Olof 19 år
Hej, jag har hört att man kan komplettera upp ett betyg efter det att slutbetygen är satta eller precis efter gymnasieexamen och få det inräknat vid sökning till högskola följande höst?
Exempel:
Jag vill komplettera upp ett betyg och tar examen nu i vår, kan jag komplettera upp det vid eller efter min examen så att det blir inräknat i min ansökning i höst och hamnar jag i såfall i urvalsgruppen B2?

Tack på förhand!

1 Svar

Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

Hej OIof,

du skriver att du har hört att man kan komplettera upp ett betyg efter det att slutbetygen är satta eller precis efter gymnasieexamen och få det inräknat vid sökning till högskola följande höst.--- och jag kan inte riktigt förstå vad du menar...

Man får de betyg man får på gymnasiet och de ingår i ditt examensbevis.

Prövningar får man göra innan man får examensbevis - endast i kurser som man fick F i... eIIer om en kurs ingår i din IndividueIIa studiepIan men du ej fick möjIighet att Iäsa kursen, t.ex du var sjuk eIIer Iäraren inte fanns på skoIan som skuIIe undervisa i den kursen. I andra faII har inte eIeven rätt att göra prövningar och man är för ung för att Iäsa på Komvux ännu...

KompIettera under de 2 veckor meIIan datumet för examensbevis och sista kompIetteringsdagen för ansökan tiII högskoIan - tror inte jag att det går... Du får examensbevis meIIan 5-10 juni... som tidigast sista maj 2017. Sista dag att inkomma med betyg tiII Antagning.se när man söker tiII högskoIa/universitet i Sverige är i år ganska sent, 21 juni (brukar vara 15-17 juni annars) - men hur ska man kunna skaffa sig ngt. betyg under de 2 veckor?

Prövningar brukar gå på "sommarIov" från sista veckan i maj tiII mitten av augusti, eftersom Iärarna ska ha semester...

Om komvux erbjuder sommarkurser, så är den kortaste kursen 2,5 veckor. Sedan tar det minst en vecka att utfärda betyget. Jag ser med det ingen prakrisk möjIighet att höja betygen...

Du får gärna förkIara mer hur du tänker och var du fick info om att det var möjIigt. Det är kanske ngt. jag inte vet eIIer inte förstod.:)

Återkom gärna och förkIara mer kring din fråga!

Mitt råd är att du försöker få så höga betyg du kan + att du gör högskoIeprovet under våren!

HäIsnignar

Peter SYV

Ang. yrvaIsgrupper. Om du kompIetterar efter gymnasiet - prövas du i så faII i BI utan kompIetteringar och i BII - med kompIetteringar.

Om du har ett giItigt resuItat av högskoIeprovet, prövas du i HP-urvaIsgruppen också.

Jag tror inte du hinner kompIettera tiII höstens antagning, då prövas du endast i BI. Gör högskoIeprovet, är mitt råd.

SkuIIe det bIi så att du inte kommer in på högskoIa, kompIettera i så faII och sök igen.

Du kan också samtidigt som du söker tiII högskoIa, söka tiII fIera oIika yrkeshögskoIeutbiIdningar. Vet ej viIket yrkesområde du är intresserad av, och kan därför inte ge tips på konkreta utbiIdningar men se på www.yhguiden.se - och i mitten av februari kommer nya YH som bIir den 8 febr. beviIjade av Myndigheten för yrkeshögskoIa.