Alena 18 år
Hej!

Jag brinner för frågor som rör politik, jämställdhet och mänskliga rättigheter och vill därför jobba med detta i framtiden. Exempelvis inom en ideell organisation/förening, en statlig myndighet eller ett av regeringens departement med fokus på liknande frågor som de jag radade upp.

Jag har väldigt höga betyg från gymnasiet och har därför möjlighet att läsa i princip vad jag vill, vart jag vill (så länge jag kommer in med den behörighet jag har från att ha läst samhällsprogrammet). Jag funderar vidare på vad som är bäst/den smartaste vägen för mig för att sedan kunna jobba med det jag vill.

En del av mig funderar på att läsa juristprogrammet, då det ger en yrkesexamen och det på så vis är tydligt vad man blir, och det är också goda framtidsutsikter när det gäller arbetsmarknaden. Jag vet ju också att många politiska frågor och frågor kring mänskliga rättigheter i grunden bygger på, och handlar om, lagar och juridik.

Samtidigt är det egentligen inte det juridiska jag är intresserad av. Juridik som ämne tilltalar mig inte jättemycket, även om det kan vara intressant ibland. Jag vill arbeta med påverkansarbete och är rädd att arbetet som jurist kommer handla mycket om att tolka de lagar som finns och strikt förhålla sig till dem, snarare än om att ändra samhällssystemet. Jag funderar därför istället på att läsa en kandidat i statsvetenskap/statsvet.programmet (ej med nationalekonomisk inriktning).

Det som oroar mig när det gäller statsvetarprogrammet, på samma sätt som med andra samhällsvetenskapliga utbildningar jag funderat på (ex sociologi, globala studier etc), är att arbetsmarknaden är så himla osäker. Överallt hör och läser jag att konkurrensen om arbeten som samhällsvetare är stor och att man ofta får underkvalificerade jobb. Hur ska jag tänka kring den stora osäkerheten för samhällsvetare? Bör jag läsa jurist för att det är den "smartaste" vägen ur framtidssynpunkt, även om det är en på många sätt tuff utbildning och inte det jag brinner för? Eller bör jag läsa till statsvetare, men med den jättestora osäkerheten som den innebär, att jag kanske då inte får ett kvalificerat jobb, ett underbetalt jobb, eller inte något jobb alls? Och vad vore egentligen den bästa utbildningen för att kunna få jobba med det jag vill?

Tack så jättemycket på förhand!

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

hej Alena,

du ställer en mycket intressant fråga. Men som samtidigt också är en mycket svår fråga att ge svar på!

Både med juristutbildningen och med utbildningar inom samhällsvetenskap/statsvetenskap kan man jobba med diverse olika saker på väldigt många olika företag/organisationer och Myndigheter. Arbetsmarknaden förändras; nya arbetsuppgifter skapas; andra arbetsuppgifter försvinner. Ex. finns det prognos på att om ca 15-20 år kommer ca hälften av de arbetsuppgifter som idag görs av människor - utföras av "maskiner" /robotar och/eller datorer/. Exakt hur den utvecklingen kommer att påverka arbetsmarknaden för juristutbildade eller utbildade inom samhälls- och/eller statsvetenskap - vet ju ingen idag... prognoser kan finnas men ingen kan med större säkerhet svara eller ännu mindre ge några garantier.

Ett råd som jag kan ge är att du läser det som du är mest intresserad av. För att det i så fall finns störst chans att "lyckas bli expert" inom sitt område och blir man en duktig expert, brukar det ordna sig med jobb - på något sätt (i alla fall på sikt).
Är man mycket bra på det man "kan", brukar det uppmärksammas (kanske inte direkt men på några års sikt) av arbetsgivare; eller så kan man "sälja sina tjänster" som konsult, inhyrd expert. Alltid finns det behov av att anlita experter i olika frågor. Kan bli svårt att få månadslön, men man kan ha ett roligare jobb och tjäna minst lika bra som t.ex föreläsare>> och/eller >>författare/skribent>> inom sitt expertområde.

Ett alternativ är att satsa på att bli forskare>> inom sitt intresseområde. Samtidigt som man forskar ka man skriva läroböcker och/eller undervisa på högskolenivå - dvs bli en högskolelärare>>.

Så, om du inte är intresserad av juridik, tycker inte jag du bör satsa på juridik. Satsa på det som du är intresserad av i stället! På så sätt kommer du att ha det roligt under studietiden och du har också större möjlighet att "lyckas" bli expert (därför att man oftast bli bra på det som man tycker om och är intresserad av).

Hoppas mitt svar blir på något sätt till hjälp för dig!

Lycka till!

ANNA