Michelle 18 år
Jag går teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling, och måste välja ett individuellt val, jag valde teckenspråk 2 då jag redan läst 1, men min syv sa att jag inte kunde göra det för att de inte fanns i listan på programfördjupningar för programmet jag läser är detta sant?
  • Julia Kurser inom Individuellt val behöver inte komma från listan på vilka kurser som får läsas som Programfördjupande. Så - om det är Individuellt val och din skola kan erbjuda den krusen, borde du få läsa den.

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Michelle,

det är en svår fråga - att ge ett svar på - om det gäller en kurs inom Programfördjupning.
Teckenspråk för hörande är jämställd med Moderna språk vad gäller att få meritpoäng (och moderna språk får man läsa som programfördjupande kurser på teknikprogrammet - se info på www.skolverket.se/skolformer/nyhetsarkiv/2014/svenskt-teckensprak-for-horande-ska-ge-meritpoang-1.215738 och man kan tänka så här att eftersom teckenspråk ger meritpoäng på samma sätt som Moderna språk - då borde också teckenspråk för hörande kunna läsas som programfördjupande så som moderna språk kan). Jag måste nog söka experthjälp för att kunna svara på den frågan.

Återkommer!

Julia SYV

Individuella valet är Inte från Programfördjupningskurserna, Individuellt valet är "vilka kurser som helst som du vill läsa och din skola kan erbjuda". Så OM DET GÄLLER KURSER INOM INDIVIDUELLT VAL - då måste du få läsa Teckenspråk. Men om det gäller en programfördjupande kurs - då är jag osäker.

Svara på följande frågor_

ÄR DET TECKENSPRÅK FÖR HÖRANDE SOM DIN FRÅGA GÄLLER?

ÄR DET JUST KURS INOM INDIVIDUELLT VAL - SOM DIN FRÅGA GÄLLER? Eller är det en kurs inom Programfördjupning? Du kan be din SYV läsa svar som jag ger dig nu. Du kan också be din syv ställa fråga till oss.