a. 15 år
Hej!

Jag är en elev som går naturvetenskapsprogrammet,inriktning natur natur men jag har en fundering angående moderna språk.

Jag har endast läst steg 1 franska men inget annat eftersom jag valde att fokusera på mina andra ämnen och det gick bra.Men jag har tänkt på en sak.Jag undrar ifall det går att göra prövning i moderna språk 3,4,5 för meriten?.Men obs inte franska utan arabiska!! vilket är mitt språk som jag talar flytande hemma och kan mycket bra.

men obs! tänker att det inte behövs att göra prövning i alla utan kan t.ex göra i steg 3 och steg 4.Min fråga är går det att göra prövning i en kurs som man inte läst tidigare utan endast vill pröva den?.Alltså anmäla sig till prövning och göra prövning i språket?

Ifall det går vem frågar man isåfall? Vi säger att det inte finns på min skola kan skolan hänvisa till annan skola för att göra prövningen där? Vill höja mitt meritvärde d.v.s steg 3 och 4 kan höja mitt meritvärde.Går det?/tack.


1 Svar

Liselotte Johansson SYV på FrågaSYV

Hej,
Jag vill börja med att säga att det förstår hur du tänker och att jag HOPPAS du kommer att hitta ett sätt att få betyg i Arabiska 3 och 4; det är de kurser som ger max i merit. Undantag - om Arabiska 3 skulle krävas till din "högskoleutbildning", ex. om du vill läsa för att bli Modersmålslärare, då är det Moderna språk 4 och 5 som sammanlagt ger max i merit inom Moderna språk, men till de allra flesta svenska högskoleutbildningar krävs inte mod.språk3, och därför ger mod.språk 3 och 4 max i merit inom mod.språk.

Vidare vill jag förklara att det är 2 helt olika situationer och olika regler gäller - se nedan.

På GYMNASIET
Som elev på gymnasieskolan är du hänvisad till vad din gymnasieskola kan erbjuda eller om din gymnasieskola vill "hänvisa" dig någonannanstans, vilket sker tyvärr ganska sällan. :(

Din gymnasieskola är inte tvungen att hjälpa dig att göra prövningar.
Det är endast de kurser som är inskrivna i din individuella studieplan och i vilka du inte kunde få undervisning /exempelvis pga sjukdom/ - som du har rätt att göra prövningar i under tiden du är elev på gymnasiet.

Det är rätt dyrt och besvärligt för gymnasieskolorna att "skicka" elever någonannanstans för att göra prövningar.
Rättviseaspekt är också viktig: rektor kan mycket väl tänka så här... Om skolan hjälper dig med 2 prövningar, då borde rimligtvis alla elever som önskar göra prövningar i 2 kurser utanför skolan också få det... och det är lärarbrist; och den "mottagande skolan" vill få betalt från din skola... lärare vill ju inte jobba gratis och på sina lärar-tjänster har de redan massor att göra, även utan extra-prövningar att ta hand om.
Av de anledningar som jag nämner ovan, så tror jag tyvärr inte du får hjälp på din gymnasieskola att göra prövnignar utanför din gymnasieskola.
Det är tyvärr inte elevens rättighet. :( Du får givetvis fråga, men var beredd att du får ett Nej som svar på din fråga. :(

EFTER GYMNASIET
NÄR DU INTE LÄNGRE ÄR ELEV PÅ GYMNASIET, får du själv hitta var du kan göra prövningar. Och inga betyg krävs för att kunna anmäla sig till en prövning. Det går också bra att göra prövnignar i alla kommuner, oavsett vilken kommun du är folkbokförd i. Prövningsavgift är för närvarande 500 kr per prövning.
Det som är svårt är att hitta var lediga prövningstillfällen finns. Det är ju lärarbrist. Det finns få behöriga lärare i Arabiska som Moderna språk.
Det är Olika behörigheter för lärare - även om det är i samma språk - Modersmålslärare och Språklärare /lärare i Moderna språk/.
Det finns många elever som vill "komma åt" meritpoängen för moderna språk och önskar därför antingen läsa eller göra prövningar i Arabiska 3 och/eller 4. Lärarkapacitet räcker inte till. Det är många som letar var de kan göra prövnignar, utan att hitta.. :(

Jag hoppas någonting i mitt svar blir till hjälp för dig.
Jag beklagar att det blev ett så dystert svar... att det är jättesvårt och i princip inte går... :(
_______________
Det som är bra är att det finns möjlighet att nå max i >>merit även utan godkända betyg i moderna språk... genom Engelska 7 och Högre kurser i matematik.
Sedan är det också så att genom att höja dina betyg i övriga kurser, kan du uppnå samma Meritvärde som om du hade meritpoängen /i alla fall i de flesta fallen är det så/. Exempel: Vi säger att du får C betyg i alla kurser du läser på gymnasiet - med det får du Jämförelsetal på 15.0.
Om en av dina kurser är Engelska 7, höjer du med 1.0 och får Meritvärde på 16.0.
Om du fick C betyg även i Moderna språk 3 och 4 - skulle du i så fall fått ännu 1,5 i merit och med det uppnått meritvärde på 17.5.
Men om du i stället får B betyg i alla kurser /och inte C/ - då får du Jämförelsetal på 17.5. Och så får du B betyg i eng 7 också - då får du meritvärde på 18,5.
Alltså, genom att få HÖGRE BETYG i sina kurser, i alla kurser, eller i vilka kurser som helst som ingår i Examensbeviset (bortsett från U-kurser, utökade, vilket är ett Undantag...) - kan du uppnå samma eller t o m högre meritvärde.

Lycka till med dina studier!

L. :)