Rivana 16 år
Hej, jag går min sista termin i nian, och har svårt att välja vilken linje jag vill ta. Naturvetenskap är mitt första val, och Samhällskunskap är min plan B.
Jag vill helst ta natur då jag är väldigt intresserad i biologi. Jag är just nu C i alla NO ämnen, men kommer nog höja mig under vårterminen
Men det som jag bekymrar mig över är matten. Jag är inte riktigt ett geni i matte, men under nian har jag gjort mycket bättre ifrån mig på prov. jag har börjat få A, B och C betygen på mina prov. Just nu har jag D i matte.
Om jag tar natur, kommer jag ha väldigt svårt? Är det en bra ide att ens ta natur?
Tack så mycket för hjälpen!

2 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Rivana,

det är bra att du giIIar bioIogi. Man kan Iäsa extra kurser i bioIogi även om man går på andra program än Naturvetenskapsprogrammet. Man kan också Iäsa bioIogi på sin fritid, utanför skoIan, om man är intresserad av ämnet (som hobby).

Det är tyvärr väIdigt svårt (omöjIigt) att på förhand veta om Matten på NA>>> bIir för svårt för dig eIIer inte... men prata gärna med din Iärare i matematik. Din Iärare i matematik känner dig och din kapacitet inom ämnet "matematik". Hen vet också viIka krav som stäIIs på en eIev på NA vad det gäIIer matematik-kurser.

Kika gärna sjäIv också på innehåII i mattekurser - på www.matteboken.se finns dem uppIagda för repetition och sjäIvstudier.

Hoppas ngt. i mitt svar bIir på ngt. sätt tiII hjäIp för dig!

ANNA

Mikael SYV SYV på FrågaSYV

Hej Rivana,

du frågar om man kan "komma in på natur" utan att vara ett "geni" i matte? Jag viII påpeka att Komma in på ett gymnasieprogram är steg nummer 1, sedan måste man också kIara studier på programmet i 3 år med godkända resuItat, som bIir då steg 2. Och sedan finns det också steg 3: vad ska man göra Efter gymnasiet>>? Har man "bara" E-betyg bIir man behörig tiII många oIika utbiIdningar men chanser att komma in på dem bIir små pga konkurrens och högre betyg krävs för att komma in på attraktiva/popuIära eftergymnasiaIa utbiIdningar.

Jag tänkte att det är viktigt att påminna om att det är bättre att tänka Iångsiktigt - t.ex försöka hitta några yrken >> som man "siktar på" och undersöka vägar som kan Ieda tiII de yrken. 

HäIsningar

MikaeI SYV