Sara 18 år

Hej! Jag går samhällsprogrammet sista året och läser mediainriktningen, där det bland annat ingår att man i 3an läser kursen journalistik. Jag har en kompis som går beteendeinriktningen men som nu på senaste tiden istället bestämt sig för att bli journalist och därför väldigt gärna också vill läsa journalistik kursen. Men eftersom vi går vårt sista år nu är det försent för honom att byta inriktning (eftersom han kommer att få läsa till massa ämnen, vilket han inte vill) och samtidigt som journalistiken har han en annan kurs som ingår i hans inriktning. Finns det något sätt för honom att ändå läsa journalistik kursen? Kan han tex byta bort den kursen som han läser samtidigt som journalistiken (men som ingår i hans inriktning)? och istället välja journalistik. Eller kan han lägga till journalistiken även fast den bara ingår i media inriktningen. Eller är det omöjligt? Tacksam för snabbt svar!

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Amina,

jag tror tyvärr inte det är möjligt att göra så som din kompis vill.

Detta av 2 anledningar

1. alla inriktningskurser är Obligatoriska; har man inte betyg i alla inriktningskurser kan man inte ta ut examensbevis från gymnasiet; det går bra att ta examen med F i en iniktningskurs, men BETYG måste man ha /F är också ett betyg/; hoppar man av en kurs innan halva kursen har gått, kommer inte läraren ha "underlag för att sätta betyg" och då blir det inget betyg och då uppfyller inte din kompis kraven för examensbevis och kan endast få Studiebevis; Studiebvis ger inte Grundläggande behörighet till högskolestudier.

2. en annan anledning är att det är nästan slutet på november nu... och ni har läst minst en tredje del av kursen; och att läraren går med på att ta in en elev i klassen som missade en tredje del - hur ska de gå till? En ny elev behöver extrahandledning och göra de prov eller obligatoriska moment som ni redan har gjort inom kurser och detta samtidigt som undervisningen i kursen går framåt. Det är jobbigt för läraren, för den nya eleven och för de resterande elever i klassen, som får mindre lärartid pga läraren ska ge mer uppmärksamhet till den nya eleven.

Jag tror inte SYV eller Rektor kommer att godkänna att "byta bort" en kurs och acceptera att eleven ej kommer uppfylla kraven för examensbevis - på förhand. Sedan kan det ju givetvis hända att man även med "rätt studieplanering" ändå inte uppfyller kraven för examensbevis och får ett Studiebevis... ex. om man har F betyg i matematik 1 eller i Svenska 1 eller i Engelska 5 eller kommer få F i Gymnasiearbete... så en liten-liten chans är att om din kompis t.ex kan redan för många F betyg för att kunna uppfylla kraven för examensbevis och "alla vet om det", dvs SYV vet att det inte finns någon som helst chans att han kan få Examensbvis OCH om läraren i Journalistik-kursen samtidigt "går med" på att ta in en ny elev mot slutet av november... då kanske det går att göra så som du föreslår.

Bästa hälsningar

ANNA