2 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Sascha!

  Din son som har högsta betyg i alla ämnen är jätteduktig!

  Ang. svar på din fråga, så hittar jag tyvärr inte den info. Ska samråda med kollegorna och återkommer om vi hittar svar på din fråga.

  Jag letade på följande hemsidor som jag förväntade mig att hitta svar på din fråga (men jag hittade inte). Det innebär inte att svar inte finns där, se om du kanske lyckas bättre än jag:

  Skoverkets Statistiksidor:
  http://siris.skolverket.se/siris/f?p=Siris:1:0

  http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:58:0::NO:::

  http://www.jmftal.artisan.se/om_jamforelsetal.aspx#id-1

  och Statistiska Central Byrån:
  http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar

  Hör gärna av dig om du hittar svar på din fråga på annat sätt!

  Jag lovar att höra av mig om jag hittar svar på din fråga!

  Vänliga hälsningar

  Julia Syv

   

   

  Jag kan tänka mig att även Antagningskanslierna>> som gör gymnasieantagning, skulle kunna svara på den frågan som du ställer, men jag ser här några svårigheter att få fram uppgifterna:

  1. det finns ett stort antal olika antagningskanslier och man måste kontakta var och en av dem separat;

  2. det är inte säkert man får svar från alla antagnignskanslier;

  3. det finns elever som samtidigt söker inom fler än ett län och de kommer att "förekomma" i statistiken mer än en gång i så fall.

  Om du är i första hand inresserad av ett visst län eller en viss ort - kanske är det i så fall värt att försöka få uppgifter från just den aktuella antagningskansliet, kontaktuppgifter till alla dem hittar man på http://antagningskanslier.se/

  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hejsan,

  vi kontaktade Statistiska Central byrån som svarade att de för ej statistik över betyg i grundskolan och hänvisar till Skolverket.

  Vi har då kontaktat Skolverket och fick följande svar: det går idag inte att få fram just den uppgiften via Skolverkets statistiksidor, men de ska se om deras Statistiker kan få fram den uppgiften och om det är möjigt - återkommer Skolverket till oss, och vi återkommer i så fall till dig.

  Bästa hälsningar

  Peter SYV

  Hej igen, återkommer som lovade. :)

  vi fick nu svar från Statistikansvarig från Skolverket.

  År 2014 var det 0.2% av eleverna som slutade på grundskolan som hade A betyg i 17 ämnen och med det uppnådde 340 betygspoäng, alltså av tusen elever var det 2 som hade de högsta betygen.

  År 2015 var den siffran något högre - 0.3%, dvs av tusen elever var det 3 som hade de högsta möjliga betygen.

  Vad siffran blir i år, 2016, är ännu oklart. Detta på grund av att betygen för vårterminen är ännu inte satta. Sedan tar det ju tid att sammanställa statistiska data och min gissning är att det är i bästa fall till midsommar /som tidigast/ som man skulle kunna få svar på hur många som fick A i 17 ämnen från vårterminen 2016.

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga