-betyg i den kursen i vilken du sedan fick högre betyg; då är de de poängen som du räknar in bara EN GÅNG. Därför håller jag med om att det är endast 2400 p. som du ska dela med.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Signe 21 år

   Studera i Skottland/utomlands med låga betyg?

   Hej, jag har velat studera utomlands länge, och fick nyss reda på att det är billigt (och för vissa gratis) att studera på universitetet i Skottland. Jag har kollat runt på några skolors hemsida men de verkar kräva minst C i genomsnitt, och jag har mest E och D med enstaka C. Finns det något...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Emilia 20 år

   "Väntetid" innan man vidareutbildar från sjuksköterska?

   Hej! Jag vill bli barnmorska, och har sökt till sjuksköterska. Men jag har hört att man måste jobba ett tag efter man har blivit en "färdig" sjuksköterska. Hur länge är det? Eller har jag missförstått det?

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Ali Reza 23 år

   Utfärda gymnasieexam från komvux, B1 eller B2?

   Hej Det är så att jag läser alla gymnasiekurser på komvux. Och har i tanke att utfärda examen efter att ha läst 2400 p från vuxenavdelningen i hemkommun. Tyvärr var jag tvungen att arbeta ibland helttid under studierna vilket påverkade vissa...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Amanda 16 år

   Idrott på gymnasiet?

   Jag har hört att man måste ha idrott i ettan på gymnasiet, men att man sedan kan välja bort det i år 2 och 3. Jag undrar bara om detta är sant och ifall det är olika på olika skolor? Ifall detta nu går, och jag väljer bort idrott år 2 & 3, hur kommer det då påverka betyg, och poäng etc när...

   Liselotte Johansson: Hej Amanda, på alla nationella svenska gymnasieprogram, inklusive Samhällsvetenskapsprogrammet, ingår idrott&hälsa 1 som en obligatorisk kurs - bara en kurs. Sedan kan man också välja till ännu... Läs hela svaret
  • Julian 18 år

   Högskole platser?

   Vart/hur kan man se hur många platser ett specefikt högskoleprogram har?

   Liselotte Johansson: Hej Julian,eftersom det är Antagning.se som administrerar antagning till högskolor/universitet i Sverige - så tycker jag du kan kontakta just Antagning.se; även den specifika programmet, som du är intresserad av... Läs hela svaret
  • Frida 17 år

   Omprov trots godkänt?

   Jag gjorde nationella i matte 2c. Men kände att jag inte kunde prestera bra eftersom jag led av yrsel och illamående. Jag får troligen godkänt men inte något betyg som jag strävar efter. Är det möjligt att få göra omprov ändå?

   Anna SYV: Hej Frida, tråkigt att du inte mådde bra på provdagen. Men läraren sätter betyg på HELA KURSEN, och kursbetyget behöver inte vara = betyg på provet. Vi får hoppas att du får... Läs hela svaret
  • Stina 23 år

   Jag undrar om det är svårt att få jobb som utredningskriminolog?

   Jag tycker det är väldigt intressant med psykologi och beteendevetenskap och tyckte att utredningskriminolog lät som ett intressant yrke. Finns det några andra yrken ni kan rekommendera om man vill läsa psykologi och beteendevetenskap fast man inte har så höga betyg? Har ca 11 i meritpoäng...

   Anna SYV: Hej Stina,kika på olika yrken på Framtid.se - ex. på yrke/psykologisk-coach Hur höga betyg man måste ha för att komma in på olika utbildningar - vet man... Läs hela svaret
  • Jawad 16 år

   Kan man byta gymnasieskola innan skolan börjar?

   Hej, Jag går i årskurs 9 och har nyligen bekräftat mitt slutliga gymnasieval. Nu ångrar jag gymnasieskolan jag har valt och vill byta. Jag undrar därför om jag kan byta gymnasieskola innan gymnasiet börjar och i så fall hur och när. Tack för hjälpen, /MVH Jawad

   Anna SYV: Hej Jawad,om du är Behörig till den utbildningen du vill gå på den Nya skolan och det finns lediga/tomma platser på den skolan (efter det slutliga/definitiva antagningen) - då... Läs hela svaret
  • Lena 20 år

   Hur syns mitt nya betyg när jag söker universitet?

   Hej! Jag fick ett felaktigt betyg i en kurs när jag gick i gymnasiet. Dessvärre blev det inte åtgärdat av läraren förrens nu (tog studenten förra året) Jag har sökt till universitet inför höstterminen, och min lärare påstår att han har ändrat betyget nu. Hur kan universitet jag sökt till se...

   Daniel Larsson: Hej Lena;se vad som syns på "mina sidor" - på Din inloggning på Antagning.se. Det är samma som du ser, som personal på Antagning.se ser. Att det sätts ett felaktigt betyg... Läs hela svaret
  • Nadja 20 år

   Lägga till extra kurser?

   Hej, det är så att jag läser ett program med de antal poäng som krävs för en gymnasieexamen, (2500 poäng). Jag skulle vilja välja till extra kurser, har redan lagt till en 100p kurs i trean, jag undrar om jag kan lägga till FLER kurser, skulle gärna vilja läsa 200 p extra. Min fråga är, är det...

   Daniel Larsson: Hej Nadja,det är Rektor som fattar beslut om eleverna på gymnasiet får läsa extrakurser, de så kallade U-kurser (utökade). De kurser som i examensbeviset markeras som U-kurser - räknas in i... Läs hela svaret
  • Josef 20 år

   Vad händer om man söker under det antagningspoäng som angivits?

   Hej, Jag hade tänkt söka ett program där det står att att sökande på Bl är 17 och jag har just nu 16,5 kommer jag komma in eller hur blir det. Måste jag ha över gränsen eller finns det fotfarande chans tack!

   Anna SYV: Hej Josef, alla behöriga sökande Konkurrerar om plats på högskoleutbildning som de söker. Det du ser som antagningsgräns, t.ex 17.0 - var ett resultat som... Läs hela svaret
  • Mohamad 18 år

   Min skola har tagit bort franska 5?

   Hej Min skola har tagit bort Moderna språk 5 som kurs, och har istället upp till moderna språk 4. Detta anser jag är fel för att den enda meritkursen jag har att välja är Matte 5 för att kunna få mina 2.5 merit och jag och många flera i klassen har varken kunskapen eller viljan att ha matte...

   Anna SYV: Hej Mohamad. det spelar ingen roll vilket program man går, utan meritpoängs-reglerna är samma för alla som har eller får ett Examensbevis. inom moderna språk uppnår man max i merit... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga