Sayed 21 år
I min examen bevis har jag lagt matematik 5 som jag har ett c betyg. Men jag tänkte att tar den bort och lägger in matematik 4 som jag har ett E poäng, men tanken är att göra prövning i detta kursen( matematik 4) och få högre än C som jag har i mate 5. Om jag inte kan få mer än C på matematik 4 på prövningen, finns det möjlighet och byta den i mars månad och lägger matematik 5 istället och ta bort matematik 4. Eller är det så att antagningen tar den högsta betyg själv oavsett du har på examensbevis eller vid sidan om.Jag har anmält mig till prövning i matematik 4, men prövningen ska göras i mars månad.

1 Svar

Daniel Larsson SYV

Hej Sayed,
det är inte tydligt för mig om det stämmer att du nu läser mot examensbevis. Gör du det?
Och i så fall - läser du på komvux eller på gymnasiet?
Men, oavsett om du läser på komvux eller på gymnasiet, kan alla ändringar i planeringen av examensbevis göras så länge som den skola som ska utfärda examensbeviset, så tillåter. Det är alltså en LOKAL fråga - som måste ställas direkt till den skolan där du vill ta ut examensbevis ifrån. 

Därför blir mitt råd att du kontaktar SYV på den skola där du kommer att ta ut ditt examensbevis och fråga honom/henne.


Hälsningar

Daniel syv

Läs alla kommentarer
  • Julia Examensbevis på komvux utfärdas året om. När det är dags för just ditt examensbevis att utfärdas vet inte vi här på Fråga syv. Du har väl gjort planering med syv på komvux? Om du inte kan följa den planeringen som tidigare är gjort, prata med SYV på komvux. Kan inte du och SYV komma överens ang. ditt examensbevis, är det i så fall Rektor som du får vända dig till. Hoppas du får göra de ändringar du vill göra. Lycka till!
  • Sayed Tack Julia!
  • Anna Vi på Fråga SYV är mycket glada om våra svar blir till hjälp! :) Du får gärna gilla oss på https://www.facebook.com/fragasyv.se/?fref=ts ;)