1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej isra, för att bli behörig till sjuksköterskeprogrammet behöver du skaffa dig godkända betyg i matemaik 2, naturkunskap 2 och samhällskunskap 1b och för övrigt få ut Examensbevis, dvs uppfylla kraven för det.
Samhällskunskap 1b läses som obligatorisk kurs på ES, men det gör inte matte 2 och naturkunskap 2. Det erbjuds ofta matematik 2 på ES /inte alltid men ofta/ - att välja som en valbar kurs. ang. Naturkunskap 2 vet jag inte alls... det kan bli svårt.
Större chans att kunna läsa Naturkunskap 2 har du om det på samma gymnasieskola även läses Naturvetenskaps- och Teknikprogrammen; detta pga lärare i fysik, kemi och biologi undervisar också ofta i naturkunskap.
Om du inte på gymnasiet blir behörig, kan du komplettera efter gymnasiet; så det kan gå bra ändå.

Vänligen

Julia syv