1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Utan Godkänt betyg i matematik 1 kan man inte få ut sitt examensbevis; detta gäller alla svenska nationella gymnasieprogram.

Dock kan man fortsätta läsa matte 2, även om man inte klarade godkänt betyg i matte 1. Tanken är då att man kanske kan klara Prövningen i matte 1 senare, innan man slutar på gymnasiet, och i så fall förhoppningsvis uppfylla kraven och få ut sitt examensbevis>>.

Med F i matte 2 kan man få ut sitt examensbevis. Men i matte 1 måste man tvunget få lägst E. I annat fall får man Studiebevis, som kan på komvux kompletteras upp till Examensbevis.

Att gå om endast En kurs /och inte ett helt år/ på gymnasiet, kan bli svårt pga schemat-krockar... att matte 1 lektioner skulle ligga på de tider när en elev som läser åk2 ej har någon annan obligatorisk för eleven lektion, kan bli svårt. Men kanske inte omöjligt. Om schemat så tillåter, kan eleven mycket väl gå om en kurs, som t.ex matte 1... vilket jag personligen rekommenderar att man gör, om möjlighet finns. Utan lärarledd undervisning är det ofta mycket svårare att skaffa sig kunskaper och få godkänt betyg.