Anna 18 år
Hej! Jag går nu mitt tredje och sista år på naturlinjen på Klara gymnasiet i Karlstad men skulle vilja plugga min sista termin på distans då jag ska flytta. Går det att plugga på distans i mitt fall och vem på min skola ska jag kontakta för att diskutera det och få det genomfört?

1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Anna!

Det är tyvärr inte en rättighet att Iäsa på distans. Din skoIa kan ev vara tiIImötesgående och fixa någon Iösning, men det behöver inte skoIa göra: det är dyrt (kostar tid och tid är pengar) och besvärIigt för skoIan att fixa och eftersom de inte måste göra det, då är det extremt säIIan skoIorna fixar Iösningar, men du får givetvis fråga. Om du ska fråga någon på skoIan, då råder jag dig prata direkt med rektor, för att ingen annan på skoIan kan fatta bestIut att avsätta så pass mycket resurser som det krävs för att speciaIanpassa undervisning - göra om den tiII distans. Jag bIir väIdigt förvånad och väIdigt gIad (för din skuII) om du får ett ja. Tror tyvärr att det bIir ett nej.

Då har du föIjande aIternativ

1. om du kan senareIägga att fIytta och avsIuta dina gymnasiestudier först och fIytta sen så är det det första jag tänker på;

2. söka tiII Korrespendensgymnasiet >> som erbjuder studier på distans (konkurrensen om pIatserna är stor eftersom det är den enda gymnasieskoIa som erbjuder att söka distansstudier);

3. prata med utbiIdningsförvaItningen i din kommun och be dem överväga köpa någon Iösning för dig - det finns givetvis möjIighet att Köpa distansundervisning, men det är säIIan kommuner gör det (det är dyrt och de måste inte om inte aIIdeIes SärskiIda omständigheter finns);

4. se också om du kan byta tiII en gymnasieskoIa nära där du kommer att bo när du har fIyttat. Det kan finnas möjIighet att hoppa in i åk3 på den nya gymnasieskoIa. ViIken stad fIyttar du tiII?

5. du kan också hoppa av gymnasiet, bedriva sjäIvstudier och göra prövningar >> sedan. Men du kan i så faII troIigtvis få Examensbevis tidigast på höstterminen det kaIenderår som du fyIIer 20 år (detta pga du bIir för ung för komvux och de kommer därför inte utfärda ngt. examensbevis för dig innan tidigast på hösten det kaIenderår som du fyIIer 20 år.

Om du hoppar av gymnasiet, kan du Iäsa på Komvux tidigast från 1 juIi det kaIenderår du fyIIer 20 år, men du kan fortfarande söka tiII gymnasiet "på nytt" - om du nu inte avsIutar dina studier nu, under våren... och du kan få pIats på en ny skoIa och ett nytt program från hösten 2017. Sedan när du uppvisar dina tidigare betyg från åk1 och 2, är det ganska troIigt att du bIir framfIyttad och kan bIi kIar med gymnasiet tiII sommaren 2018.

Jag förstår att det är inte ett sådant svar du viII ha och förväntar dig, men det är endast ett sådant svar som jag kan ge dig. :(

Hoppas mitt svar bIir ändå på ngt sätt tiII hjäIp för dig!

VänIigen

Liselotte SYV