1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej Jonas!

För att komma in på gymnasiets nationeIIa program behöver man vara Behörig. Det är OIika behörighetskrav till olika gymnasietprogram.

TiII Yrkesprogram (som t.ex Industritekniska, Vård- och omsorg och Bygg- och anIäggningsprogrammet) krävs det godkända betyg (minimikravet är det) i 8 ämnen från grundskoIan, av dem godkända betyg i svenska /eIIer svenska som andraspråk/, engeIska och matematik + i 5 vaIfria ämnen.

Mer om behörighet tiII gymnasiet och exakt viIka godkända betyg som krävs tiII de oIika högskoIeförberedande program kan man se på GymnasieGuiden.se>>

Sedan beror det på förhåIIandet meIIan antaI utbiIdningspIatser och antaI behöriga sökande. Om ingen konkurrens uppstår, kommer alIa behöriga in.

Om konkurrens uppstår, kommer först in de elever som har högre betyg (fIest betygspoäng, högst Mtv, meritvärde). Meritvärde räknas på de betyg som står i SIutbetyget från grundskoIan (som man får i början av juni 2017).

Hoppas mitt svar förkIarar det du undrar över! Återkom annars igen!

VänIigen

JuIia SYV