Ana 21 år

  Hej!

  Jag har ett gymnasieexamen och har grundläggande behörighet för det programmet jag vill läsa. Det jag undrar om är meriten, det är så att jag har läst matematik 2a på komvux fast nu visar det sig att jag inte behöver kursen till det programmet jag vill läsa. På gymnasiet läste jag inte moderna språk så jag har tänkt läsa det nu. Jag läste engelska 7 på gymnasiet. Hur kommer meriten se ut? Kan jag läsa moderna språk till nivå 5 och byta ut det betyget+den meriten mot matematik 2a (fick E i den kursen)?

  Engelska 7 (1,0) + Matematik 2a (0,5) + Moderna språk 3 (0,5) + Moderna språk 4 (1,0) + Moderna språk 5 (0,5) = 3,5

  En till fråga, gynnar det mig att läsa till moderna språk 7? Eller ger det mig inget eftersom det inte behövs för behörigheten till det programmet jag tänkt läsa? Och, finns det kurser som man kan tillgodoräkna på högskole eller komvuxnivå för att komma in på ett program på universitetet?

  Sista frågan, om jag gör en prövning i matematik 1a (fast jag läste 1b på gymnasiet och har den kursen i mitt examensbevis) och får högre betyg än jag fick i kursen matematik 1b på gymnasiet, byts kursen ut då? Eller ger det inget?

  Tack!

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Ana,

  jag börjar med den enklare frågan - Matte 1.
  I ditt examensbevis kommer inget att ändras. Dokumentet EXAMENSBEVIS kommer se ut precis som det gör nu för all framtid. Men om du får högre betyg i matte 1a än du har i matte 1b (eller 1c) kommer betyget i matte 1a räknas in i stället. På så sätt höjs det ditt jämförelsetal. Höjningen kan bli max + 0.4 (detta om du idag har E betyget och får A). Om du höjer betyget "ett steg" blir höjningen + 0.1.

  Om meritpoäng för dig med Examensbevis
  De kurser som ej ingår i ditt examensbevis räknas, som regel, inte in, över huvudet taget.
  Undantag:
  kurser som krävs för Särskild behörighet till din högskoleutbildning
  Och kurser som ger dig meritpoäng; de räknas in (både meritpoängen och betyget i den kursen - det går inte att "sära" på dem; alltså om du ska ha meritp.för kursen, då ska betyget i den kursen även räknas in i ditt Jämförelsetal).
  Max antal meritpoäng är 2,5; ingen kan få fler; det är "taket". Har man fler, räknas ändå 2,5 in, inte fler.

  Om jag förstår dig rätt, så har du inte i ditt examensbevis några kurser som ger dig meritpoäng. Om det stämmer, så kan du nu försöka få så många betyg i kurser som ger meritpoäng, som möjligt och då kommer Antagning.se räkna in de kurser som du har högre betyg in.

  Om du har godkända betyg i Eng7, i matematik 2, 3 och 4 och i moderna språk 3 och 4 - så väljer Antagning.se de kurser i vilka du har högre betyg /av dem som ger dig meritpoäng/. Och just de betygen räknas in; och de övriga betyg i kurser du läste efter gymnasiet (eller gjorde prövning i) påverkar inte, över huvudet taget (som om du ej hade de betygen).
  Ett annat alternativ är att du från början satsar på de kurser som du vet att du kan få högre betyg i. att få betyg i högrekurser än Moderna språk4 kommer inte ge dig ngt., för att mod.språk3 och 4, tillsammans, ger Max i merit inom moderna språk. Ingen kan få fler meritpoäng för moderna språk än 1,5. Och det är ju lättare att få högre betyg på nivå 3 och 4 än på de högre nivåer.

  • Ana Då förstår jag! Tack :) Är nog onödigt att läsa matematik 1a även om jag får te.x C, men får se hur jag gör. :)
  • Anna Gör också även Högskoleprovet - är mitt råd.
  • Ana nu ser jag det utökade svaret! Tack! :) min sista fråga: är det lönt för mig att läsa moderna språk 5? Om jag vet att jag kan få A i moderna språk 3 4 5 ska jag läsa alla dem? Så byts tex matte 2 meriten ut mot moderna språk 5
  • Mikael Om du får A betyg i moderna språk 3 och 4, så får du inget extra för mod.språk5. Inom moderna språk är max i merit 1,5. och det får man för mod.språk 3 och 4.
  • Mikael Det är endast vid ansökan till program som kräver mod.språk 3 för behörighet - ex. språklärare-utbildningar; där du ej får meritpoäng för mod.språk3, då är det "lönt" att skaffa sig betyg i mod.språk 4 och 5, inte annars.
  • Ana Okej nu förstår jag. Jag kan ej få högre än 1,5 i moderna språk. Jag förstår! Så det är omöjligt att byta ut moderna språk 5 mot matematik 2? Så det smartaste för mig skulle kunna vara att läsa matematik 3 och få merit för den? Visst stämmer detta? Om jag får E i matte 3 kan det sänka mitt snitt?
  • Ana Jag skojade bara... det blir ju över 2,5 då. Tack!!! För hjälpen :)
  • Mikael vi på fråga SYV är glada om våra svar blir till hjälp!
  • Ana Vad är områdesbehörigheter?
  • Anna

   det är ett försök att "organisera"/gruppera kurser som krävs för särskild behörighet - ex. är det samma områdesbehörighet för läkar-, tandläkar, veterinär- och marinbiologprogrammen, som består av fysik2, kemi2, biologi2 och matematik4. Du kan kika på Tabellen på Universitets- och högskolerådets hemsida - uhr.se/globalassets/_uhr.se/studier-och-antagning/tilltrade-till-hogskolan/tabell-for-omradesbehorigheter

  • Ana Hej! Tack! Jag undrar om jag ska göra prövningar i matematik 1a, naturkunskap 1a, samhällskunskap 1a och historia 1a. Alla kurser har jag redan läst som 1b.
  • Anna

   Nej. Det är bara inom matte, där det är Olika spår, som det går att "ersätta" betyget på samma nivå men med betyget i annat spår. ... Inom andra ämnen som Naturkunskap mm. så är "systemet" ett annat. Naturkunskap 1b är en större kurs, som består av två mindre kurser Naturkunskap 1a1 och 1a2; och på samma sätt i de andra ämnen du nämner i din kommentar. Och det går inte ersätta betyg i en Större kurs med betyget i en mindre kurs, du måste därför inom de ämnena få högre betyg i Exakt samma kurser som du har i ditt examensbevis, för att höja ditt Jämförelsetal/Meritvärde.

  • Ana Då förstår jag. Tack!
  • Julia vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp!
  • Ana Hej igen :) jag har två frågor till. 1. Om jag inte behöver matematik 2 till den utbildningen jag ska söka så räknas det betyget inte med ellerhur? (Oavsett om kursen finns i mitt examensbevis eller inte. Jag har inte kursen i mitt examensbevis). Fråga 2. När jag läser till moderna språk är det endast betygen från moderna språk 3 och 4 som räknas med. Ej språk 1 och 2. Stämmer detta? Tack igen!!!
  • Ana Eller ma2 borde räknas med pga meritkurs
  • Anna

   Betyg i matte 2 räknas in om du får Meritpoäng för den kursen. Och detta, oavsett om den finns med i ditt examensbevis eller inte.

  • Anna Alla kurser som inte är U-kurser i ditt examensbevis räknas in, förutom Gymnasiearbete ... om du läser moderna språk utanför ditt examensbevis då finns det ingen möjlighet att räkna in betyg i mod.språk 1&2, för att det är från nivå 3 som meritpoäng ges.
  • Ana Stämmer det att områdeskurser inte gäller om man tog studenten för två år sen?
  • Ana Förlåt för att jag har så många frågor men visst stämmer det att om jag inte behöver matematik 2 och har 3 i meritpoäng så räknas de kurserna man fått bäst betyg i?
  • Anna Antagning.se räknar på det sättet som blir mest fördelaktigt för den sökande, om det går att räkna på olika sätt. Reglerna är komplicerade: det är stor skillnad på Examensbevis och Slutbetyg.
  • Anna De kurser som du läst utanför examensbevis räknas in endast om de krävs för särskild behörighet eller om de ger meritpoäng: om du har fler kurser som ger meritpoäng, räknar antagning.se till din fördel.
  • Ana Utbildningen jag vill gå har områdesbehörighet 1. Jag hittade att det området har meritkurser som filosofi A, latin A, Pedagogiskt ledarskap och 12 meritkurser till.
  • Ana Stämmer detta? Ska man alltså läsa detta och får då merit? Eller är detta gammalt?
  • Ana Om jag har någon av dessa kurser i mitt examensbevis, läggs meriten till automatiskt eller ska jag räkna till den? Detta är alltså områdeskurser
  • Anna Meritpoäng för Områdeskurser gäller om man har fått betyg i de kurserna senast 30 juni 2016; det är gamla regler som fortfarande gäller för dem som "på sin tid" fick betyg i de gamla kurserna, som inte längre finns möjlighet att få betyg i. Så, om du påbörjade läsa på gymnasiet år 2011 eller senare - så kan du helt glömma meritpoäng för Områdeskurser; det gäller inte för dig, alls.
  • Ana Tack!
  • Julia vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp!
  • Julia Gör också även Högskoleprovet - är mitt råd. OBS! anmälningsperiod till Högskoleprovet är kort nu, endast 2 veckor - från 15 augusti...
  • Ana Hej :) 2 frågor. 1. Är det värt att göra en prövning om man höjer sig från B till A? Och 2. Om man tror att man kan få högre betyg av att göra en prövning i matte 1a när man läst matte 1b (och fått godkänt), ska man testa att göra prövningen då? Alltså det är inte så att det blir någon förminskning av poäng för att man ”läser” en lättare kurs? Tack :)
  • Ana Och kan man istället läsa kursen matte 1a på komvux och ersätta betyget matte 1b från examensbeviset?
  • Julia Om man höjer betyget från B till A i en 100poängskurs - blir höjningen + 0.1; det kan utgöra skillnad på att komma respektive inte komma in på den utbildning man söker. .. Det blir inte någon "förminsning" av poäng - om man skaffar sig betyg i matte 1a, när man tidigare hade betyg i matte1b. Det är det Högre betyget som kommer att räknas in; man kan inte genom att läsa en kurs efter gymnasiet eller göra prövning - försämra sina chanser.
  • Julia I examensbeviset kommer inget att ändras, alltså i självaste dokumentet EXAMENSBEVIS, men om du skaffar dig högre betyg i matte 1a, än du har i matte 1b som finns i ditt exam.bevis, kommer det högre betyget räknas (av Antagning.se) in i stället.
  • Ana Tack Julia!!! :)
  • Mikael vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp!
  • Ana Hej! Vad händer med poängen om man har läst mer än 2400 (2500 med gymnasiearbete) poäng? Alltså om man har 2500 i examensbeviset men sen läser man olika kurser på komvux, är det inget som händer förutom ifall det är någon meritkurs man läser?
  • Anna Precis, utanför examensbeviset är det endast kurser som krävs för särskild behörighet eller de som ger meritpoäng, som kan räknas in i jämförelsetal/meritvärde; inga andra nya kurser kommer räknas in och med det ej påverkar möjlighet att komma in på högskola. Undantag: om man söker AU, alternativt antagning som ibland erbjuds möjlighet till: då görs det "sammantagen bedömning" och någon extra-kurs kan anses som "Plus i kanten", men Motivation och resultat på tester väger nog mycket mer än någon eller några gymnasiekurser.
  • Ana Tack :) två andra frågor. 1. Om man har matte 2 i sitt examensbevis (läst det på gymnasiet), men kursen inte behövs för behörighet, finns det något sätt att byta ut den mot något annat då? Eller är det vägen via meritkurser som gäller då? Och 2. Skulle du kunna ge exempel på utbildningar där kurser man läst till är en plus i kanten vid alternativt urval? Tack! :)
  • Anna Om du i ditt examensbevis har betyg i matte 2b eller 2c, kan du göra prövning i matte 2a (som är en lite lättare kurs, i vilken det går lättare att få högre betyg); om du får högre betyg i matte 2a än du hade i 2b eller 2c, räknas betyget i matte 2a in i stället. Alltså, vilken som helst kurs på nivå 2 i matte får räknas in i stället för en annan kurs i matte på nivå2. ... "plus i kanten" är det väldigt subjektivt, beror på vem som gör bedömning; för det första, så är AU - ett undantag och erbjuds mycket sällan... Om AU (alternativt urval) finns så måste man kanske uppnå visst resultat på högskoleprovet först för att bli uttagen att, över huvudet taget, delta i AU-urvalet. Sedan kan det också vara så att just den utbildning dit du söker endast tar hänsyn till egna tester och intervjuer... men Om de tittar på extrakurserna - då kan det t.ex i fall man söker till Läkarprogrammet, att man läst Medicin på gymnasiet anses som ett plus.
  • Ana

   Så det gäller samma både för de som har matte i examensbeviset och de som läst till det senare? Om du förstår vad jag menar. Alltså att det ”bästa” är att då göra en prövning i ma2a

  • Ana Räknas både ma 1a och matte 1b som grundläggande behörighet?
  • Ana Sista frågan syftade på samhällsvetenskapliga utbildningar
  • Anna Matte 1 (1a eller 1b eller 1c) måste man ha godkänt betyg i - för att ha, vad gäller matte, Grundläggande behörighet.
  • Anna "samhällsvet."utbildningar på högskolenivå kräver ibland matte 2 men inte alltid. Det finns många samhällsvet.utb på högskolenivå i Sverige som ej kräver matte 2, men då ger godkänt betyg i matte 2 - en halv meritpoäng, + 0.5.
  • Ana Tusen tack! Visst stämmer det att det inte går att göra en prövning i kurserna Naturkunskap 1a1 och 1a2 och sen sätta ihop dem (som ett helhetsbetyg) om man redan har naturkunskap 1b i sitt gymnasieexamen. Alltså att man gör en prövning i de två mindre kurserna och ersätter Naturkunskap 1b med de betygen?
  • Julia Varje prövning kostar 500kr + resor till prövningsstället + att man ska ta ledigt från jobbet (eller andra aktiviteter man gör på dagarna vid minst 2 tillfällen för varje prövning) - därför finns det ingen anledning att försöka göra prövningar i mindre kurser, utan gör prövning i NK1b direkt; dessutom, hur skulle man kunna göra om du får Olika betyg i Nk1a1 och 1a2? Teoretiskt sett, om man fick SAMMA betyg i Nk1a1 och 1a2 och Högre betyg än man har i NK1b så borde man kunna "ersätta" men var finns det garanti att det blir samma betyg i de två kurserna? Därför tycker jag att man ska inte "krångla i onödan" och göra prövning i NK1b om man har det betyget i sitt examensbevis.
  • Ana Tack :) Jag antar också att eftersom det blir två kurser så kan man inte ersätta de med En kurs man har i sitt examensbevis. Jag förstår nu. Tack :)
  • Julia bra! lycka till!
  • Ana Hej! Om man tog studenten innan 2016, måste man också göra prövningar då för att höja sina betyg eller kan man läsa kurser på komvux även fast man har E?
  • Julia Det är inte förbjudet för Komvux att ta in för "omläsning" men komvux har inte råd. Komvux måste prioritera personer med "kort tidigare utbildningsbakgrund" men ibland har man tur och kommer in att läsa en kurs på komvux fast man redan har godkänt betyg i den. Vilket år man tog studenten spelar i det avseende ingen roll.
  • Ana När jag pratade med min komvux sa de att om man kommer in på det sättet kommer det förr eller senare märkas och då ”stryks” man...
  • Julia Komvux i varje kommun har rätt att fördela resurser på det sättet som de bedömer blir bäst. Komvux är en politiskt styrd organisation, som lyder under Vuxenutbildningsnämnden. Vänd dig till politiker som sitter i vuxenutbildningsnämnden i den kommunen där du är folkbokförd. vi på fråga syv kan inte påverka din komvux eller politiker i din kommun.
  • Ana Om man läst spanska i högstadiet och fått godkänt, är det spanska 3 man ska läsa på komvux då?
  • Anna Ja.
  • Ana Om jag läser moderna språk på komvux nivå 1-4 så är det bara nivå 3-4 som räknas. Alltså endast moderna språk 3&4. 1&2 gör ingen skillnad på meritvärdet/snittet. Stämmer detta? Tack!!!
  • Julia Ja, det stämmer, om man inte har de betygen (mod.språk 1 och 2 i Samma språk) - i sitt examensbevis. Alltså om det är Nya kurser, ej höjning av redan satta betyg.
  • Ana

   Kanske lite konstig fråga. Om jag gör prövning i matte 2a och får E, går det inte för mig att då läsa kursen på komvux? Förstår om ni inte kan svara på den frågan.

  • Anna

   Komvux brukar inte ta in om du resan har godkänt betyg i kursen och E är ett godkänt betyg. 

  • Ana Tack!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Ali 25 år

   Hur ser en introduktionskurs ut?

   Introduktionskurs. Ja frågan är som rubriken, hur ser en introduktionskurs ut? Tex om jag ska läsa matematik 2b hur hjälper en introduktionskurs till det? får man repetera 1ans matte eller förbereder dem dig för att klara av 2b?

   Anna SYV: Hej Aliär det på komvux som du ska läsa en introduktionskurs?Det kan finnas massvis med olika "introduktionskurser", t.ex inom körkorts-undervisningen...Men du skriver ju om matte-kurser...... Läs hela svaret
  • Ayub 16 år

   Kan SvA påverka jobb?

   Jag har nyligen börjat i gymnasiet och hört av många vänner att SvA kan påverka om man får jobb eller kommer in i högskola. Det sägs att vanlig Sv ger bättre jobb eller högre chans att hamna i bra högskolor. Så jag undrar om det är sant och borde jag byta? OBS! Jag har bott i Sverige hela...

   Anna SYV: Hej;svenska och svenska som andraspråk /SAS/ är helt jämställda - vad gäller söka till eftergymnasiala utbildningar. man söker till högskola/universitet med en "siffra" och det är ingen som... Läs hela svaret
  • lau 18 år

   prövning arkitektur hus?

   hej jag har 2 frågor 1. går 3 året på teknik och undrar om det att göra prövning i arkitektur hus kursen efter man gått ut gymnasiet även om betyget är godkänt.? jag är skriven i trollhättan och denna kurs går ej att pröva utifrån den listan jag sett. finns det något sätt att pröva kursen...

   Anna SYV: Hej!kursen idrott-och-hälsa 1 får ej (sedan 1 jan 2017) ingå i exam.bevis från Komvux (vuxenutbildningen) - så det betyget kommer att "försvinna", ja. PrövningarNär man inte längre... Läs hela svaret
  • Klara 20 år

   Tillgodoräkna sig kurser på socialpedagog utbildning?

   Hej! Jag ska utbilda mig till socialpedagog och har hört att den utbildning är väldigt lik socionomprogrammet. Undrar därför om det finns möjlighet att tillgodoräkna sig kurser från socialpedagog utbildningen om jag sedan skulle välja att utbilda mig till socionom också?

   Anna SYV: Hej Klara;Om du kommer in på socionomprogrammet, kan du ansöka om "tillgodoräknande av tidigare utbildning"; om du kommer då ha godkända kurser från en annan... Läs hela svaret
  • Ida 21 år

   Från osteologi till mer mordärn rättsmedicin?

   Hej, jag har läst 1år arkeologi och ska nu läsa laborativ arkeologi/osteologi. Sen till våran troligtvis osteologi. Jag såg att det var möjligt välja en utbildning som leder in mer mot moderna rättsmedicinska fall. Vad för kurser ska jag...

   Julia SYV: Hej Ida; som "allmän studievägledare" vet jag inte exakt de detaljer som du frågar efter; vi har tyvärr inte någon egen expert på just det område heller...Det jag... Läs hela svaret
  • Victor 21 år

   Två specifika frågor angående behörighetskompletterande betyg ?

   Hej, Jag vill läsa läkarprogrammet till våren men som före detta Teknikelev saknas mina förkunskaper i biologi 2 och kemi 2. Jag har därför två prövningar i dessa ämnen nu i höst. Behöver jag också hitta prövningar i kemi 1 och biologi 1 för att få behörighet till läkarprogrammet?...

   Anna SYV: Nej, du behöver inte ha betyg i kemi1 och/eller biologi1;om du får godkända betyg i kemi2 och biologi2 - blir du, vad gäller just de två ämnen, behörig till... Läs hela svaret
  • Milana 16 år

   Vad är individuella val, programfördjupning, meritpoäng och NIU?

   Hej, jag har just börjat i gymnasiet och undrar över alla dessa val som ska göras. Jag läser natur och vill fortsätta läsa det för att komma in på läkarprogrammet. Första frågan är hur funkar betygen i gymnasiet och vad är det för hundra poäng man får för en kurs? Hur räknar man ihop sina...

   Julia SYV: Hej Milana; jag gissar på att du med "natur" menar NA, och inte NB, naturbruksprogrammet.Du behöver välja inriktning Naturvetenskap på NA, om du vill läsa kurser... Läs hela svaret
  • Ruth 39 år

   Yrkesutbildning : barn och fritid ?

   Som yrkeslärare inom barn och fritidsprogram hos komvux. När ska jag sätta betyg, blir eleven godkänd med 50% eller 60% av det rätta svar. Eller varje lärare utgå från sitt sammanlagt bedömning av det som skett under hela utbildningsgång?

   Julia SYV: Hej Ruth,om betygssättning - är det lärarens kompetens, inte studie- och yrkesvägledarens. SYV sätter inte betyg.Läraren tolkar  betygskriterier (efter sin bästa förmåga); men... Läs hela svaret
  • Alina 16 år

   Frågor angående engineering management yrket?

   Hej jag går första året på gymnasiet i naturvetenskapsprogrammet och jag har nyss fått läsa om yrket som engineering management och blev intresserad. Det fanns inte så mycket info om det och jag vill veta mer om det som ex hur eka jag plugga till det? Vad gör man som engineering management? Jag...

   Anna SYV: Hej Alina, omEngineering Management ... vet vi idag följande:Med högskoleingenjörsexamen (alltså, att man utbildar sig till Högskoleingenjör) kan man söka till... Läs hela svaret
  • Hanna 19 år

   Kommer jag in på lärarprogrammet?

   Hej! Jag vill läsa gymnasium lärarprogrammet inriktning geografi, religion/samhällskunskap, religion/geografi, matematik i Stockholms Universitet. Jag gick ut vård och omsorgsprogrammet, har läst sam 1a1 + 1a2, naturkunskap 1, engelska 6, historia 1a1, vilka mer ämnen behöver jag ha för att...

   Julia SYV: Hej Hanna, i Grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige ingår det också att ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3.Har du EXAMENSBEVIS? Om du har... Läs hela svaret
  • Esther 19 år

   Varför ska jag läsa matte 1a?

   Hej! Jag ställde en fråga förut om vad som skulle hända om jag gjorde en prövning i matte 1b (som jag läst tidigare). Då fick jag svaret att jag borde läsa matte 1a istället för att det var lättare. Men jag har inte läst matte 1a... betyder det att jag måste läsa den kursen då? Istället för att...

   Julia SYV: Hej Esther, matematik 1a, 1b och 1c är i princip "samma kurs"; dock a-kurs är lite lättare än b-kurs och c-kurs är svårast. Och så är b-kurserna inom matte lite mer inriktade på... Läs hela svaret
  • Marco 19 år

   Hur man höjer sitt genomsnittliga meritvärde på komvux?

   Hej Fråga Syv Jag tog nyss examen från gymnasiet från den estetiska linjen och vill under två terminer höja mitt meritvärde på komvux. Är det möjligt att man kan läsa t ex Programmering 1&2 och läsa Matte 3 för att höja meritvärdet? Eller gäller detta endast för Matte, Svenska, Engelska...

   Julia SYV: Hej Marco; om du vill höja ditt Meritvärde - så är det att höja de betygen som du redan har i ditt examensbevis som gäller. De nya kurser, som inte redan finns i ditt... Läs hela svaret
  • Enayat 20 år

   Heltids jobb direkt efter gymnasiet?

   Hej jag är 19 år gammal och går på andra år tekniks programmet och läser programmering spåret jag undrar om det finns möjlighet att man få ett heltids jobb med två eller tre år kontrakt direkt efter gymnasiet? alltså jag...

   Anna SYV: Hej Enayat; det är alltså just som Programmerare du vill jobba? Det är alltså inte "vilket jobb som helst" du vill ha direkt efter gymnasiet, utan just som Programmerare? Stämmer... Läs hela svaret
  • Taleb 20 år

   Kemi kandidat/Fysik kandidat?

   Hej jag har en kompis som ska börja i kemi kandidat i höst och undrar om han kan ändra till fysik kandidat om det går? Isåfall hur? Tack för svar.

   Anna SYV: Hej, din kompis bör se om det finns "restplatser" på fysik kandidat; om det finns och hen är behörig, kan hen komma in på den utbildningen; om det inte finns någon ledig plats, bör hen... Läs hela svaret
  • K 23 år

   Byta Matematik 2c, 3c och fysik 1a?

   Jag har tänkt byta ut dessa ämnen mot något annat. Jag har lästa NA programmet och löser i komvux nu och tänkte om jag kunde byta dessa ämnen mot något annat. Jag för mig att det är möjligt med tanke på att dessa inte är obligatoriska från komvux och behövs dessutom inte för särskilda behörighet.

   Mikael SYV: Hej K,boka tid med syv på komvux; diskutera din studieplan med SYV på komvux. Det är det bästa rådet jag kan ge.Reglerna är många och krångliga; mycket beror på vilka... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga