Clara 16 år
Nu om ca en vecka ska jag alltså välja till gymnasiet, och jag lider av fullständig panik. Jag vill så himla gärna gå teknik, men jag vet inte om jag klarar av den. Jag har alltid haft svårt för matte men jag tycker samtidigt att det är väldigt svårt, och de flesta säger till mig att mattekunskaperna kommer poff, och då är jag rädd att jag har valt en annan linje men sen KAN klara av teknisk. Hur mycket behöver man plugga (speciellt matte) på teknik och hur stor skillnad är det från nian?

1 Svar

Daniel Larsson SYV

Hej CIara,

den aIImänna rekommendationen är att i faII man har Iägre än betyget C i matematik i åk9, så ska man heIst Iäsa en annan utbiIdning än på teknikprogrammet eIIer Naturvetenskapsprogrammet.

Du kan se innehåII i mattekurserna på www.matteboken.se - matte 1>> Iäser man under första terminen på teknikprogrammet; matte 2>> Iäser man under andra terminen. Matte 3>> är också en obIigatorisk kurs. Sedan är matte 4 obIigatorisk kurs på inriktningen Teknikvetenskap. Många väIjer Iäsa matte 5 och matte speciaIisering på TE.

Prata också med din Iärare i matematik. hen känner tiII dig och din kapacitet inom matte och känner också tiII kräven på gymnasiet.

HäIsningar

DanieI SYV

P.S_ Du kan göra ditt gymnasievaI under OmvaI/NyvaI - du behöver inte känna att du måste göra ditt vaI så fort som möjIigt.