Ebba 19 år
Hej.
Jag är en elev som gjorde ett år på handel med en del f. Mestadels godkänt dock. Sen gjorde jag om ettan på ekonomi. Men med omständigheter i privatlivet fick jag avbryta mina studier efter halva året. Finns det möjlighet att börja trean på handel efter sommaren? Jag vet att jag inte får en fullständig examen men jag får iallafall gå på studenten bal plus ett par kurser vilket kan va välbehövligt. Jag är alltså född 98a men tänkte då hoppa in med 99orna nästa år. Tror du det är möjligt?

1 Svar

Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

Hej Ebba,

det är Handelsprogrammets rektor som bestämmer. Men rektor kan bara ta in en elev om det finns en rimlig chans att eleven kan uppnå kraven för examensbevis, för att det är det som är mål med gymnasiestudier på ett nationellt gymnasieprogram - Examensbevis.

Jag tror inte Handelsprogrammets rektor tar in dig i åk3 på handeIsprogrammet in i åk3 när du inte har fuIIständiga betyg från 2 föregående årskurser. Men du får givetvis fråga och, som sagt, det är inte jag som har besIutande rätt i det här faIIet, men som sagt - eftersom måI med studier på ett nationeIIt program är Examensbevis, och i det faIIet som du beskriver - ser jag inte att "en eIev" (som är du) har möjIighet att uppnå det, har jag extremt svårt att tro att rektor kan ta in.

Ha det bäst!

Peter Syv