Samuel 17 år
Hej! Jag går första året i El och Energiprogrammet. I tvåan kan jag lägga till kursen programmering och webbutveckling. Enda anledningen till jag tog El och Energi var pga programmerings kursen så att jag kan jobba med det efter skolan.

Nu är frågan, kan jag verkligen komma någon vart med programmerings kursen? Jag vill kunna söka till en högskola där man får lära sig all typ av dator programmering

2 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Samuel,

alla högskoleutbildningar kräver alltid att man bland annat har Grundläggande behörighet, på EE är det följande valbara kurser som du måste läsa för att få den:

Förutom Grundläggande behörighet krävs det också ofta, inte alltid Särskild behörighet. För att läsa programmering på högskolenivå krävs det ofta rätt så mycket matte - minst matematik 3 godkänt, helst matematik 4 men till vissa program på högskolenivå krävs även matte 5 godkänt betyg i.

 

Men förutom högskola finns det andra skolformer, t.ex yrkeshögskola som har sina fördelar: kortare utbildningar som mycket ofta leder direkt till jobb. Eftersom yrkeshögskoleutbildninar är mycket arbetsmarknadsorienterade, beviljas de "med kort varsel" och endast på några få år, ofta på 2 år... t.ex de yh som beviljades i slutet av januari 2016 kommer att starta under åren 2016-17 men vi vet ej om de får fortsätta även år 2018-19.

Nya yrkeshögskoleutbildningar kommer att beviljas i slutet av januari 2017 - och då vet vi vilka Yh som kommer att starta under åren 2017 och 2018 men du kommer att söka eftergymnasial utbildning till hösten 2019, och vi idag vet ännu inte vilka yrkeshögskoleutbildningar som kommer att starta så långt fram. Branschen som du är intresserad av befinner sig i en snabb och ständig förändring. De utbildningar som du vill gå efter gymnasiet, kanske ännu inte är "uppfynna". Självaste yrkesnamn kanske ännu idag inte finns. De kommer att dyka upp i framtiden... men vi vet inte när. :)

 

Yrken som ingen för några år sedan hört talas om - t.ex UX-designer>> och Cross media producer>> kommer till (dyker upp). Ditt yrke kanske ännu inte finns. Det är kanske du som kommer att "skapa" och även döpa det nya yrket! :)

Kika också på fler yrken - t.ex IT-artist>>

Om att komma in på en högskoleutbildning:

1. det viktigaste är att bli behörig - man måste ha Grundläggande behörighet + om Särskild behörighet krävs, även ha godkända betyg i de kurser som krävs för Särskild behörighet;

2. behöriga sökande konkurrerar om plats på utbildningen (om antal behöriga sökande* är fler än platser på utbildningen).

3. Konkurrera kan man i en eller flera urvalsgrupper:
- i Betygsgruppen konkurrerar man med meritvärde som räknas ut på de gymnasiala betygen (meritpoäng ger extra plus och meritvärde höjs ganska mycket om man har meritpoäng);

- i HP-urvalsgruppen konkurrerar man om man har ett giltigt resultat av högskoIerpovet;

- AU-urvalsgruppen>> finns bara iband, det är varje högskoIa/universitet som bestämmer om de ska ha AU - och ta in genom "aternativt urvaI".

Man kan konkurrera i flera urvalsgrupper samtidigt och med det öka sina chanser att komma in (det är som att ställa sig i flera köer, till olika dörrar som leder in till samma lokal - du "klonar" dig och har med det flera chanser att komma in på utbildningen! :)

_____
* Om antal behöriga sökande är lika med elle färre än antal utbilldningsplatser, kommer i så fall alla behöriga sökande in.

Läs alla kommentarer
  • Samuel En annan fråga: Räknas fortfarande meritpoäng när man söker till en högskola? Är det inte så att man behöver bara fylla deras krav (matte c, engelska 6 i detta fallet) och sedan komma in?
  • Julia Meritpoängen är Extrapoängen, som ger Fördelar i konkurrensen om utbildningsplats. Man kan komma in utan meritpoäng. Det viktigaste är att bli BEHÖRIG.
  • Julia Om meritpoäng läs på http://www.gymnasieguiden.se/informeras/meritpoaeng-meritkurser-omradeskurser
Daniel Larsson SYV

Hejsan,

jag vill lägga ett gott ord för yrkeshögskoleutbildningar, därför att de är kortare än högskoleutbildningar, innehåller mycket praktik och man får ofta jobb på sin praktikplats, i alla fall får man första jobbet där. Även om man inte fått jobb på sin praktikplats, får man praktisk erfarenhet (och inte bara teoretisk kunskap) och referenser.

Ännu finns det inte hela utbudet av yrkeshögskoleutbildningar att se som kommer att starta när det blir dags för dig att fundera på allvar på vad du ska söka till efter gymnasiet, men om du med jämna mellanrum går i på www.yhguiden.se - kan du se vad som kommer att erbjudas. Ännu en fördel med YH är att man söker till varje YH separat till skolan direkt. Och detta helt oberoende av andra ansökningar, dvs du kan samtidigt söka till högskola/universitet och till andra yrkeshögskoleutbildninar (till hur många som helst - till alla yh om du så önskar! :) - med flera ansökningar ökar du dina chanser att få utbildningsplats.

Om du t.ex kommer in på högskola/universitet och samtidigt på flera olika yrkeshögskoleutbildningar, kan du i så fall välja senare vad du tackar Ja och Nej till. :)

Se exempel på vilka YH inom Data/IT som kan finnas - Avancerad programmering>>

Så som det är nu, så bevijar Myndighet nya YH i slutet av januari för 2 år framöver... och då kan du redan i slutet av januari 2018 se en del av de yh som du kan söka till hösten 2019 och de resterande "kommer ut" året därpå.

Ha det bäst!

Daniel SYV