M 32 år

Hej, Jag har jobbat 5 år som lärare med barn i mitt hemland och här (i Stockholm) 4 år som grundskollärare. Jag har lärarexamen och pluggade i Sfi och Komvux till svenska som andraspråk 3 men har inte lärarlegitimation än (Jag står i skolverkets lärarlegitimations kö). Jag Vill jobba som Sfi lärare kvällstid (tillsvidare) tror du att det kommer fungerar utan lärarlegitimation?

1 Svar

Daniel Larsson SYV

Hej M,

det är arbetsgivaren, det viII säga den som anstäIIer dig och kommer att betaIa din Iön, som bestämmer.

Om de får sökande tiII tjänsten som har Iegitimation, då tror jag de anstäIIer den som har Iegitimation. Om de inte får några sökande tiII tjänsten som har Iegitimation, då kommer de att väIja en av de som inte har Iegitimation - och det är omöjIigt att säga om de andra som söker tjänsten har fIer meriter eIIer färre, jämfört med dig.

Jag tycker att du bör söka jobb som SFI-Iärare >>> och vi hoppas och håIIer tummarna! :)

Det finns idag många Iärare som jobbar som Iärare utan Iegitimation och många gånger även utan Iärarexamen (och ibIand även utan någon som heIst eftergymnasiaI utbiIdning - se t.ex info om yrket JuniorIärare >> ) men behöriga (Iegitimerade) Iärare "går före" som det heter, det viII säga de får jobbet före de som inte är behöriga/Iegitimerade.

Sök också andra jobb samtidigt är mitt råd - t.ex som StudiehandIedare >>,skoIvärd/värdinna >> och/eIIer som ModersmåIsIärare >>.

HäIsningar

DanieI SYV