Kerstin 47 år
  Jag undrar om det finns möjlighet att göra en prövning i tyska 1 på gymnasienivå även om man har godkänt betyg i tyska på grundskolan? Kan man i så fall räkna med det i sin gymnasieexamen trots att det står tyska 3 på studieplanen )betyget för tyska 3 är F)?

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Kerstin,
  det är inte så lätt att ge ett svar på just den frågan.
  Olika gymnasiesklor gör olika - i en sådan situation. Det är en "grå-zon", kan man säga.
  Så vitt vi vet, finns det inga direkta förbud mot att i examensbevis ta in betyget i Mod.språk1 även om eleven har godkänt betyg i samma språk från grundskolan, dock anses det som "orättvist" mot de elever som "på riktigt" började med ett nytt språk på gymnasiet utan några förkunskaper från grundskolan.
  Å andra sidan - så finns det ju elever där det i familjen talas t.ex tyska hemma (kanske en förälder är från tyskland, men eleven läste inte tyska i skolan) - så har elever ändå förkunskaper, dock inte frgån grundskolan...

  Det går att ha F betyg i tyska 3 in i examensbevis men det är givetvis inte så bra för elevens meritvärde.
  Fick eleven F i en kurs hen läste på gymnasiet, har hen rätt att göra prövning i den kursen. Just med mod.språk 3 är det fördelaktivt för eleven att få E i den kursen - jämfört med A i tyska 1 (pga meritpoiäng, + 0.5 för mod.språk 3). Så, om eleven kan under sin gymnasietid uppnå (genom att gå om kursen tyska 3 och/eller självstudier, studier på ett studiefröbund på kvällstid, språkresa, mm - och Prövning) godkänt betyg i tyska 3, är det en fördel för elevens meritvärde (hen får minst + 0.1, om vi jämför med A betyg i tyska 1). Men även E i tyska 1 är bättre för elevens meritvärde än F i tyska 3, den saken är klar.
  *****

  Skolverket, när man frågar dem, menar så här: gymnasieskolans uppgift är att ge eleven möjlighet att uppnå examensbevis, och ej att få så högt meritvärde som möjlig. Skolverket säger vidare att elevens individuella studieplaner bör ej revideras retroaktivt och att examensbevis ska utfärdas enligt kursinnehåll som - på förhand - fanns i studieplanen (på ren svenska "ej fixa och trixa" för att få upp meritvärde).

   

  Sammanfattning
  Vi känner inte till ngt. direkt förbud mot att rektor fattar beslut att ge möjlighet att göra prövning i vilken gymnasiekurs som helst.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga