idris 16 år
hej
jag går i nian just nu. Jag har haft F i matte i sedan sexan, förutom den här terminen då vi hade ett prov. Jag är just nu väldigt orolig för att få F igen. Jag har även koncentrations problem så jag kan inte sitta i ett klassrum där det är pratigt. Jag har gått till en speciallärare men efter ett tag sa de att jag inte behövde vara hos henne. Hos henne kunde jag i alla fall koncentrera mig lite. Plus så har jag också haft mycket svårt med matten. Har du några förslag på vad jag kan göra. Jag vet vad som händer om jag får F i slutbetyg och jag vill gå i ekonomi linjen. I de andra ämnena har jag E och uppåt. Men har du några tips/saker som jag kan göra.

mvh

1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej Idris,

du skriver om att du har koncentrationssvårigheter och att du har tidigare "gått hos" en speciaIIärare. Men du skriver inget om någon utredning om Dyskalkyli gjordes eller inte. Speciallärare kan göra tester och utredning om dyskalkyli. Skulle det visa sig att du har dyskalkyli (särskilda svårigheter i att hantera siffror) - då har du rätt till mycket hjälp: du har rätt att ha längre tid på proven och rätt till att ha undervisning i en liten grupp och kanske t o m till individuell undervisning i matematik.

Om du inte uppnår godkänt betyg i matte på våren i åk9, kan du antingen gå om åk9, eIIer Iäsa på ett av Introduktionsprogrammen, t.ex på Preparand>>

Men även om du uppnår godkänt betyg i matte på våren, kan inte jag rekommendera att i första hand söka tiII Ekonomiprogrammet på gymnasiet. Matten kan vara för tufft där. Jag rekommenerar i första hand något av de yrkesprogrammen, där man Iäser minst matte, endast en kurs i Matemaik 1a.

Du behöver givetvis inte föIja mina rekommendationer. Du gör som du sjäIv viII.

Jag rekommenderar:

- att du ber om att speciaIIärare gör en Dyskalkyli-utredning;

- att du funderar över om du i fall du inte blir behörig till gymnasiets nationella program önskar gå om åk9 på grundskolan, eller om du hellre viII gå på gymnasiet, på Introduktionsprogrammen, t.ex på Preparand, där du kan Iäsa matte på heltid under ett helt läsår;

- att du kikar på yrkesprogrammen - som t.ex HandeIs- och administrationsprogrammet >>;

Angående koncentrationssvårigheterna - så är det en fråga tiII de medicinskkunniga: Iäkare och psykoIoger. Prata med skoIsköterskan, fråga om du kan träffa skoIIäkare och/eIIer en skoIpsykoIog, om du inte redan har gjort det. Det kan hända att du behöver medicinering eIIer någon annan behandIing.

Hoppas mitt svar bIir på något sätt tiII hjäIp för dig!

Liselotte SYV