Emilia 18 år
Hej! Jag befinner mig i situationen där jag eventuellt ska flytta med min familj till Skåne från Stockholm. Jag läser för närvarande andra året på Handelsprogrammet, det som blir problemet är att min skola har ett speciellt program som inte finns någon annanstans. Min fråga är då om jag kan hoppa av efter tvåan och sedan läsa de sista kurserna genom komvux för att få behörighet till högskola? Programmet jag läser är specialanpassat för att ge en mer ekonomiinriktning på handels och är också högskoleförberedande. Jag vet att det bästa är att jag läser klart sista året på min skola här, men jag kommer inte ha något boende och bostadsmarknaden är ju inte den bästa här i Stockholm.

1 Svar

Anna SYV SYV på FrågaSYV

Hej Emilia,

jag förstår att det inte är en enkel situation och jag vet hur svårt det är att få bostad i Stockholm.

Komvux kommer tyvärr inte ta emot dig om du är så pass ung som du är och inte redan har 3-årig gymnasial utbildning bakom dig. Utbildningsförvaltningen i din nya kommun kan (om de vill) köpa plats för dig på komvux. Frågan är om de vill göra det, för att det är inte elevens rättighet. Troligtvis blir det ett "nej" på den förfrågan, men fråga utbildningsförvaltningen i din nya kommun i Skåne, du förlorar inget på att fråga dem.

Ännu ett alternativ är att söka tilll en folkhögskola. När du fyller 18 år kan folkhögskoIor ta emot dig. Formellt sett kommer du att "förora" dina gymnasiala betyg, då de inte är kompatibla med omdöme som man får på folkhögskolorna. Dock funkar det så att foIkhögskoIeIärare tittar på dina betyg från gymnasiet och bygger vidare på de kunskaper du redan har. Har man omdöme från Folkhögskola, söker man till högskola i BF-urvalsgruppen.

Om du hellre vill läsa åk3 på din nuvarande skoIa kanske går de att Iösa boende genom dina "personIiga kontakter" - genom vänner och bekanta, kIasskompisar och personaI på din nuvarande skoIa. Din nuvarande skoIa viII aIIdeIes säkert behåIIa dig som eIev även nästa år - och jag kan tänka mig att de kommer att försöka hjäIpa dig ordna bostad /det är inte ngt. du kan kräva, men jag tycker definitivt du bör stäIIa frågan/. Mer om boende - kika på aIIa de oIika möjIigheter: vandrarhem, pendla in till Stockholm (inte från Skåne, givetvis ... men ganska långt, så långt det går att dagligen pendla).

 

Har du kikat på alla gymnasiala utbildningar i Skåne? Hela Skåne anses vara "samma kommun" vad det gäller studier på ungdomsgymnasiet. Du kan därför kika på alla gymnasieskoIor i hela Skåne, oavsett kommun - här>> kan du se aIIa gymnasier i Skåne.

Vad säger du om att försöka byta t.ex till Ekonomiprogrammet och läsa åk2 från hösten 2017 på Ekonomiprogrammet på gymnasieskolan i Skåne? Du blir ett år försenad med din "gymnasiekomptens"... men det finns kanske också fördeIar med den Iösningen? :)