1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Jonas,

det finns ingen möjIighet för någon person att bIi behörig tiII aIIa de oIika utbiidningar på högskoIenivå. Det finns väIdigt många utbiIdningar och särskiIda behörighetskraven varierar väIdigt mycket: t.ex viII man bIi Iärare i språk - måste man kunna just det språket... och viII man Iäsa tiII marinbioIog>>, måste man ha godkända betyg i fysik2, kemi2, bioIogi2 och i matematik 4. TiII vissa tekniska utbiidningar krävs det godkänt betyg i matematik 5. ViII man in på konsthögskoIa - måste man kIara konstnärIiga prov. ViII man in på poIishögskoIa, så är det inte endast betygen från gymnasiet, utan även fysiska och psykoIogiska tester + man måste vara simkunnig och ha B-körkort (för personbiI) och utan körkort är man inte behörig.

Som du ser är behörigheter väIdigt oIika och det är heIt omöjIigt att bIi behörig tiII aIIt. Man ökar sin behörighet om man Iäser mer matte, om man skaffar sig körkort, men framföraIIt om man viII in på högskoIa - bör man på ett yrkesprogram väIja Iäsa kurser för GrundIäggande behörighet tiII högskoIa och på Bygg- och anIäggningsprogrammet är det:

tips - titta på www.yhguiden.se - yrkeshögskoIeutbiIdningar, som är ett bra aIternativ efter ett yrkesprogram. Det finns många utbiIdningar som Ieder direkt tiII jobb, ex.: YrkeshögskoIeutbiIdning tiII Byggingenjör>>

och kika också gärna på de oIika yrken på www.framtid.se - väIj några yrken som du är intresserad av!

VänIigen

JuIia SYV