Kristina 62 år

  Hej Min son vill byta modernt språk till ryska (nybörjare), men det erbjuds inte på den skola (gymnasiet) han går på. Går det att ändra hans språkval, läsa ryska på kvällskurs och sedan tenta, och få med det i slutbetyget. Vilken nivå behöver han i så fall läsa in? På olika studieförbund nämns nivå typ A1, A2 osv. Vi skulle vilja veta vilka nivåer som motsvarar modernt språk på gymnasiet. Hälsningar Kristina

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Kristina,
  tyvärr så tror jag inte det går att göra så som du&ni önskar.
  Jag är nästan säker på att rektor på gymnasieskolan kommer svara Nej på den frågan. Det finns många anledningar till varför rektorerna svarar nästan alltid Nej på den typen av frågor.
  Det är inte elevens rättighet att göra på det viset, men det är inte förbjudet för skolan att tillåta det, dock finns det många "hinder".

  Att "tenta av"
  Vem ska sätta betyg? Finns det Behörig lärare som kan sätta betyg? Även om behörig lärare som får sätta betyg finns, så kostar det alldeles för mycket i lärartid att anordna en prövning. Den faktiska kostnaden att anordna "tenta av"/prövning uppgår till mycket högre summa än den som får tas ut av personen som "prövas"; avgift som får tas ut är max 500 kr. För den summan är det omöjligt att betala för det arbete som måste göras för att kunna testa eleven och sätta ett rättvist betyg; en språkkurs på gymnasiet går ut på 100 undervisningstimmar + 100 timmar hemläxor/grupparbete/självstudier... alltså eleven bör lägga ner ca 200 timmar och att testa kunskaper som eleven bör skaffa sig på 200 timmar tar "några timmar"; inför den muntliga delen av prövningen måste läraren först rätta den skriftliga delen och sedan skriva frågorna, som är individuellt anpassade för hur eleven svarade på den skriftliga delen; under skriftliga (första) delen bör tenta-vakt finnas (för att undvika ev. fusk) - tentavakt vill också ha betalt... Det kanske skulle gå att "dras" med den ekonomiska förlusten, om det endast handlade om en elev per läsår men... här kommer vi till "varför får han men inte jag?"-frågan.

  Rättvise-aspekt
  Om din son får göra så, då borde alla elever (i alla fall på samma gymnasieskola) också få läsa ngt. utanför skolan och "tenta av"; de resurser finns definitivt inte på skolan - att anordna "tentor" (prövningar) i alla möjliga språk.

  Vilket program läser din son på gymnasiet? Ingår det Moderna språk som obligatoriska i det programmet? Har din son ett annat modersmål än svenska? - om du svarar på de frågorna, är det möjligt att jag/vi kan komma med ngt. förslag på en lösning.

  • Kristina Hej,
  • Kristina Han läser ekonomiprogrammet, och moderna språk ingår. Modersmål svenska.
  • Anna Ja, i ekonomiprogrammet ingår mod.språk obligatoriskt; och har man svenska som modersmål - så går det inte läsa Modersmål i stället; i så fall läser man de språk som skola kan erbjuda, oftast spanska, franska eller tyska.
  • Kristina Tack för svaret. Tyvärr finns absolut inget intresse för något av dessa språk.
  • Anna I så fall kan inte eleven uppnå kraven och får ett Studiebevis som på komvux kan kompletteras upp till examensbevis och på komvux är moderna språk frivilliga att läsa.
  • Anna Det går att få Examensbevis med F betyg i kurser i Moderna språk. Dock sänker det meritvärdet ganska mycket. Men, annars, så är inte gymnasiet en obligatorisk skorform i Sverige, utan endast grundskola. Det är alltså ej obligatoriskt att gå på gymnasiet, över huvudet taget. Sedan, kan det ju inte garanteras att alla kan läsa exakt det de vill på gymnasiet; de resurser finns inte, tyvärr. Ibland har man tur och ibland - otur, tyvärr; ibland måste man anpassa sig till de regler som finns. Alla kan inte få alltid precis som de önskar; det är verkligheten det... Oavsett vad jag personligen tycker, så är det reglerna man får förhålla sig till.
  • Anna Ni/du får givetvis fråga på elevens skola. Jag blir glad om rektorn svarar Ja på er fråga; dock är det mycket vaga troligt. Som sagt, det som inte är Elevens Rättighet, brukar sällan beviljas (detta pga rättvise-aspekten och resursbrist).
  • Anna Du/ni kan kika på vår lista på udda språk på gymnasieskolorna: https://www.fragasyv.se/info/Ovanligasprak
  • Anna Man kan lära sig språk utanför gymnasiet (på sin fritid) - det är inte alls förbjudet; fördelen är att man i så fall inte behöver tänka på betyget, utan bara för att kunna lära sig så mycket man vill lära sig.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga