Hanna 21 år
Hej!

Jag är 20 år och har nyligen kommit fram till att jag skulle älska att jobba inom hotell och turism. Jag har endast gått första året på gymnasiet, samhällslinjen men inrikting beteendevetenskap, på katedralskolan nere i Lund.

Mitt ideala mål är att jobba som receptionist/manager på ett hotell, jag hade väldigt gärna jobbat utomlands, helst i England.

Jag undrar hur jag ska gå tillväga för att kunna få ett sådant här receptionistjobb? Jag är inte intresserad av att gå om gymnasiet och läsa hotell turism programmet, utan jag skulle hellre vilja läsa endast de nödvändiga kurserna jag saknar på komvux.


Tack för hjälpen!!

Med vänlig hälsning, Hanna

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

hej Hanna!

Om du i första hand viII jobba i EngIand, råder jag dig kontakta en av Eures-rådgivare>>, som just är specialister på arbetsmarknaden i England.

I Sverige är det så att det ej finns strikta krav på vem som får jobba som Hotellreceptionist>>. Arbetsgivaren får därför anställa vem han vill.

Vem varje enskild arbetsgivare inom hotell-näringen vill anställa kan vi bara gissa på... och gissningsvis /och erfarenhetsmässigt/ är det personer med tidigare arbetsIivserfarenhet inom samma yrke som arbetsgivare anställer. Om det inte finns möjlighet att få tag på en erfaren person, anställer man i så fall någon som har examen från hotell-turism programmet (där man i alla fall varit på praktik i minst 15 veckor).

Om det inte finns någon med examen från HT-programmet, som söker jobbet, kan arbetsgivare anställa vem hen bedömer kan Iära sig snabbt på arbetstid: om jag var den som anställde, skulle jag titta på "gymnasiekompetens" (om man har examen från gymnasiet); om viIka språk man kan; om vilken tidigare arbetsIivserfarenhet man har, t.ex om man har arbetar med kundkontakter förut, eller som receptionist någonstans. Jag skuIIe heIIre anstäIIt någon som i alla fall har haft praktik på hoteII förut, än någon som inte har gjort det.

Vänligen Julia syv

 

Fråga på komvux i den kommunen där du är foIkbokförd om de kan erbjuda några "hoteII-kurser". Det är inte alls säkert att de kan göra det, men fråga - är mitt råd.

Fråga även på Arbetsförmedlingen i din stad, om de på AF har planer på att ordna någon arbetsmarknadsutbiIdning för receptionister eIIer hoteII-personaI.