My 15 år
Jag skall välja individuella val och undrar om jag kan läsa flera kurser som ger mig mer än 200p. Kan jag välja flera olika kurser eller kan gymnasiet endast förse mig med 200p i individuella val? Eller måste jag fördjupa mig i något ämne? Hur fungerar det när man skall fördjupa sig, och om så, hur många ämnen kan jag fördjupa mig i?

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Rektor kan fatta beslut om att låta eleven att läsa fler kurser än det som är obligatoriskt; men det är ett undantag. Ansök om att läsa utökat, de kurser som man läser som utökade, räknas som regel inte in i ditt jämförelsetal och påverkar därför inte möjlighet att komma in på en eftergymnasial utbildning. Fråga syv på din skola om det "i princip" ok på din skola att läsa utökade kurser. Vissa skolor har som princip att inte låta elever läsa U-kurser.