Daniela 43 år

  Hur kan jag läsa till socionom, sjuksköterska eller lärare på distans? Jag har fullständig gymnasieskola från 1996 men enbart matematik A godkänd. Har naturvetenskap a och b.? Jag har en magisterexamen I europavetenskap och en kandidatexamen i ekonomisk historia. Kan jag läsa delkurser inom socionomprogrammet så att jag kan fortsätta jobba samtidigt som jag studerar vidare? Jag har inte rätt till studiemedel så jag kommer att behöva arbeta samtidigt och därför hoppas jag kunna hitta antingen delar av utbildningen på distans eller med en kurstakt som gör att jag kan kombinera. När jag letar verkar det som att socionomprogrammet omfattar helt olika kurser beroende på vilket universitet det gäller?

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Daniela,

  socionom och sjuksköterska kan man i Sverige bli endast genom att ta examen från respektive högskoleprogram; du måste alltså först komma in på det programmet och du saknar tillräcklig matematik. Om du har godkänt betyg i matematik A, måste du skaffa dig godkänt betyg i matematik 2 (2a,2b eller 2c). Om du läser på komvux på halvtid, läser du matte 2 på 10 veckor. Det är lättare att få högre betyg i matte 2a (2b kursen är mer inriktad på Ekonomi och 2c - på Naturvetenskap).

  Ang. bli lärare
  Det finns olika sorters lärare ... ganska många olika sorters. Och pga lärarbrist går det /tyvärr/ också få anställning som obehörig lärare. Om man jobbar som obehörig lärare i några år kan man sedan få hjälp att bli behörig (det brukar finnas projekt och lokala initiativ för det... men går givetvis inte vara säker på hur det blir i framtiden.
  Kika exempelvis på yrke/larare-i-vissa-amnen - kontakta gärna studievägledare på lärarhögskolorna; till vissa lärarprogram kan också godkänt betyg i matte 2  krävas (vill man bli behörig undervisa i matematik som Ämneslärare på högstadiet eller på gymnasiet - då krävs det matte 4 godkänt betyg).
  I skolan finns det många andra yrken också, även förutom lärare - ex. Praktikanskaffare/Praktiksamordnare, Skolvärd/värdinna; utbildningsadministratör, studiecoach.

  Ang. studiemedel
  Om du läste kandidat + magister (det tar 4 år) borde du ha 2 år av studiemedel på eftergymn.nivå kvar att ta av, men prata gärna med CSN om det.

  Det är stor lärarbrist och stor brist på sjuksköterskor, men tyvärr så finns det inte sådana anpassningar som t.ex kunna läsa sjuksköterskeprogrammet på halvtid på distans... detta kanske pga flera anledningar: det skulle i så fall ta 6 år att och hur gör man praktiska moment på distans som är ganska många i sjuksköterskeutbildningen och även praktik på arbetsplatsen kan man inte göra på distans heller.

  Har du jobbar i skolan, t.ex som lärarvikarie? Det kanske är en väg för dig att gå fram... Du kan t.ex anmäla dig till vikarie-pooler men även gå presentera dig på skolorna (be att få prata med rektorn); men då är det svårt att ha ett annat "vanligt jobb" samtidigt då man kan, som vikarie, bli inkallad med kort varsel (t.ex samma morgon som du ska jobba hela dagen, ersätta en lärare som inte kom till jobbet och meddelade om det på morgonen, t.ex vid egen sjukdom eller VAB). "Fördelen" med att jobba som vikarie är att du slipper sätta betyg - du har ju mycket kunskap (givetvis inte i alla ämnen - t.ex tvivlar jag på att du skulle kunna undervisa i kemi eller fysik, t.ex) men som vikarie kan du ju ändå göra viktiga insatser, känna på hur det är att jobba i skolan och även få inkomst (lön).

  Men ta också gärna kontakt med studievägledare på lärarhögskolorna; dock är jag rädd att det är inte många hp som skulle tillgodoräknas pga de specifika ämnen som du läste förut, undervisas inte på de svenska grund- och gymnasieskolorna (kanske "samhällsvetenskaplig specialisering" med profil Europavetenskap - skulle passa in bra men det är en icke-obligatorisk kurs och kanske inte blir av alls och om den pågår så är det endast en liten del av heltids-lärartjänst som den upptar...). För att kunna få legitimation från Skolverket måste du få LÄRAREXAMEN där det uppges på vilken nivå och i vilka ämnen du har tillräcklig behörighet att undervisa i... Det tar minst 3 år på heltid att ta ut lärarexamen (på halvtid - 6 år), men jag är inte säker att du ska kunna läsa på distans; VFU (praktik) ingår och den kan ju inte göras på distans.

  Sammanfattning
  En mycket intressant men också mycket svår fråga du ställde nu.
  Sök till komvux i den kommunen där du är folkbokförd - att läsa matematik 2a (om inte den kursen erbjuds, matematik 2b i så fall).
  Fundera över om du vill testa på jobba som lärar-vikarie. Du kan t.ex börja med att gå på öppna hus på några gymnasieskolor och växla några ord med rektorn, som då brukar närvara (lämna dina kontaktuppgifter/CV till rektorn) - så kanske du kan bli "inkallad" som vikarie och får testa på hur det är att jobba i skolan idag. På gymnasieguiden.se/events kan du lätt sortera ut "events" på gymnasieskolorna i en viss kommun.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga