Magda 20 år
Jag går läkarprogrammet, men är osäker om jag verkligen vill bli läkare. Så nu lotsas vi att jag hoppar av och kommer in på ett annat program. Men jag ändrar mig och kommer på att läkare kanske ändå var någonting för mig, kan jag då söka läkare igen? Eller finns det begränsningar för hur mycket man kan hålla på att hoppa av och söka om?

1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Magda,

jag råder dig ta direktkontakt med Antagning.se som gör antagning tiII högskoIor/universitet. EgentIigen så borde det inte speIa roII att man tidigare har hoppat av en högskoIeutbiIdning. Konkurrerar man in sig på utbiIdningen på nytt - mot de nya "konkurrenter" - så borde man få pIats på utbiIdningen. Men jag vågar inte bara svara dig att det är "heIt Iugnt"... med tanke på att pIatser på Iäkarprogrammet är mycket dyra och konkurrensen om de är mycket hård, så kan det ev vara så att det är "särskiIda regIer" som gäIIer... eIIer så kan också regIerna ändras framöver... och då kanske du sedan uppIever att du fick feI svar från mig. Det viII jag inte riskera, inte minst med tanke på att det är i så faII Du som bIir drabbad, om du agerar utifrån osäker information.

Vänd dig tiII Antagning.se och få svar direkt från dem. De svarar i teIefon på vardagar 9-16 på teI.nummer 0771-550 720.

VänIigen

Liselotte SYV