Anders 23 år

  Hej, I Sverige om en person saknar en gymnasieexamen så läser de på Komvux för att bli behörig till universitetsstudier, men, vad heter Norges version av Komvux? Dvs det som en person läser på om de saknar en gymnasieexamen och måste läs upp till högskolebehörighet.

  • Vägledare Kontakta norsk-svensk vänskapsförening: e-post: post@norsksvenskforening.com
  • Ludmila

   Fick nu ett svar från Senter for Voksenopplæring ved Bergen Katedralskole, som lyder:
   "Hei Tilbudene er forskjellige fra fylke til fylke. Det betyr at fylkene i Norge organiserer dette veldig forskjellig. Søk på nettet på Voksenopplæring i fylket en ønsker å søke opplæring i. Oslo har et eget senter for voksenopplæring – Sinsen VO."

  • Elin Hei. Voksenopplæringen for videregående skole (gymnasiet) i Norge er organisert av de 18 fylkeskommunene (Lensstyrelsen). Det er altså ingen egen organisasjon. Vennlig hilsen E.

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  hejsan, vi har tyvärr inte ngn expert på Norge här på Fråga SYV... vi kan försöka få svar på din fråga och om vi lyckas, då återkommer vi.
  Annars, så kan jag tänka mig att de svenska kommuner som ligger närmast Norska gränsen borde ha samarbete med Norge på olika sätt och det är där som du kan förhoppningsvis få svar på din fråga. Följande svenska kommuner gränsar mot Norge; så kontakta gärna personal på komvux på de kommunerna - är mitt förslag.

  • SYV-besökare

   https://www.norden.org/sv/info-norden/gymnasieutbildning-i-norge står det bl.a följande: "Alla som har gått ut grundskolan eller motsvarande, men som inte har slutfört en gymnasieutbildning har rätt till gymnasieutbildning från och med det år de fyller 25 år. Detta kallas vuxenrätt (voksenrett). Fylkena kan ha olika regler för ansökan, antagning och organisering av vuxenutbildningen. Ta därför kontakt med vuxenutbildningen i den fylkeskommun du söker i. Om du är nordisk medborgare har du rätt till gymnasieutbildning i ett annat nordiskt land än ditt eget, till exempel i Norge. Avtalet om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå slår fast att alla de nordiska länderna ska erkänna varandras utbildningar på gymnasienivå. Genom avtalet säkerställs att du som nordisk medborgare kan ansöka till en gymnasieutbildning i ett annat nordiskt land på samma villkor som landets egna medborgare."

  • Ludmila Fick nu svar som lyder: "Detta kallas för voxenoppläring https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/voksenopplaering Det är som någon skriver på er hemsida via fylke som detta anordnas och även där man ansöka. Dock krävs det ofta att man är bosatt i det fylke som man söker utbildningen i. I den länk som text skrivaren hänvisar till finner man följande mening: Ansökningstiden för den ordinarie antagningen går ut den 1 mars. Normalt måste du vara folkbokförd i Norge innan ansökningstiden går ut för att din ansökan ska behandla. Vänliga hälsningar".

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga