L 53 år
  Hej,
  Efter komplettering på Komvux av Svenska 3 nekas min son examensbevis trots han har fullgort alla andra kurser i sin gymnasieutbildning. Som skäl anges att Komvux inte tillhandahåller alla de kurser han ha slutbetyg i från gymnasiet. Faktum kvarstår att han har godkänt slutbetyg i kurserna. Vilka konsekvenser får det för honom i framtiden att han endast har ett kompletterat studiebevis och inte ett examensbevis?

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,

  Studiebevis ger inte Grundläggande behörighet till högskolestudier.
  Och man kan därför - som regel - inte komma in på en högskoleutbildning i Sverige, för att det krävs Grundläggande behörighet.
  Dock, kan man uppnå grundläggande behörighet även genom Reell kompetens "en annan väg": 3 årig arbetslivserfarenhet efter det att man fyllde 19 år + några godkända gymnasiebetyg; se gärna info på antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/En-annan-väg.

  Om betygen var satta på gymnasiet, borde det gå att få fram dem.
  Kontakta rektor på den gymnasieskolan där ungdomen fick sina betyg. Det borde också gå att få hjälp på utbildningsförvaltningen i den kommunen där eleven är folkbokförd eller i den kommunen där eleven gick på gymnasiet /om det är olika kommuner/.
  Vilka betyg säger komvux fattas?
  Och kan inte ungdomen i så fall läsa de kurser på komvux, som enligt komvux "fattas"? Då kanske ungdomen kan få ännu högre betyg jämfört med tidigare och få högre meritvärde på de betyg som kommer finnas i hans examensbevis.

  Mvh

  Milla syv

  • L

   Sonen tog studenten 2018 med godkänt i allt utom Svenska 3. Detta kompletterade han på Komvux under hösten 2018 (erhöll C i betyg). Så nu har han i mina ögon en examen och grundläggande behörighet. Trots det kan Komvux inte skrivs ut ett examensbevis pga att de inte tillhandahåller alla kurser som ingått i hans utbildning. Dessa är ju godkända under hans tid i gymnasiet. Så egentligen har jag väl två frågor. Varför kan han inte få ett examensbevis? Och gör det någon skillnad att han har ett studiebevis + komplettering?

  • Anna Studiebevis ger inte grundläggande behörighet. Om det är som du säger i din kommentar, ta Studiebevis + betyg i Svenska 3 till komvux och be om en ordentlig förklaring; Be att få träffa Rektor på komvux. Det är rektor som är ytterst ansvarig.
  • Anna Vi på Fråga SYV vet inte hur Studiebeviset för din son ser ut. Du får välja att antingen skriva av alla kurser med tillhörande betyg från examensbeviset - i en ny fråga ... eller ta studiebeviset till komvux + betyg i svenska 3; boka tid hos rektorn, om övrig personal ger dig/er svar som ni tycker är fel. För övrigt, kan vi bara allmänt beskriva kraven som måste uppfyllas för att examensbevis från komvux skulle kunna utfärdas.
  • L Tack Milla & Anna för svar! Förstår att ni inte kan svara exakt i varje enskilt fall. Men menar ni att studiebevis + komplettering inte ger Grundläggande behörighet? Vad är det då för mening med att komplettera?
  • Anna Man ska ta ut EXAMENSBEVIS. DÅ FÅR MAN GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET. Meningen med att komplettera är att man genom komplettering uppnår kraven för examensbevis och tar ut examensbevis från Komvux. Och då får man Grundläggande behörighet.
  • L Jag förstår. Efter att ha löst på Skolverkets hemsida och diskuterat med sonen förstår jag det som såhär.
  • Anna Bra att du förstår nu. Lycka till!
  • L

   Sonen har varit i kontakt med Komvux och de ska räkna på det hela, men om jag förstår det hela rätt kommer han att få ut sitt examensbevis.  

   Situationen är den att han har läst Samhäll med idrottsinriktning + idrottsspecialisering (ej NIO EL RIG) och de var osäkert på hur många betyg han fick räkna in. Han hade två F = -200p. Hans komplettering i Svenska 3 gör att han har -100 p. Eftersom han har läst fler poäng än vad som krävs för examen kan han ha -200p. Förvirringen uppstod pga det faktum att inte alla ämne räknas in i ett examensbevis från Komvux. Enligt det jag hittat på Skolverkets hemsida är det i sonens fall endast Idrott 1 som inte räknas in dvs minus 100 p. Det ger -200p. Så han kommer att få sitt examensbevis om jag förstått rätt. Håller tummarna för att Komvux kommer fram till samma sak!

   Tack för snabba svar och ursäkta de förvirrade kommentarerna!

  • Anna Fråga SYV håller tummarna för er: för dig och din son! Lycka till!
  • Anna Idrott och hälsa 1 får ej sedan 1 jan 2017 ingå i examensbevis från komvux, men då krävs det ju 100p. mindre på komvux (2400 p.).
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Hugo 17 år

   Vad ska jag ha för betyg i tyska?

   Hej, Har fått D i slutbetyg i tyska 3 trots att jag fick A i hör och läsförståelse B i muntligt och D på det skriftliga. Känns väldigt orimligt att detta ska leda till at jag får betyget D som slutbetyg.

   Anna SYV: Betyg är det lärare som är experter på att sätta och inte syvar. Prata med läraren och be om förklaring är mitt råd.
  • Adna 17 år

   Kommer jag in på socionomprogrammet??

   Hej, Jag går i ettan nu men jag är väldigt orolig för att jag inte kommer lyckas komma in i Göteborgs universitet...Jag har för mestadels A och B jag kanske får två C och ett E. Och jag vet inte hur dessa betyg kommer påverka mina chanser...

   Anna SYV: Hej, om du får i genomsnitt C betyg och max i merit(t.ex genom eng 7 och moderna språk 3&4 eller matematik 3 och högre mattekurser) får du meritvärde på 17.5 l gymnasiearbete... Läs hela svaret
  • Moa 22 år

   Vad får jag för meritvärde med meritpoäng?

   Hej! Mitt jämförelsetal är just nu 15.45. Jag har läst till 3 kurser på distans, spanska 3 o 4 samt engelska 7. Som det ser ut så kommer jag att få betyg B i spanska 3, C i spanska 4 och D i engelska 7. Hur påverkar detta mitt meritvärde? Vad kommer mitt nya jämförelsetal vara? Jag har...

   Anna SYV: Hej, ditt nya meritvärde blir, enl min uppskattning ca 17.7 och så här tänker jag: medelbetyg/snitt på de Nya kurser blir C vilket är lite lägre än snittet du har idag...... Läs hela svaret
  • Mina 17 år

   Kommer jag få F?

   Hej Jag har haft problem med sömnen i samband med pressen i skolan och försov mig därför upprepade gånger en specifik period. Detta råkade inträffa dagarna jag skulle ha nationella prov i engelska (skriv, muntlig del). Talade med min lärare och hon sa att jag att jag skulle få ett F i...

   Anna SYV: hej, det stämmer att en elev som fick F i en kurs hen läste på gymnasiet, har rätt att höra Prövning; tidpunkt för prövningen är det Skolan som bestämmer.  Om elever varit sjuk eller om... Läs hela svaret
  • Johan 33 år

   Polishögskolan?

   Hej Har sökt två olika utbildningar. Till Kriminologiprogrammet har jag behörighet men inte till Polishögskolan. Till polishögskolan står det att jag saknar Svenska B eller Svenska 3. Men när jag läste in svenska 2 på komvux våren 2013 sa de att det var svenska B, bara att det bytt namn och att...

   Anna SYV: Hej Johan,du kan behöva läsa svenska 3... saken är den att reglerna har förändrats ganska mycket med gymnasiereformen Gy11 (Vux12) - och mer svenska började krävas (bland annat). Men de som sedan innan... Läs hela svaret
  • Volodymyr 19 år

   SVA 2 utan SFI?

   Kan jag Borja med sva2 på komvux om jag har ett betyg från sva1 med jag har inget betyg från sfi?

   Anna SYV: Hej, om du har godkänt betyg i Sva1 borde du kunna börja på kursen Sva2. Har du frågat komvux i den kommunen där du är folkbokförd? Vad fick du för svar där? vänligen ÂNNA
  • Moa 19 år

   Läsa matematik 1a och 2a istället för 2b?

   Hej! Jag slutar det humanistiska programmet nu till sommaren och har därmed endast läst matte 1b. Jag är inte speciellt duktig på matte, och hade tänkt läsa upp några betyg under hösten för att kunna komma in på psykologprogrammet. På psykologprogrammet finns det ett krav om matte 2a/2b/2c. Är...

   Anna SYV: Hej Moa, det är ok för dig att läsa matematik 2a på komvux. Om du på gymnasiet fick godkänt betyg i matematik1b, kommer komvux troligtvis inte bereda dig plats på matematik 1.... Läs hela svaret
  • seaf 22 år

   kan jag få examen?

   jag läser till undersköterska på 60 veckor omfattande 1500 men om jag får underkänt på en kurs dvs 100p men klarar allt annat samt gymnasiearbetet får jag min examen ändå?

   Julia SYV: Hej Seaf,för Examen från komvux behöver du 2400 betygsatta poäng, av de kan maximalt 150 p. vara F. Det är komvux-rektor som är ansvarig för att se till att alla regler följs när examen... Läs hela svaret
  • Nathan 20 år

   Behörighet och betygskomplettering?

   Hej! Jag gick ut gymnasiet med 2200 poäng. Jag läste igen en kurs i höstas, men tydligen så räknades idrottsbetyget inte in, så jag hade fortfarande 2200 poäng. Nu blev jag klar med en till kurs, så jag har 2300 poäng, vilket räcker tillräckligt för högskolebehörighet. Nu undrar jag om jag...

   Julia SYV: Hej Nathan, du måste senast 20 juni 2019 ladda upp ditt EXAMENSBEVIS (ett dokument som heter så) på "mina sidor" på Antagning.se Det kan hända att det dokumentet kan "dyka upp" där... Läs hela svaret
  • Ibn Abu 19 år

   Komvux lägga till kurser?

   Har snart full gymnasieutbildning och har läst två extra kurser som man ska, frågan är om jag kan söka till engelska 7 för att få merit och om fallet då är ja måste kursen bytas ut mot en annan? Hur räknas snittet i ett sånt här fall?

   Julia SYV: Hej,även om du ha läst 2500 p., så är det inte automatiskt så att du får Examensbevis. Och det är olika regler i fall man har Examensbevis eller Studiebevis.
  • Armand 17 år

   Kan jag avbryta min kurs utan att det påverkar mig negativt?

   Jag har nyligen i ettan valt till spanska 4 som kurs (för att göra den i tvåan). Den är inte obligatorisk och görs på distans, men efter spanska 3 inser jag att detta var ett misstag. Om jag då avbryter kursen (som inte är nödvändig...

   Anna SYV: Hej Armand, boka möte med syv på din skola - innan du påbörjar den kursen som du nu inte vill läsa. Kanske är det värt att tänka på saken över... Läs hela svaret
  • Edvin 21 år

   Kan man pröva ut resterande av sina gymnasiepoäng på en termin?

   Hej, jag avslutade gymnasiet utan examen med 900 gymnasiepoäng: Jag har godkänt eller högre (alltså inga F) i: Matte 1c, 4 Samhällskunskap 1b Naturkunskap 1b Svenska 1 Historia 1b Engelska 5, 6 Moderna Språk 1. Jag vill pröva/tenta av dessa kurser så fort som möjligt i nästa...

   Anna SYV: Hej Edvin, Om jag förstår dig rätt, behöver du Behörighet till högskola och för det behövs inte nödvändigtvis just examensbevis utan du kan... Läs hela svaret
  • Natta 23 år

   Snittbetyg , merit?

   Hej! Gick ut hantverksprogrammet 2015 med 2700 poäng, vill läsa vidare på universitet och kommer läsa upp meritkurser i spanskan och matematik, min fråga är om man söker in till universitet på de 16-17 bästa betygen? Räknas frisörämnena till exempel bort då de inte är relvanta för programmen jag...

   Anna SYV: Hej Natta, jag antar att du har ett Examensbevis. Om du har ett Studiebevis, då är du i så fall inte behörig till högskola och måste komplettera på komvux.Om du har ett Examensbevis med 2700 p. i, se... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga