Mikail 20 år
  Hej, jag är nyfiken på om 100 timmar är obligatoriskt för att uppnå E i gymnasiearbetet? I vår skola håller lärarna aldrig tyst om att vi måste dokumentera och att vi måste ha uppfyllt ett visst antal timmar fram till ett visst datum.. Men på andra skolor verkar det som om dem reglerna inte finns? Jag ser heller ingenting i skolverkets hemsida som lärarna kan använda som bevis till sina argument i detta fall heller? Vem har rätt och vem har fel? Och om det skulle vara så att 100 timmar är OBLIGATORISKA och att det finns skolor som inte kräver dokumentation etc, tror dem verkligen att alla elever lever upp till 100 timmar?..Jag har en vän som tog examen genom att börja och avsluta sitt GA kvällen innan deadline.

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Hej Mikail,

  GA är en "speciell kurs". Volymen/storleken är dock densamma som för de flesta "normalstora" gymnasiekurser - som ex. varje kurs i svenska, engelska eller matematik.
  100 gymnasiala poäng = 100 st. undervisningstimmar + 100 timmar självstudier/hemuppgifter/grupparbete mm. Man ska alltså lägga ner ca 200 timmar på en 100 poängs-kurs (detta för att man läser på heltid 20 gymnasiala poäng per vecka); man ska alltså göra GA på heltid (som är 40 timmar per vecka) i fem veckor; så 100 timmar är endast hälften av kursens omfattning.
  Tänk dig så mycket jobb man lägger ner /och tid/ - på lektionerna + hemläxor + tid på prov + samtal med lärare om t.ex kursen Matematik 1 eller 2 eller 3 (varje kurs inom matte är på 100 p.).
  **********
  Varför GA är en speciell kurs är för att
  1. betygsskalan går ej längre upp än till "E"; man kan inte få högre betyg, men E är ett måste för att kunna få ut examensbevis;

  2. det finns oftast inte några lektioner inom den kursen, men enskilda skolor kan införa viss undervisning inom den kursen, det är inte förbjudet.
  GA kan göras enskilt eller i grupper; väldigt mycket är det upp till skolan/handledaren.
  **********
  Det är i första hand kvalité i GA men även omfattning som bedöms. Handledaren för GA har stor makt. Men ytterst är det rektorn som är ansvarig; prata med rektorn på din skola.
  Du får också kontakta skolverket och höra vad de tycker ex. på skolverkets upplysningstjänst.

  Vänligen
  L.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga