M 16 år
  Hej!
  Jag har mejlat rektorn på ett gymnsium som jag vill gå på, och frågat huruvida man får undervisning i hemspråk på gymnasiet, och hur det i så fall går till. Svaret jag fick var att jag kan läsa mitt modersmål i komunen och att betyget sedan läggs in i studieplanen. Vad menas med det? Kan jag ersätta ett sämre betyg med det betyget jag fått i hemspråk då? (Som jag nu kan göra i grundskolan)

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Nej, M. Reglerna för betyg i Modersmål på gymnasiet är annorlunda. Modersmål kan läsas inom Individuellt val (och betyget räknas in som ett vanligt betyg tillsammans med de andra betygen)
  eller som U-kurser, utökat program men då räknas inte betyget in, över huvudet taget.
  På de gymnasieprogram där läsa Moderna språk är obligatoriskt, kan man i stället för mod.språk läsa modersmål (men betygen i modersmål ger inte Meritpoäng).
  Vilket program vill du läsa på gymnasiet?

  • M Jag vill läsa naturprogramet. Jag tror inte att jag kan läsa modersmål som Individuellt val, för det fick jag inte som svar på mitt mejl. Frågan återstår: Vad menas med att betyget läggs in i studieplanen efter avslutad kurs?
  • Julia

   Du skriver "naturprogrammet" och då kan du mena Naturvetenskapsprogrammet eller Naturbruksprogrammet. Vilket av dem, vet inte jag. på NA - naturvet.programmet - ingår läsa moderna språk, obligatoriskt. Då kan du i stället läsa Modersmål, men du får ej meritpoäng för modersmål. För moderna språk får man meritpoäng från nivå 3, alltså mod.språk3 och högre... ej moderna språk 1, nybörjarkurs, till exempel. Eftersom det var rektorn som svarade "betyget läggs in i studieplanen efter avslutad kurs", då är det bäst att fråga just rektorn vad hen menar, för att det är ju hen som svarade så. Enligt Skolverket bör kurserna skrivas in i elevens studieplan Innan eleven påbörjar läsa en kurs, inte "efter avslutad kurs".

   Jag gissar på att du menar NA, alltså nat.vet.programmet; om du menar NB, naturbruksprogrammet, återkom i så fall.
   Se Programplan för NA; du ser att Modersmål står inte med i den generella programplanen. Inom Individ.val får "vilka som helst gymnasiekurser läsas" och likaså inom "utökat". Men för utökat program måste rektor fatta beslut om det, det är inte en allmän rättighet för elever att läsa utökat program.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga