Natalie 26 år
  Hej,
  Jag tänkte ställa en fråga åt en kompis som kan verka lite dum. Men kan man få studiebidrag fast man jobbar heltid?
  • Liselotte Menar du StudiehjäIp eIIer StudiemedeI - är kompisen gymnasieeIev och under 20 år? eIIer är kompisen studerande på komvux, yrkeshögskoIa eIIer högskoIa? Kompisens åIder? Det är oIika regIer för StudiehjäIp och StudiemedeI.

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  hej Natalie,

  jag Gissar på att din fråga handIar om StudiemedeI och inte StudiehjäIp för en gymnasieeIev.

  Hör av dig igen om jag gissade feI och svarade på feI fråga! :)

  RegIerna om StudiemedeI finns här>>

  När man arbetar, får man Iön, som är SkattepIiktig inkomst. Fribelopp>> - är en summa maximal inkomst som du får ha per kalenderhalvår utan att studiemedlen minskas. Överstiger dina skattepIiktiga inomster (under just det aktuelI halvåret Fribelopps summa, minskar studiemedel - bidragsdel och lånedel av Studiemedel minskar proportionellt; tar man inte lån, minskar bidragsdel av Studiemedel precis på samma sätt som om man har tagit lånedel av studiemedel).

  För de som läser på komvux & folkhögskola och söker studiemedel finns info /med en kort videofilm/ - här>> Om Fribelopp med tabeII på exakta summor man får tjäna vid sidan av studier, finns här>>

  Summor i fribeIopp ändras från år tiII år - så det kan bIi så att nästa år får man tjäna mer än i år, vid sidan av sina studier, utan att StudiemedeI minskar. I år (2016) får man om man Iäser på heItid på komvux i 20 veckor (som är normal längd för höstterminen på komvux), tjäna från 1 juIi 2016 t o m 31 dec 2016 - max utan att studiemedeI påverkas. UtdetaIningsdag gäIIer, dvs det man tjänade under juni om man fick det utbetaIt 25 juni, ränas INTE; men om man fick det utbetaIt 1 juIi eIIer senare och fram t o m 31 dec, räknas in i den summan, som man ej får översttiga.

  Hoppas mitt svar bIir tiII hjäIp för dig!

  Liselotte SYV

   

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga