Sayed 21 år
Ifall om det går, hur många extra kurser man kan ha? Kommer de utökat kurser räknas med, med snitt poängen eller vad är fördel om jag har läst några extra kurs?

1 Svar

My Ek SYV

Hej Sayed,
läser man fler kurser, har man förhoppningsvis mer Kunskap, vilket altid är bra.

Rent formellt - vilka kurser som räknas in i ditt Meritvärde, så är det så att
de kurser som i Examensbeviset är markerade med U, och det betyder att det är "utökade" kurser, dvs de som lästes utanför programmets obligatoriska poäng... räknas in endast i 2 fall:

1. om en U-kurs krävs för Särskild behörighet
eller
2. om en U-kurs ger Meritpoäng>>.
______
Om en U-kurs varken krävs för Särskild behörighet eller ger Meritpoäng, då räknas inte det betyget med, över huvudet taget.

*********************
Det skadar inte ha flera U-kurser i sitt examensbevis; men det många ggr inte hjälper heller... dvs det spelar ofta ingen roll.
Varför eleverna vill läsa U-kurser, som ej krävs för behörighet och inte ger meritpoäng, och därför inte kommer att räknas in - är Olika anledningar: vissa elever vill ha mer kunskap; andra - tror att kurser kan krävas för särskild behörighet (när de inte vet vilken behörighet de behöver till sina högskoleutbildningar); sedan finns det elever som byter program en gång eller t o m flera ggr och då har de med sig många "onödiga kurser" som redan är betygsatta; då sätter man in de "onödiga" kurserna som U-kurser i examensbeviset.
Huvudregeln är den att alla betygsatta gymnasiekurser som är betygsatta innan man tar ut sitt examensbevis, bör finnas med i examensbeviset; om några av de sedan ej räknas in - är en annan sak.
I framtiden kan personen ändra sig och söka andra utbildningar där U-kurser kanske kommer att krävas för behörighet och i så fall kommer de betygen att räknas in;
Meritpoängsreglerna kan också ändras i framtiden. Som meritpoängsreglerna ser ut idag /för dem som har Examensbevis/ - kan du se på www.gymnasieguiden.se/informeras/merit

Jag vill också påpeka att det inte alls farligt att ha betyg i "onödiga kurser". Antagning.se räknar bara in de betyg som är nödvändiga + av de "onödiga betygen" endast dem som kommer att höja ditt meritvärde (om man kan tolka reglerna så att de betygen Får räknas in). Exempel: eleven har max i merit på sina "vanliga kurser", ej U-kurser... men bland sina U-kurser har ett betyg i en kurs som i princip kan ge meritpoäng /men eleven har ju redan maximalt antal meritpoäng och kan därför inte få fler/ men Antagning.se ser att betyget i den U-kursen som i princip ger meritpoäng är Högre än snittet för elevens betyg - och i så fall räknar Antagning.se in det betyget också! eftersom de höjer elevens meritvärde.

Hoppas mitt svar blir till hjälp för dig!

My

Läs alla kommentarer
  • Sayed Tack My, men för mig har varit så att jag pluggat natur program och är behörigt fullt till de program som jag vill ansöka, men jag har tagit några andra kurser och bytt med de kurser som jag hade lägre betyg i för att höga mitt snitt. Men nu har jag några kurser utanför examenbevis, och de krävs inte för de program som jag vill söka i högskolan. Jag undrar kan jag inte ta bort de kurser som är krävs till programmmet från min examen bevis och sätter någon annan kurs som är inte krävs, så på det sättet kanske mina utökat kurs räknas, eller?
  • Julia Du kan inte själv ändra innehåll i ditt examensbevis. Examensbevis är det en Skola som utfärdar. Rektor på skolan - med sitt underskrift- försäkrar om att reglerna har följts och att examensbeviset ser rätt ut. Du måste därför prata med personal på den skolan som utfärdar ditt examensbevis, om examensbeviset ännu inte är utfärdat. Om examensbeviset redan är utfärdat, går det inte att ändra hur examensbeviset ser ut (med undantag - om ngt. gick fel, dvs om examensbeviset utfördes på felaktiga grunder, ex. om någon obligatorisk kurs saknas, "mänsklig faktor", dvs om ett fel har begåtts). Jag är inte helt säker på att jag helt och fullt har förstått exakt hur du vill ändra; men, oavsett, så kan inte du själv eller vi här på Fråga syv ändra innehåll i ditt examensbevis. Det bästa du kan göra är att boka tid med SYV på din skola och säga att du vill få så högt meritvärde som möjligt; och höra vad syv-en svarar att det eventuellt går att göra åt saken. Lycka till!