Hanna 20 år
  Jag går sista året på gymnasiet i linje ekonomi-juridik och håller just nu på att påbörja mitt gymnasiearbete. Jag skulle vilja skriva om psykisk ohälsa hos ungdomar då jag anser att detta är ett växande problem, som det finns mycket information om. Däremot undrar jag om det på något sätt kan kopplas med ekonomi? Jag har genom sökningar kommit fram till att det finns samband mellan låg inkomsttagare tenderar att ha ökad risk för psykisk ohälsa, därmed en koppling (?) till ekonomi?

  Kan detta vara en rimlig koppling, eller finns det fler förslag på hur man kan koppla psykisk ohälsa med just något för ekonomi-juridik programmet?

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Hanna!

  Jag tänker på vad Det kostar samhället att "ta hand om" psykisk ohälsa - i vårdkostnader? Men också vad det kostar att Inte i tid och på rätt sätt ta hand om personer som lider av psykisk ohälsa? samt koppla det till patienternas Rättigheter (i juridisk mening) - detta bl a för att din inriktning på Ekonomiprogrammet är JURIDIK.
  Mänskligt lidande kan man givetvis inte sätta prislapp på, men om problemen inte avhjälps i tid och förvärras kan det kosta mycket mer att ta hand om det senare, det borde finnas möjlighet att på ngt. sätt påvisa det. Här ser jag ett tydligt samband och de slutsatser du kommer fram till kan t o m åstadkomma en positiv förändring: sätta in resurser i tid, på rätt sätt för att det blir billigare så! - hoppas jag är en slutsats som du kan komma fram till... men det är endast en "förväntat resultat", det skulle bli spännande att få veta vad en riktig slutsats blir.
  Hoppas din handledare godkänner temat och tycker att det finns en koppling till ekonomi.

  Vänligen och lycka till!

  L.

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga