David 34 år
  Studerar för tillfället till studie- och yrkesvägledare. Det känns som jag valt rätt och att jag förhoppningsvis kommer fungera i rollen som SYV i framtiden. Jag har dock beslutat mig för att jag kommer söka en del kurser efter min examen. Så klart av intresse men främst på grund av att bredda min arbetsmarknad . Mina funderingar går i nuläget kring om jag med en SYV utbildning i ryggen+plus kompletterande kurser (exempelvis vara juridik, socialt arbete, sociologi. terapeutiska samtal ) kan söka jobb som kurator?

  Undrar även om jag med SYV examen kommer söka hälso- och sjukvårdskurator legitimation med rätt kompletterande utbildningar ? Eller om ni tror att det kommer vara möjligt i framtiden.

  Läste följande på UKÄ (Universitetskanslersämbetet) hemsida: "När det gäller behörighetskraven har UKÄ inte kunnat identifiera någon yrkesexamen som motsvarar socionomexamen.

  ­– Men eftersom lärosätena har möjlighet att ställa upp krav på särskild behörighet i form av yrkesverksamhet kan de anta andra än socionomer till utbildningen genom att bedöma att en generell examen tillsammans med yrkeserfarenhet motsvarar en socionomutbildning, säger Tomas Egeltoft."

  Och detta på regeringen.se hemsida:

  "Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen blir en yrkesexamen på avancerad nivå och omfattas av 60 högskolepoäng. För examen ställs också krav på avlagd socionomexamen eller annan motsvarande examen. Den totala omfattningen av utbildningen (socionomexamen + hälso- och sjukvårdskuratorsexamen) blir därför 210+60 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier."

  Så min fråga är helt enkelt, kan en SYV utbildning, med rätt kompletteringar, falla under "motsvarande examen" kategorin? Om denna möjlighet kommer att finnas, eller kan tänkas komma att finnas för en person med SYV examen, vilka kompletteringar tror ni kan tänkas krävas? Om ni vet att denna möjlighet inte kommer finnas, eller tror att så inte kommer vara fallet, varför? Framförallt med tanke på att SYV utbildningen innehåller mer samtalsmetodik än socionomprogrammet?

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej David,
  jag förstår hur du tänker men tror tyvärr inte personer med andra grundutbildningar än just socionomexamen kommer ha en stor chans att få jobb som kurator eller komma in på den utbildningen som kommer att leda till legitimation som sjukvårds-kurator.
  Det är, som sagt, inte vi här på Fråga SYV som bestämmer och vi kan inte vara 100% säkra; det är bedömningar som kommer att göras... och man kan Bedöma olika.

  Varför jag gissar på att det blir svårt (typ nästan omöjligt)?
  Jo, av flera olika anledningar.
  För det första så vet vi att absolut majoritet av kuratorer som är anställda idag har i grunden Socionomexamen; det är mycket ovanligt att få jobb som kurator med en annan grundexamen. Varför det är så, kan jag inte vara säker på... det finns ju idag ännu inte någon legitimation för skolkuratorer t.ex... och egentligen får rektor anställa vem hen vill som skolkurator, men det görs ju inte... eller i alla fall mycket sällan.

  För det andra - så är socionomprogrammet en termin längre och innehåller bl.a studier i socialtjänstlagen och längre praktik än SYV-programmet; socionomexamen kan man inte få ut på annat sätt än genom studier på socionomprogrammet.

  Ang. komma in på 60p-magisterprogrammet för att få ut legitimation som sjukhuskurator
  Jag tror de kommer prioritera folk med socionomexamen: det är enklare för dem + att det finns väldigt många som har socionomexamen; jag tror att det är endast om de får för få sökande - då kanske de kan tänka sig ta in andra yrkeskategorier, men att de då kanske i första hand tittar på sjuksköterskor och inte på SYV-ar.

  Ang. jobba som skolkurator
  Som sagt, är det nästan uteslutande socionomer som får det jobbet. Men jag kan tänka mig att i fall man kanske vikarierar för en kurator vid kurators sjukskrivning, t.ex - enligt rektors anvisning... och gör det under längre tid, kanske kan man i så fall sedan påvisa att man redan har jobbat som kurator och på så sätt får möjlighet att få en tjänst som kurator. Det blir i så fall ett Undantag.

  Om jag personligen eller någon av mina kollegor SYV-ar tycker det är bra eller dåligt, eller hur det borde vara - spelar i detta fallet, tyvärr, ingen roll. Vi bestämmer inte i den frågan. Rektor på skolan kan anställa som SYV eller som Kurator vem hen vill (det finns ännu inte några lagar som påtalar vem som får anställas på de tjänsterna).

  Kika gärna på framtid.se/yrke/studie-och-yrkesvagledare

  Frågor och svar

  • Marina 20 år

   Räknas kurserna in i kriminologi utbildningen ?

   Hej :) jag har sökt till kriminologi och nu som vissa vet så har kriminologi utbildningen bestått fristående kurser så man läser lite hur som helst. Men nu har man fixat ett kandidatprogram (180hp) vilket är jätte bra, vet tyvärr inte vad antagningen ligger på då den är helt ny. Okej ska komma...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Alex 17 år

   F i spanska 3, vad kommer att hända?

   Hej Jag går samhällprogrammet i år 1 och har just nu F i spanska 3 och kommer troligen att få det i slutbetyg. Har funderat på att läsa en extra kurs t.ex engelska 7 nästa år för att täcka över merit poängen som jag tappar i spanskan. Vet inte riktigt hur det funkar, om man kan göra så? Har...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Alaa 23 år

   Studera vidare efter hälsovetenskapliga programmet?

   Hej! Jag har sökt till hälsovetenskapliga programmet eftersom jag är mycket intresserad av kurser som ingår i programmet, men det ser ut som att det inte finns så många jobb efter kandidatexamen. Jag vill gärna veta om det finna andra studier som kan bli...

   Den här frågan är obesvarad. Vill du också ha svar på den här frågan?

  • Tove 19 år

   Vad händer om man kuggar ett ämne man måste ha för examen?

   Hej! Jag går sista året på gymnasiet och har uppgifter i två ämnen som jag inte är säker på att jag kommer hinna lämna in innan betygen sätts. Vad händer om jag inte hinner lämna in och vad finns det för lösningar efter gymnasiet isåfall?

   Julia SYV: Hej Tove,om du inte uppfyller kraven för gymnasieexamen, får du ut studiebevis, som kan på komvux kompletteras upp till examensbevis. Du söker i så fall till komvux i... Läs hela svaret
  • Freja 16 år

   Går det att ha anpassningar?

   Hej! Jag börjar gymnasiet i höst och har under flera år i grundskolan haft anpassad studiegång. Jag har autism samt lider av psykisk ohälsa (depression och ångest bl.a.), så att vara färre timmar i skolan och istället arbeta hemifrån har hjälpt mig mycket. Och desto mer jag varit hemma desto...

   Julia SYV: Hej Freja!du skriver om att det har gått väldigt bra om du har studerat hemifrån, så varför inte försöka komma in på Korrespondensgymnasiet som erbjuder undervisning på distans?... Läs hela svaret
  • Jessica 19 år

   Merit i teckenspråk?

   läste att man får merit i teckenspråk, jag har har läst Svenskt teckenspråk för hörande 1 och 2. men får man merit i dem, kunde inte läsa 3 eller 4 på min skola. så får man merit i dessa 2 kurser eller gäller det endast 3...

   Julia SYV: Hej Jessica,meritpoäng för moderna språk (och Teckenspråk för hörande är numera jämställt med moderna språk) gäller, som regel, från steg 3.Se gärna info på... Läs hela svaret
  • Elin 49 år

   Yrkespaket för introduktionsprogram?

   Hejsan, kan ni förklara lite kring yrkespaket för introduktionsprogram? Är det en ny utbildning (typ ett nytt introduktionsprogram)? eller vad gäller? var ska eleven vara inskriven och vad är syftet? måste yrkespaket erbjudas eller är det frivilligt för skolorna att erbjuda? Tack på...

   Peter SYV: Hej Elin,info om Yrkespaket för introduktionsprogram finns bl.a på Skolverkets hemsida. Och vi har även pratat med en sakkunnig på Skolverket om det; fick svar att det är inte ett nytt program,... Läs hela svaret
  • Astrid 19 år

   Hur väljs sökande ut?

   Hej! Undrar hur universitet väljer ut sökande till platserna eftersom det bara finns ett visst antal platser. Om det t.ex finns 45 platser till läkarprogrammet och det är ca 600 som sökt hur väljs då dessa ut. Vet att det först sker via betyg (pratar...

   Peter SYV: Hej Astrid,det borde inte spela roll om man söker till en högskoleutb. i första hand eller i "lägre"-hand i alla de andra fall än när man söker i AU (alternativt urval), vilket är ett undantag.... Läs hela svaret
  • Omar 19 år

   Läsa en kurs under sommaren och antagning i höst?

   Hej! Jag läser ut tredje året nu på gymnasiet och har sökt vidare till högskolor. Jag har dock lite sämre betyg än vad jag hade förväntat mig och därför undrar om jag kan läsa upp gamla kurser som jag redan har fått ett E i...

   Peter SYV: Hej Omar, du fick rätt info i kommentaren till din fråga. Det är precis som Valentina skriver: mycket sällan som komvux kan bereda plats för... Läs hela svaret
  • Andreas 33 år

   matematik D & fysik B?

   Hej, finns det möjlighet att studera matematik D och fysik B gratis på distans i sommar? Jag bor i Ludvika kommun. Har kollat på diverse ställen men det närmaste jag kommer är en distanskurs som kostar pengar.

   Anna SYV: Hej Andreas,Matematik D och Fysik B är kurser som fanns förr i tiden. Sedan juli 2016 finns ingen som helst möjlighet att få betyg i de kurserna, utan det är de nya "motsvarande" kurser Matematik 4 och Fysik 2... Läs hela svaret
  • Boris 19 år

   Räknas Engelska 7 med i jämförelsetalet när man söker in till HHS?

   Hej! Jag undrar om den utökade kursen Engelska 7 räknas med i mitt jämförelsetal. Jag har totalt läst 2600 poäng på gymnasiet. Engelska 7 ger meritpoäng, men dessa meritpoäng kommer inte att vara viktiga för mig eftersom HHS...

   Anna SYV: Hej,nu har vi tillfrågat en sakkunnig via Antagning.se och fick svar att det "borde vara så" att betygen i kursen Eng 7 som U-kurs räknas inte in vid ansökan till... Läs hela svaret
  • Jenny 20 år

   Läsa upp betyg?

   Hej Om jag vill läsa upp samtliga betyg för att kunna gå på universitetet. Måste jag läsa upp exakt de ämnena jag fejlade då? För att få 2500p för att kunna söka universitet eller kan jag ersätta dessa fejlade kurser med...

   Anna SYV: Hej Jenny,om du har ett examensbevis, måste du höja betyg i kurser som finns i examensbeviset. Dock kan du ha ett annat spår i matematik, t.ex går det bra att ha nya betyg i matematik 1a och 2a (och i 3b, även... Läs hela svaret
  • Anna 24 år

   Hur beskriver jag bäst mina språkkunskaper?

   Hej! Jag talar tre språk flytande, varav ett är mitt modersmål. Hur borde jag ange dessa i mitt CV? Låter det rimligt att ange ett av dem som "modersmålsnivå" och de två andra som "tvåspråkig nivå"? Eller kanske...

   Vägledare Anonym: Hej Anna,inte helt lätt att svara på en så "enkel fråga" som hur man anger sina språkkunskaper i CV.  :)Det finns många sätt att göra det på - och... Läs hela svaret
  • Ceren 20 år

   Läsa yrkesprogram/komvux efter studenten?

   Hej. Frågar för min syskon som ska börja i gymnasiet nu till sommaren, men är dock osäker på programmet. Hen vill gärna börja med ett högskoleförberedande för att läsa brett men är även osäker på om hen kommer...

   Julia SYV: Hej,jag förstår hur du tänker (tror jag) och jag önskar att det vore enkelt att komma in på en yrkesutbildning på komvux efter gymnasiet, men det är tyvärr... Läs hela svaret
  • Louise 19 år

   Meritpoäng folkhögskola?

   Hej, jag undrar hur det fungerar med meritpoäng om man läser till en kurs på folkhögskola. Jag funderar på att läsa till spanska 4 på folkhögskola, får man den extra meriten alltså 1 poäng som man skulle fått om man läst...

   Julia SYV: Nej, man får inte meritpoäng för Omdöme från en folkhögskola.Folkhögskolorna sätter inte betygen, utan ger Omdöme. Om du vill få meritpoäng, måste du få ett... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga