Anonym 17 år
  Hej, jag går i ettan, läser natur natur och kommer att läsa alla sam kurser i åk 1. När åk 1 är slut så har jag som sagt läst alla sam kurser, måste jag då läsa om kurserna ifall jag får plats och börjar i en skola som inte läser alla sam kurser i ettan?

  Följdfråga: Den skola som jag vill börja i läser både kemi 1 och biologi 1 i ettan medan på min skola så läser man bara biologi 1 i ettan. Då ifall jag börjar på det gymnasiet i åk 2, så kommer de även att läsa fysik 1 samt kemi 2. Jag måste då hinna ifatt på kemin. Är det då försent att byta i åk 2 då det skulle bli väldigt mycket stress att hinna ikapp i den kursen?

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej,
  i vilken ordning kurserna läses kan variera från ett år till nästa även på samma skola, vilket kan bero på fördelningen av lärarkapacitet. Alltså att elever på en gymnasieskola läser under år1 endast biologi och kemi 1 men ej fysik (just under det här läsåret) betyder inte att elever som på samma skola börjar år1 nästa läsår - ska läsa enligt samma upplägg.

  Om du kommer in i år 1, men redan har godkända betyg från år1 från samma eller från ett liknande program, kan du bli "uppflyttad" till år2, eller så läser du om vissa kurser /alltså läser några kurser trots att du redan har godkända betyg i dem/ - det får man komma överens med personal på den skola som du kom in på. Är inte alla överens, kommer rektors beslut gälla; alltså rektors ord blir "det sista".

  Att bli Antagen på andra sätt än genom konkurrens till år1 med grundskolebetyg - blir upp till rektor. Tar rektor in dig i t.ex år 2, då åtar skolan sig att se till att du har en rimlig chans att uppnå kraven för examensbevis. Det får man då lösa "på plats", kanske kan du skippa en obligatorisk kurs, över huvudet taget, om rektor fattar beslut om Individuellt anpassat program.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga