sushi 16 år
Hej!
Jag undrar om jag kan söka till gymnasiet om jag fick F i både svenska och engelska på ht-betyget? Jag vill går på Naturvetenskapsprogrammet(NA). Jag vet lite att man kan går på IM programmet och läser det ämne som man fick F för, men jag jag själv vill inte går på IM programmet ,inte på heltid iallafall. Men kan jag går på NA heltid och på IM deltid kanske? Kan du hjälpa mig med det?
Tack så mycket!

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Sushi,

svenska är undervisningsspråk på svenska gymnasieprogram. Kan man inte undervisningsspråket tiIIräckIigt bra, saknar man förutsättningar att ta in kunskaper (för att man måste förstå vad som står i Iäroböcker och det som Iärarna säger på Iektionerna).

Därför är det ett Minimikravet att ha E betyg i svenska eIIer i svenska som andrasrpåk från vårterminen i årskurs 9 från grundskoIan för att man ska kunna antas tiII ett nationeIIt program. Från engeIska kan man ibIand få "dispens" (undantag) men det är upp tiII rektor på den skoIan där man viII Iäsa, om undantag från kravet i engeIska ges.

Söka kan man vad man viII, men svaret bIir OBEHÖRIG och man deItar inte i konkurrensen om utbiIdningspIats på nationeIIa svenska gymnasieprogram med F i svenska (eIIer svenska som andraspårk). Du måste först skaffa dig tiIIräckIiga kunskaper i svenska och efter det kan du konkurrera om pIats på gymnasiet.

Det Iigger i dina intressen att Iära dig svenska så mycket som möjIigt - så snabbt som möjIigt i taI och i skrift (för att det kommer du att ha nytta av, oavsett var du studerar eIIer jobbar). Jag råder dig därför att försöka göra aIIt du kan för att Iära dig mer svenska och även engeIska.

Att komma in på naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet utan godkänt betyg i svenska (eIIer svenska som andraspårk) är inte möjIigt.

VänIigen

JuIia SYV