1 Svar

Milla SYV SYV på FrågaSYV

Hej Kamron,

du får gärna läsa på Gymnasieguiden.se om Meritpoäng>>> som är Extrapoäng.

Jämförelsetal (som är en sort "medelbetyget") + Meritpoäng = Meritvärde 

Det är med Meritvärde som man konkurrerar om plats på högskola/universitet.

Har man inga meritpoäng, blir Jämförelsetal = Meritvärde och då kan man som max uppnå 20.0 (om man har alla A-betyg i alla gymnasiala kurser). 

Det som kanske är förvirrande är att ordet "poäng" används både "här och där" och betyder inte samma sak överallt.

När man pratar om "gymnasiekurs á 100 poäng" menar man kursens STORLEK, i det sammanhanget betyder 100 poäng = 100 undervisningstimmar. 

Små kurser á 50 poäng = 50 undervisningstimmar. För att uppnå kraven för gymnasieexamen behöver man ha betyg i tillräckligt antal gymnasiala poäng (storlek, volum på kurserna). Oavsett om man får F, E eller A betyg i t.ex Engelska 5 eller i Idrott och hälsa 1 - så är det två stycken 100 poängskurser (kursens Storlek förändras inte, beroende på vilket betyg man får, kurser är fortfarande motsvarande 100 undervisningstimmar).

Som elev är det inte nödvändigt att sätta sig i i alla detaljer, men det kan man göra om man vill, så klart.

Men annars så förlitar man sig på skolans SYV som håller koll på att man får läsa de kurser som ger möjlighet att uppnå kraven för examensbevis. I varje kurs ska varje elev helst göra sitt bästa och försöka skaffa sig så bra kunskaper hen kan och följdaktligen få så högt betyg som hen förtjänar.

Är det ngt. mer du undrar över, är du välkommen att ställa fler frågor!

bästa hälsningar

Milla SYV