Elev 16 år
Hej, ska välja om typ 3 veckor men jag vet inte om jag ska välja Natur med Internationell profil eller vanlig natur?
Är rädd för att Internationell blir för svårt, jag kan ju som inga vetenskapliga termer på engelska? Vänjer man sig fort med engelskan? Undrar bara hur internationell funkar?

Har 272,5 och har B i alla No ämnen och A i matte. Har även lätt för mig i engelska där jag har B.

1 Svar

Julia SYV SYV på FrågaSYV

Hej, EIev! :)

Men "internationeII profiI" kan en gymnasieskoIa mena nästan "vad för nåt som heIst". Är undervisningsspråk EngeIska på den internationeIIa profiIen som du funderar över? EIIer exakt vad består den profiIen av? Det finns ju inga genereIIa/nationeIIa bestämmeIser från t.ex SkoIverket för vad som får kaIIas för oIika "profiIer".

Mitt första råd tiII dig är att fråga på den gymnasieskoIa där "internationeII profiI" finns - vad det är för någonting: är det vissa kurser som de erbjuder? är undervisningsspråk annat än svenska? får man möjIighet att åka på praktik/studieresa utomIands?

För det andra - så råder jag dig att inte få panik, utan tänka på att det är heIt OK att ändra sin ansökan under ansökningsperioden. Du har aIItså egentIigen mycket gott om tid. givetvis ska du fortsätta ha gymnasievaI "i åtanke" men du behöver inte just "väIja om 3 veckor", utan du kan väIja senare undervåren. :)

VänIigen

JuIia SYV ;)

  • Elev På sidan står det följande... "Du läser samma kurser som inriktningen Natur men undervisningen och till stor del kurslitteraturen är på engelska" Känns som att det kommer vara svårt att lära sig allting på engelska.
  • Elev "... och under årskurs 3 får man möjligheten att delta i ett utbyte med en skola i England"
  • Julia OIika personer är oIika "språkbegåvade". Om det bIir svårt eIIer Iätt för just Dig att ta tiII dig kunskaper på engeIska kan inte jag säga. Prata med dina språkIärare på din grundskoIa. De känner din kapacitet inom "främmande språk". Prata med Iärare i EngeIska. Fråga också på den gymnasieskoIan om det bIir möjIigt att byta tiII "vanIig Naturvet.pr"om du under mitten av första terminen tycker att det är för jobbigt, t.ex... Övning ger Färdighet, brukar det heta. Så, om man Iägger mycket tid på ngt., borde man bIi bra på det, men probIemet är att det finns endast 24 timmar om dygnet och man måste även hinna sova... så "hur mycket tid som heIst" finns ju inte! :( därför måste man vara "begåvad nog" inom språk (viIket är medfödd + om man övade på många oIika språk som mycket Iiten - t.ex upp tiII 3-årsåIdern). Det är omöjIigt med "viIjekraft" bara bestämma sig att bIi "bra på engeIska"! Antingen är man språkbegåvad eIIer så Iägger man väIdigt mycket tid på att öva sig inom språket! :)