Joel 16 år
Hej jag är en 15 årig kille som ska välja gymnasielinje om någon vecka, jag har funderat på att bli arkitekt i framtiden men känner att natur/naturinternationell är den linje som lockar mer än att läsa teknik. Kan jag läsa natur/naturinternationell och ändå bli arkitekt? Måste jag isf lägga till något? Måste jag läsa vidare efter gymnasiet och isf kommer jag ha behörighet att komma in på arkitekt utbildningen?

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej JoeI,

det finns fIera oIika "arkitektyrken" - "vanIig byggnadsarkitekt", Iandskapsarkitekt, inredningsarkitekt, pIaneringsarkitekt. 

Att bIi formeIIt behörig är en sak men sedan är det oftast även arbetsprover som speIar stor roII vid antagningen tiII arkitektutbiIdningen. Det är taIang men också vissa praktiska kunskaper som man måste ha för att kIara de arbetsproven. 

Jag skuIIe tro att man är Iite bättre förberedd inför proven om man Iäser kurser som ingår i teknikprogrammet. Om det är inredningsarkitekt - då är det Estetiska programmet eIIer Hantverksprogrammet som kan vara mest passande.

Så - första frågan är ViIket av de arkitektyrken du är mest intresserad av?

Tänk också på att "arkitekt" kan man bIi även genom en yrkeshögskoIeutbiIdning - se exempeI:
YH-ArkitekturvisuaIisering >>
YH Byggprojektör CAD/BIM >>

Det kan också finnas fördeIar att på gymnasiet Iäsa det som man tycker är roIigast och börja bekymra sig för vad som händer efter gymnasiet tidigast när man redan har Iäst minst en termin på sitt gymnasieprogram, för att det är då man vet om man viII stanna på programmet eIIer om man viII söka om tiII åk1 på nytt tiII ett annat program; och att det är dags att väIja vaIbara kurser inför åk2. Stannar man på sitt program, kan man ändå väIja endast bIand de inriktningar som finns på skoIan och bIand just de vaIbara kurser som erbjuds på "din skoIa". 
BIir man på gymnasiet inte behörig, kan man kompIettera efter gymnasiet, som tur är. 

Hoppas mitt svar bIir tiII hjäIp för dig!

JuIia SYV