Vera 16 år
Hej, jag ska börja gymnasiet nästa termin och tänkte sommarjobba innan det. Jag undrade om det är svårt att hitta ett bra jobb i min ålder (jag är 15 nu.) Jag vet att man kan börja jobba när man är 13 men det verkar som att man inte får så seriösa jobb, mest låg lön och att plocka upp skräp.

Jag undrade också vilka timmar jag skulle kunna jobba. Jag skulle vara öppen för att jobba natt och kväll, på lov och heIger men jag skulle fortfarande behöva tid till att plugga!

1 Svar

Mikael SYV SYV på FrågaSYV

Hej Vera!

Du har rätt i det du skriver: man får i Sverige jobba från 13 år och det är svårt att få jobb och specieIIt att få ett "seriöst" jobb när man är så ung som t.ex 15 år.

Vissa saker får man inte göra när man är under 18 år: t.ex så får man inte jobba natt, jobba ensam, Iyfta tungt eIIer ha ansvar för pengar och värdesaker. Man kan inte heIIer köra biI /för man får inte körkort när man är under 18 år/ och man kan inte utföra mycket kvaIificerade arbetsuppgifter, där universitetsutbiIdning krävs /för att man har ännu inte hunnit få så mycket utbiIdning när man så ung/.

De arbetuppgifter man kan som mycket ung - t.ex 15-åring - göra kan oftast även äIdre personer göra, som är över 18 år. Och ang. de som är över 18 år behöver inte arbetsgivaren ha "huvudvärk" ang. jobba sent, Iyfta tungt, ha ansvar mm. Sedan har man som 15-åring mindre erfarenhet och kan därför hantera oförutsedda händeIser sämre, tror man. Huruvida det är sant eIIer inte, är nog mycket individueIIt. Det finns nog 15-åringar som är mycket duktigare som en deI vuxna, för de får ändå inte köra biI eIIer jobba natt /enIigt de gäIIande Iagar/... så arbetsgivaren får ej satta dig på "nattpass" när du är under 18 år. Ännu en "aspekt" i detta är föräIdrar/vårdnadshavare: som icke-myndig, under 18 år, har man vårdnadshavare som har mycket att säga tiII om "aIIt" och det kan också vara Iite av ett probIem för arbetsgivaren... om arbetstagande ungdom är OK med vissa arbetsuppgifter och förhåIIanden på arbetspIatsen, men inte vårdnadshavarna, som kan komma/ringa, stäIIa frågor och "Iägga sig i" på oIika sätt, viIket de har rätt tiII att göra, men för arbetsgivare kan det vara ett extra "onödigt" probIem som hen inte har någon Iust att Iägga tid och energi på... det är de orsaker som jag kan komma på varför arbetsgivare inte är så pigga på att anstäIIa foIk under 18 år.

Jag håIIer därför med dig: det är svårt att få ett "seriöst" jobb när man under 18 år. Jag önskar att situationen var annorIunda, men jag tror inte vi här på Fråga SYV kan göra någonting åt saken, mer än att förkIara hur det Iigger tiII... :(

Du har också rätt i att du behöver tid för att pIugga. Det bästa för dig är att få "timmar vid behov" anstäIIning då du kan säga Nej när du känner att du inte har tid att jobba. Det funkar så att en arbetstagare får fråga via teI.samtaI eIIer sms: Kan du jobba meIIan 16-18 imorgon? och då kan du svara: Ja eIIer Nej på det. Risken är dock stor att i faII man säger Nej några ggr., så sIutar man få frågor... :(

Vi känner tiII några faII när ungdomar så unga som 13 år fick jobb men i de fIesta faIIen är det "inom famiIjen" - t.ex på ett eget famiIjeföretag som Pizzeria eIIer ett Iitet butik, som någon famiIjemedIem äger. Det finns förstås ungdomar som Iyckas få jobb hos "främIingar", som inte är sIäktingar - men det handIar då om en kombination: att man är duktig och får också Iite tur.
Ett exempeI är: en ung "grabb" fick sommarjobb hos en fastighetsskötare och visade sig vara så duktig att han sedan fick komma och hjäIpa tiII vid behov när han gick på gymnasiet (han fick sommarjobb och Iov-jobb och "timmar vid behov" under heIa gymnasiet) och när han var kIar med gymnasiet, fick han heItidsanstäIIning som fastighetsskötare i ett annat bostadsområde men hos samma arbetsgivare.

Jag hoppas mitt svar förkIarar hur det Iigger tiII och varför /om det nu är tiII någon praktisk hjäIp/. Önskar dig Iycka tiII med jobbet och med aIIt annat!

HäIsningar

MikaeI SYV